Suat Akdemir 2010

Suat Akdemir’in son 1 yılda ürettiği yeni işleri 9 Nisan-13 Mayıs 2010 tarihleri arasında MERKUR’de…

Suat Akdemir; belirli bir sınıflandırma içine girmeyen, kendine özgü yapısı ve doğadan taşıdığı öğeleri içeren eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yeni sergisinde sanatçı son bir yılda ürettiği 20 adet işini sergileyecek.

Sanatçı son yapıtlarında, dünyevi gerçekliğin izlerini taşıyan soyut anlatımını kişisel hikayenin izleriyle birleştiriyor. Suat Akdemir’in eserlerinde varlığı aşan, düşüncenin ulaşabileceği son noktanın bilinmezliğini merak eden varoluşsal kaygılar hissediliyor.

1960 yılında İstanbul’da doğan Suat Akdemir, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi, Adnan Çoker ve Özdemir Altan atölyelerinde iki yıl formal eğitim aldıktan sonra çalışmalarına sanatçı atölyelerinde asistanlık yaparak devam etmiştir. Sanatçı Bodrum ve İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Suat Akdemir’in eseri ikinci kez 15 Nisan’da Londra’da düzenlenecek Sotheby’s Müzayedesi’nde yer alacaktır.

MERKUR

Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Aylin Apt. No:75/5 Nişantaşı-İstanbul

T:0212 231 69 87

F:0212 231 55 07

www.galerimerkur.com

[email protected]

SanatLog Haber

sanatlog.com

Erdem Yalanı

Nisan 6, 2010 by  
Filed under Deneme, Edebiyat, Sanat

Süslü sözlerin, ağdalı bir dilin gerçekte hangi amaçla kullanıldığını hiç düşündünüz mü? Edebiyatın neden var olduğunu veya neden yüksek perdeden cümleler savurduğumuzu biliyor musunuz? Peki bizlere erdem diye yutturulan bütün o kavramların içinin boş olduğunu hiç düşünmediniz mi? Neden insanların laf cambazlığı yaptığını hiç merak etmediniz mi? Burada yazdıklarımı okuduğunuza göre artık merak ediyorsunuz.

Erdem sandığımız her olgunun aslında birer uyutma ve kullanma çabası olduğunu; bu olguları işlevli hale getirmek için başvurulan yolun ise edebiyat olduğunu umarım fark etmişsinizdir. Eğer fark etmediyseniz yeni bir dünyanın kapılarını açmak üzere sizi alttaki paragrafa davet ediyorum.

Edebiyat, büyük bir kandırmacadır; süslü sözlerle uyutma sanatından ibarettir. Temel mantık ise başarılı insanlara yetişemeyen diğer insanların, başarılı insanların yanında aciz, zavallı ve biçare görünmemeye çalışmasıdır. Hayatlarımızı yönlendiren her toplumsal kural mutlaka başarısız bir insan tarafından uydurulmuştur. Bu insanlar çalışmak, uğraşmak ve kazanmak yerine süslü sözlerle başarısızlıklarını maskelemiştirler.

Bu maskeleme tekniklerini kullanan ve böylece sorumluluklardan kaçan insanların hayatlarımıza soktukları kalıpların bazılarına şöyle bir bakmak konunun anlaşılması hususunda hepimize yardımcı olacaktır.

Birinci örneğimizde adalet ve intikam kavramlarını ele almayı düşünüyorum. Çünkü her ne kadar farklı olduklarını düşünsek de adalet ve intikam birebir aynı anlama gelir. Adalet, intikamın meşrulaştırılmış halidir. İnsanların içgüdülerinde her zaman intikam alma arzusu yatar. Karşısındaki insandan gördüğü bütün kötü muameleleri yine karşısındakine de yaşatmak ister. Bu insanın doğasında olan bir duygudur ve insan doğası bizleri her daim anarşiye götürür; kuralsızlığa, özgürlüğe ve bağımsızlığa olan arzularımız doğanın tadına baktıkça daha da güçlenir. İntikam duygusu da doğamızın bir parçası olduğu için bu duyguyu tattıkça insan doğasına daha da yaklaşırız ve böylece özgürlüğe ve bağımsız bir yaşama eğilim gösteririz.

Ancak sizin de bildiğiniz üzere toplumda erk sahibi olanlar, kitleleri yönetenler güçlerini kaybetmek istemezler. İşte bu noktada bu güç sahiplerinin başvurabileceği tek bir yol vardır o da insanı doğasından uzaklaştırmaktır. İnsan doğasından ne kadar uzaklaşırsa özgürlük arayışı, yönetime başkaldırma arzusu o derece azalır. Bunun sonucunda da yönetilmek için can atan bir temiz vatandaş elde edersiniz.

Fakat intikam arzusu dinmez. Çünkü insan, kendi doğasından kaçamaz. İktidarda olan kesim, doğanın insanlara sürekli olarak fısıldayacağını bilir. Bu yüzden de bir yandan filmlerle, kitaplarla, felsefeyle ve sanatla intikam mefhumunu kötülerken bir yandan da intikam arzusunu tatmin edebilecek bir başka sistemi yürürlüğe sokar: Adalet.

Adalet; intikamın iktidar elinde olan halidir; hem doğal intikam arzunuzu tatmin eder hem de hala sizi yöneten gücün bir kölesi olarak kalırsınız. Doğanızı da gücün ellerine teslim edersiniz ki bu tam olarak erk sahiplerinin istediğidir.

Bu konuda biraz önyargılı olanlar için küçük bir örnek vermek isterim. Adaleti gerektirecek bir durum hayal edin; bir cinayet, bir hırsızlık, bir gasp, bir istismar… Suçlu insanı adaletin kollarına teslim etmenin en büyük argümanı toplumsal kaosu önlemektir. Bunu da devre dışı bırakmak adına suçlu insanı toplumdan dışlamayı bir ceza seçeneği olarak sunalım. Yani suç işlemiş bir bireyi hapis cezasıyla cezalandırmak yerine onu toplumdan uzak tutacak önlemler alacağımızı söyleyelim ki böylece bir daha aynı suçu bu toplumda işleyemesin. Böyle bir durumda adaletin gerçekleştiğini mi söylersiniz yoksa o suçlu insan için “yaptığını yanına mı kalacak?” dersiniz?

İşte o “yaptığı yanına mı kalacak” argümanı adalet değildir, intikam arzusunun bir dürtüsüdür. Gerçi adaletin de intikam olduğunu söylemiştik ama yine de sizin adalet anlayışınıza göre değerlendirdiğimizi varsayıyoruz.

İlk örnekte de gördüğümüz üzere kirli ve pis intikam sözcüğü yerine adalet gibi pırıl pırıl, bakanlık onaylı süslü bir sözcüğü seçiyoruz. Çünkü güç sahipleri bir toplumsal isyan durumunda birer birey kadar güçlü olabilecektirler ve bu güçsüzlüklerini ve acizliklerini süslü bir sözcükle saklamışlardır.

İkinci örneğimizde ise bencillik ve fedakarlık üzerine konuşacağız. Bencillik yine insan doğasında olan bir başka mefhumdur. Hayatta kalmak için insanın kendi menfaatlerini düşünmesi tamamen doğal bir tepkidir ve her doğal özelliğimiz gibi bencilliğimiz de ayıplanır, aşağılanır ve sindirilmeye çalışılır.

Yine o erk sahipleri, diğer insanların kendilerine (iktidara) hizmet etmesini ister. Diğer insanların kendileri (iktidar) için çalışmalarını arzularlar; onları her türlü tehlikeden korumalarını ve arzu ettiği her şeyi kendilerine sunmalarını talep ederler.

İşte bencillik duygusu iktidarların bu talepleriyle çelişir. Bunun yerine güce hizmet eden fedakarlık kavramı daha işlevseldir. Otuz yılını halkın dolayısıyla iktidarın –çünkü iktidarın devamlılığı halkın yaşam kalitesine bağlıdır- hizmetine adamış bir insanlar onurlandırılırlarken, kendisinden başkasını düşünmeyen insanlar ise kötülenir, aşağılanır ve toplumdan dışlanırlar.

İşte sanatlı anlatımın, felsefe yapmak olarak adlandırılan laf cambazlığının devreye girdiği yer tam olarak burasıdır. Sanat, edebiyat ve felsefe bu noktada fedakarlığı över. Fedakarlığı aşkla ve sevgiyle özdeşleştirir ve onu diğer insanlara değer verdiğini gösterme yolu olarak tanımlar. Böylece siz saf saf sevginizi göstermeye çalışırken iktidarın sizi kullanma planına hizmet edersiniz.

Bir örnek de gösterişten gelsin, daha doğrusu kibir ve alçakgönüllülük. Her insanın dikkat çekmek gibi bir arzusu vardır. Değer görmek ve sevilmek isterler ve böylece güç elde etmenin verdiği zevki tadarlar. Ancak erk sahipleri, iktidarlarının tehlikede olmasını istemezler, güçlerinin devamlılığı onlar için en önemli meselelerden biridir.

İktidar, koltuklarının tehdit altında olmasını engellemek amacıyla insanların, gücün zevkinin farkına varmalarını önlemek isterler. Bu noktada kibrin önüne geçmeleri gerekir çünkü toplumda kibre karşı bir önyargı olmazsa kibir sahibi insanların bu kibri taşıyacak donanımda olmasına istinaden sevilecek ve değer verilecek insanlara dönüşmeleri kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzdendir ki kibre karşı bir önyargı oluşturulmuştur. Böylece yapabildiklerinden bahsedemeyen insan toplumdan ilgi görmez ve bu ilgi, sevgiye ve değer görmeye dönüşmez. Bu durumda o değerli olma durumu da güce evrimleşmez.

Bu noktada güç sahipleri yine felsefeyle, edebiyatla ve sanatla insanlara şunu dikte eder: “Alçakgönüllülük erdemdir.” İşte tamamen insan doğasına aykırı bir mefhumu süslü sözcüklerle meşrulaştırma örneğidir bu cümle. İnsanların güç elde etme arzusundan uzak durup, güce hizmet etmeleri için gerekli ortamı hazırlamak adına uydurulmuş ve hiçbir mantıksal dayanağı olmayan bu cümleyle aynı zamanda diğer insanların da arasında bir kargaşa oluşması engellenmiştir. Çünkü alçakgönüllülük erdemdir denmeseydi bilgili ve kültürlü insanların kibirli olması engellenemezdi ve insanların kıskançlıkları bir kaos ortamı yaratırdı. Bu da iktidarın işini zorlaştırır, gücün devamlılığını tehlikeye sokardı.

Hiçbir şekilde çabalamadan sadece kelime oyunlarıylasorumluluklardan, yükümlülüklerden ve çalışma disiplinlerinden kaçmaya çalışan insanların başarılı insanları kıskanmaları nedeniyle ayrıca başarılı insanların kibirlenmelerini engellemek ve kendi eksikliklerini gizlemek için başvurdukları yol da yine bu alçakgönüllülük kavramıdır.

İktidar genelde ağzı laf yapan insanlardan oluşur. Çünkü dediğimiz gibi çabalamak yerine süslü cümleler kurmak ve böylece acizliklerini saklamak iktidarın bir numaralı silahıdır. Güç sahipleri, toplumu göz önüne alırsanız güçsüz ve zavallıdırlar çünkü güçleri dışında sıradan bireydirler. Bütün o erdem cümleleri sadece ağzı laf yapan bu zavallıların ezilmeye davetiye çıkaran davranışlarını kotaran ucuz ve içi boş cümlelerinden ibarettir.

Sonuçta erdem olarak bildiğimiz her kavramın kötülenen bir başka kavramın meşrulaştırılmış hali olduğunu ve erdem addedilen her davranışın aslında insan doğasına aykırı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Erdem denilen kavramınsa güç sahiplerinin, sistemin bir illüzyonudur; halkın özgürlüğe, bağımsızlığa ve başkaldırıya eğilimini engellemek için söylenen yalanlardır.

Yazan: Serhat Çolak

[email protected]

Bora Çeliker ‘‘Kanyon’da Caz Havası Vol.15’’te!

Pazar günlerinin en sevilen aktivitelerinden olan Kanyon’da Caz Havası, bu hafta Bora Çeliker’i ağırlıyor…

Cazın ustalarından öğrendiklerini çağdaş bir anlayışla müziğinde uygulamayı hedefleyen Bora Çeliker, 1999′da Janusz Szprot ile kurduğu grupla caza yöneldi. 2005 yılında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda Sarp Maden’le birlikte Jethro Tull’dan önce sahne alan Çeliker, Tuna Ötenel, Nilüfer Verdi, Mahmut Yalay, Cem Aksel, Nükhet Ruacan, Neşet Ruacan, Erdal Akyol, Burak Bedikyan, Kağan Yıldız, Ferit Odman, İmer Demirer, Selim Selçuk, Ricky Ford ve daha birçok müzisyenle çalışmalarını sürdürmektedir.

Kanyon’da 11 Nisan Pazar günü saat 13:00’te sahne alacak olan Bora Çeliker, pazarın tembel seyrine uyacak birkaç özgün beste ile vokalli caz standartlarından oluşan bir repertuvarı, piyanoda Burak Bedikyan, kontrbasta Matt Hall ve davulda Ateş Tezer’den kurulu grubuyla seslendirecek.

Pazar gününü keyifli bir caz konseri izleyerek geçirmek isteyen herkesi 11 Nisan Pazar günü Kanyon’a, Bora Çeliker konserine bekliyoruz.

Tarih: 11 Nisan 2010

Yer: Kanyon Aktivite

Saat: 13:00-15:00

Kanyon
Büyükdere Cad. No:185 Levent

Tel: 0212 353 53 00

SanatLog Haber

sanatlog.com

Berna Türemen “İs’tombul Masalı” Resim Sergisi

Nisan 6, 2010 by  
Filed under Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

BERNA TÜREMEN “İS’TOMBUL MASALI”  RESİM SERGİSİ 8 NİSAN - 2 MAYIS 2010 tarihleri arasında Galeri Selvin’de gezilebilir…

Türk Resim Sanatı’nın önemli kadın sanatçılarından Berna Türemen, 1968 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirmiş, yurtiçi ve yurtdışında pek çok kişisel ve karma sergiye katılmış ve çeşitli ödüller almıştır. Önemli ödüllerinden biri 1985 Gabrova Bienali Desen Dalı Ödülü’dür. Sanatçının okul yıllarında soyut olarak başlayan çalışmaları, daha sonraki dönemlerinde figüre dönüşmüştür. Yaşadığı dönemi resimlerinde detaylarla ve renklerle en ince ayrıntısına kadar veren Türemen, konuyu resme en iyi şekilde aksettirmiş, izleyiciyi yaşadığı dönemden koparmamıştır.

Berna Türemen, Galeri Selvin’deki 8 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasındaki “İS’TOMBUL MASALI” adını verdiği sergisinde Orhan Veli’nin şiirlerinden yola çıkarak kadın teması üzerine yoğunlaşmış, çalışmalarında saf bir anlatım biçimini ironik motiflerle zenginleştirmiştir.

Sanatçının yapıtları yurtiçi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda, Ürdün-Amman Müzesinde, Lizbon Büyükelçiliği’nde, Bulgaristan Gabrova Müzesi’nde, İzmir DYO Müzesi’nde bulunmaktadır.

Galeri Selvin

Arnavutköy Dere Sok. No:3 Arnavutköy, Beşiktaş – İstanbul / Tel: 212.263 74 81

[email protected]

www.galeriselvin.com

Galerimiz Pazar ve Pazartesi günleri hariç 11:00 – 19:00 saatleri arasında açıktır.

SanatLog Haber

sanatlog.com

UNICERA, Çağdaş Türk Seramik Sanatçılarını Ağırlıyor!

7-11 Nisan 2010 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 22. UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı bu yıl önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. CERAMİSTANBUL sergisi ile 44 Türk seramik sanatçısı, Anadolu’da 8 bin yıl önce doğan seramiğin çağdaş yüzünü bireysel yorumlarıyla ortaya koyuyor.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Mutlu Başkaya’nın Başkanlığını yaptığı, Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanan ve 44 sanatçının eserlerinin sergileneceği CERAMİSTANBUL isimli seramik sergisinde yapıtları bulunan seramik sanatçıları, yarım asırlık çağdaş Türk seramik sanatının bir panoramasını sunuyor.

Sergi, yurt dışında Türk seramiklerine karşı olan algıyı yükseltmek ve markalaşma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Seramik Tanıtım Grubu’nun katkılarıyla düzenleniyor. Tüm dünyanın ortak mirası olan seramik geleneğini doğduğu topraklarda yorumlayan seramik sanatçıları da, dünyaya ve geleceğe bu yapıtları sunarak, Türk seramiğinin bir marka olması yönünde gereken desteği veriyor.

Çatalhöyük’te ilk seramiklerin yapıldığı M.Ö. 6000 yılından günümüze tarih boyunca Lidya, Hitit, Urartu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının sanatçıları, kültürel değerlerini evrensel sanata ve endüstriyel seramik tasarımına dönüştürerek ihracatın artmasına da katkı sağlıyor.

UNICERA 2010 Seramik Sergisi – CERAMİSTANBUL’da yıllarını seramiğe adamış ustalardan, yeni kuşak gençlere, üniversitelerin seramik bölümlerinde çalışan akademisyenlerden, çalışmalarını kendi atölyelerinde sürdüren sanatçılara kadar tüm kuşaklar bir arada yer alıyor. Hepsinin ortak paydası ise, sanat yolunda İstanbul’da buluşmuş, sanata ve İstanbul’a gönül vermiş olmaları. İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olması ise aynı yıl içinde böyle bir serginin oluşumunu daha anlamlı kılıyor.

Sürdürülebilir Tasarım UNICERA’da tartışılacak

Hollanda Delft Üniversitesi’nde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Fakültesi’nin Sürdürülebilir Tasarım Bölümü’nü yöneten Prof. Dr. Han Brezet, UNICERA fuarı sırasında düzenlenecek olan seminerde sürdürülebilir ve eko tasarım ile ilgili bilgi verecek. Bu kapsamda seramik konusuna da değinecek olan Han, su tasarruflu klozetler gibi sektör için çok önemli konuları da ele alacak.

Seminer konuşmacılarından bir diğeri ise Milano’dan Micol Costi olacak. Sürdürülebilir malzemeler konusunda önemli çalışmalara imza atan Costi, bu konu ile ilgili sektöre bilgi verecek. UNICERA Fuarı’nda Türkiye Seramik Federasyonu’nun; sektöre ilişkin sanat, bilim, sanayi, teknoloji, tasarım, uygulama ve Ar-ge gibi çeşitli konularda öne çıkmış kişi ve kurumlara verdiği ve geleneksel hale gelen “Seramik Onur Ödülleri” de sahiplerini bulacak.

Seramik sektörünün aktörlerini bir araya getiren Avrupa’nın 3’üncü büyük seramik banyo mutfak fuarı UNICERA kapsamında, seramik, granit, mermer, mozaik, cam, paslanmaz çelik mozaik vitrifiye ürünler, armatürler, küvet, jakuzi, duş kabini, hidromasaj sistem ve aksesuvarları, banyo aksesuvarları, banyo mobilyaları, seramik kimyasalları, yapıştırıcı, profil, seramik teşhir üniteleri, havlupan, rezervuar iç takımları, mutfak mobilyaları, ankastre cihazlar, tezgah ve evyeler, mutfak aksesuarları, iç sistem donanımları ve ilgili yayınlar sergileniyor.

UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 7 - 11 Nisan 2010 tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek.

TÜYAP HAKKINDA

TÜYAP Türkiye’de İstanbul, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’daki 5 fuar alanı ile Türkiye’nin en büyük fuar organizatörü. TÜYAP’ın İstanbul Büyükçekmece’deki ana fuar merkezi de Türkiye’de özel sektörün en büyük fuar ve teşhir alanı özelliğini taşıyor. Bu platform her yıl yaklaşık 60 ülkeden 14.000 katılımcı ve 70 ülkeden 2 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

TÜYAP’ın Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’daki fuar merkezleri Anadolu’dan birçok üretici ve ithalatçı kuruluşun uluslararası pazarlara kolaylıkla ulaşmasını sağlayan ihracat kapıları olmayı hedefliyor.

SanatLog Haber

sanatlog.com

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »