Yeni Babil Kulesi

Ağustos 27, 2011 by  
Filed under Deneme, Edebiyat, Oykü, Sanat

Kutsal kitaplarda anlatıldığına göre, bir zamanlar oradan oraya göçen âdemoğulları, kendilerine bir kent, etrafında yaşayacakları bir kule inşa etmek istediler. Bu “kutsal’’ amaç uğruna birlik oldular, bir oldular, el ele verip yedi katlı bir kule yaptılar: Babil Kulesi. Kulenin ilk katı taşı, ikinci katı ateşi, üçüncü katı bitkiyi, dördüncü katı hayvanı, beşinci katı insanı, alıncı katı gökyüzünü, yedinci katı da melekleri temsil ediyordu. Böylece insanlar bir sonraki aşamada Tanrı’ya ulaşacaklardı. Fakat bu iş Tanrı’nın hiç de hoşuna gitmedi, ceza olarak o güne dek aynı dili konuşan insanların dillerini farklılaştırdı. İnsanlar artık birbirlerini anlamaz, birbirleriyle iletişemez oldu. Bu yüzden kentin yapımı durdu. İnsanlar dünyanın başka yerlerine dağıldı. 2500 metrelik Babil Kulesi, Tanrı’nın estirdiği kuvvetli rüzgârlarla yerle bir oldu.

Yeryüzündeki yüzlerce farklı etnik grubun, dilin varlığını dinen açıklamak için uydurulan bu efsanenin, öykünün benzeri, bin yıllar sonra tekrar yaşanıyor. Evet, Babil gerçek oldu! Fakat şimdiki Babil’de roller, amaçlar ve olaylar biraz daha farklı. Tanrı, insanlar ve kule arasındaki ilişki biraz daha değişik.

Yeni Tanrı ile Nietzsche’nin öldüğünü söylediği eski Tanrı’nın ortak noktaları da yok değil tabi ki. Örneğin ikisi de bu dünyada kimini vezir, kimini rezil ediyor. İkisi de yüzünü bazılarına gösteriyor, bazılarına göstermiyor. İkisinin de bir sürü elçisi var. İkisinin de sağı solu belli değil. İkisi de acımasız…

Eski Tanrı’nın elçileri vardı dünyada, şimdikinin de var; hem de çok. Bu elçiler, kendilerini yaratan, esirgeyen ve sakınan bu yeni Tanrı’yı çok seviyorlar. Öyle çok ki, tıpkı eski Tanrı’nın elçilerinin dinlerini yayarken yaptıkları gibi, masum insanların ölmesine göz yumacak, hatta buna sebep olacak kadar!

İnsanlar… Her devirde sıradan önadıyla nitelenen, bugün de sokaktaki vatandaş diye çağrılan insanlar… Onlar hep aynı. Yeni Tanrı ile ilişkileri de aynı. Tanrılar onları hiç görmüyor.

Ve kule… Kulede epeyce değişiklik var. Eskisine kıyasla yeni kule çok “modern’’, çok “çağdaş’’. Kaç katlı bilmiyorum, sürekli yükseliyor. Kırk elli yılda bir, yaşanan “doğal afetler’’ kuleye zarar veriyor; ancak kulenin sahipleri bir şekilde bunu telafi etmeyi becerip yollarına devam ediyorlar. Kulenin ilk katında fabrikalar var. Ondan sonraki katta bankalar. Sonrakinde holdingler. Sigorta şirketleri, medya merkezleri, borsa… Yukarı doğru yükselip giden kulenin katlarını oluşturuyorlar. Kule dedim başta ama aslında doğrusu kuleler olacaktı. Çünkü artık dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda kule var. Tabi kapısı, camı, penceresi dışında pek de farkları yok bu kulelerin.’Öz’ünde hepsi aynı.

Bu kulelerin hepsini insanlar inşa etti. Ama bu kez eskiden olduğu gibi Tanrı’ya ulaşmak için yapmadılar bunu. Belki de vardı öyle bir istekleri, ulaşmak istiyorlardı onlar da yeni Tanrı’ya; fakat bunun olamayacağını bildiklerinden, kendilerini için değil, elçiler adına yaptılar bu kuleleri. Karşılığında da yeni Tanrı’nın, kendisiyle vahdet-i vücut halindeki elçilerine sunduğu lütfun binde, on binde birini aldılar. Bu durum kafalarını biraz karıştırdı ama bunun haksızlık olduğunu bilseler de bir şey yapamadılar, haklarını arayamadılar. Arayanlar oldu zaman zaman, fakat başlarına kötü şeyler geldi. Bu da onları önce düşündüğünü söylemekten, sonra da topyekûn düşünmekten uzaklaştırdı.

Bilahare, dünyanın bir yerlerinde, bu kulelerden birini ayağa kaldıran insanların, kuleyi kuşatıp elçileri kovdukları haberleri geldi. Oralardaki insanlar, kocaman kulelerle Tanrı’ya ulaşmaya çalışmanın anlamsız olduğunu, kulelerin ilk katını oluşturan fabrikalar dışında tüm katları yıkarak ve böylece daha az çalışarak, fakat buna rağmen daha tok, onurlu, kavgasız, savaşsız; barış içinde mutlulukla yaşamanın mümkün kılınabileceğini söylediler. Bunlarla yeniden umutlanan başka yerlerdeki insanlar; tekrar düşünmeye, düşündüklerini söylemeye, söylediklerini yapmaya başladılar. Fakat bu durum elçileri çok kızdırdı. Tanrılarından aldıkları güçle çok acı çektirdiler insanlara. Bazılarını öldürdüler, bazılarını sürgüne gönderdiler. Bir daha da bunlar yaşanmasın, yani insanlar bu tip şeyler yapmaya kalkışmasınlar diye, eski Tanrı’nın verdiği cezayı onlara hatırlattılar. İnsanlara, farklı diller konuştuklarını, farklı renklere ve farklı kültürlere sahip olduklarını söyleyip, asıl çelişkiyi bunun yarattığını, onların aslında bu yüzden mutsuz olduklarını anlattılar. Kendileriyle uğraşmamalarını, sonra elçileriyle uğraşıldığını gören yeni Tanrı’nın buna çok kızacağını söylediler. İnsanların çoğu korktu ve buna inandı. Elçilerden değil, kendisiyle aynı dili konuşmayanlardan rahatsızlık duymaya başladı. Oysaki bu bir cezaydı ve bu ceza birlik oldukları için eski Tanrı tarafından verilmişti. Ama insanların hafızası zayıftı. Ve gözleri bürüyen kin, insan kardeşlerin birbirlerine duydukları düşmanlığın, elçilerin işine yaradığını görmelerine engel oluyordu.

Kulelerin olduğu her yerde, bu olaylar durmaksızın yaşandı. Savaşlar çıktı, çok insan öldü. Bunlar olurken, elçiler keyiflerine baktılar. Kulelerin en üst katında yediler, içtiler, eğlendiler. Aşağıdaki kavgayı gördükçe zevke geldiler, daha çok eğlendiler. Başka elçilerle dost oldular, birlikte başka yerlere yeni kuleler diktiler. Daha doğrusu diktirdiler. Bazen çıkarları çatıştı, yaka paça birbirlerine girdiler. Fakat çok uzun sürmedi bu. Ne de olsa, aynı barınağın kayıkçılarıydı onlar. Bu kavgaları esnasında kulelerinde meydana gelen hasarları da insanlara ödettiler. Baktılar gördüler ki bu iş epeyce karlı; arada bir dalaşırmış gibi yaptılar, insanlara da ‘’Bu kule hepimizin, bakın onu yıkmaya çalışıyor başka elçiler, gelin kuleyi birlikte savunalım’’ dediler. Başka çaresi olmayan zavallı insanlar, en azından yabancı elçilerin gazabından korunmak için kendi elçilerine sarıldılar. Elçileri de onlara sarıldı, hem de öyle sıkı sarıldı ki; insanların kemiklerinden ses geldi. 

***
Burada anlatılan yeni Tanrı PARAdır! Çok katlı “modern’’ Babil Kulesi, tüm ekonomik ve politik kurumlarıyla KAPİTALİZMdir! Elçiler, kapital sahibi PATRONlardır! Ve insanlar, onlar eken, biçen, üreten, çalışan; yani alnının teriyle yaşayan İŞÇİLER, KÖYLÜLER ve MEMURLARDIR!

Bu öykü ise burada bitmemektedir. Dahası bu sadece girizgâhtır. En son tahlilde yeni Tanrı’nın kaypaklığı ve dengesizliği ve kafaları çok da çalışmayan elçilerin yaptırırken malzemesinden çalmaları ve planını yanlış çizdirmeleri nedeniyle Babil Kulesi’nin ilk katı haricindeki tüm katları çatırdıyordu.

Tam da bu esnada, yeni Tanrı’nın ve elçilerinin hiç sevmedikleri, çok korktukları şeytanlar geldi. (Aslında onlar öykünün her yerinde vardı!) Hani kuleleri yıkmak istedikleri için öldürttükleri insan görünümlü şeytanlar! Elçiler, sayıları az olmasına rağmen şeytanlardan içten içe çok korktular, kulelerinin “güvenli’’ katlarına kaçışıp, perdelerin arkasından gizlice bakmaya başladılar. Gerginleşti elçiler, öyle ki aralarında “Şeytan görsün yüzünü’’ deyimini bile kullanamaz oldular. Bunlar yaşanırken, eskiden aşağıda şimdi ise yukarıda olan bazı eski şeytanlar, yüzleri dahi kızarmadan, pencerelerden kafalarını çıkartıp; şeytanlara kulenin çok rahat olduğunu, artık şeytanlıktan vazgeçmelerini, elçilerden özür dilerlerse kulenin en üst katlarından birine yerleştirileceklerini söylediler. Şeytanlar, eski şeytanlara siktir çektiler.

*** 
Bu öykünün sonunu, yani yeni Babil Kulesi’nin akıbetini merakla bekleyenler… Final henüz yaşanmadı. Her şey, insanların şeytanların aklına uyup uymamasına bağlı; sabırla bekliyoruz. O ana dek, hepiniz şeytana emanet olun!

Alper Erdik

[email protected] 

Boğaziçi Kitap Günleri

İSTANBUL’UN KALBİ KİTAP İÇİN ATACAK…

Boğaziçi Kitap Günleri on beş milyona yaklaşan nüfusuyla enerjik bir metropol olan İstanbul’un merkezinde, şehre yaygın bir kültürel atmosfer yaratmak amacıyla, değişen iletişim araçlarının toplum yaşamında yarattığı değişiklikler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Bu yıl, 15-21 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye’de gerçekleşecek olan Boğaziçi Kitap Günleri, her yıl bir konuk ülke ağırlıyor ve her yıl konuk ülke ile Türkiye arasında köprü oluşturacak bir temaya sahip oluyor.  

2011 yılının Türkiye’den Almanya’ya göçün ellinci yılı olması nedeniyle Boğaziçi Kitap Günleri’nde bu yıl konuk ülke Almanya. Etkinliğin teması ise “Göç”. Bu çerçevede Boğaziçi Kitap Günleri süresince Alman edebiyatını, kültürünü ve sanatını tanıtıcı pek çok faaliyete yer verilmekte. Göç konusu sosyolojik, politik ve edebiyattaki metaforik anlamları perspektifinde ele alınıyor. 17 Eylül Cumartesi günü Orient Institut ile birlikte “Türkiye’den Almanya’ya: Göçün Elli Yılı” sempozyumu düzenleniyor.

Etkinliğin 15 Eylül 2011 saat 10:30’da yapılacak olan açılışı ise Ömer Asan’ın “Kardeş Nereye? Mübadele” adlı göç belgeseliyle yapılacak.

İstanbul’u bir merkez haline getirmek amacıyla Boğaziçi Kitap Günleri süresince kongre merkezinde “profesyonel salon” açılıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm telif ajansları, telif hakları konusunda çalışan PEN, Türkiye Yazarlar Sendikası, ÇEVBİR gibi kurumları etkinliğe davet edildi. Profesyonel salonda taraflar yazarlarımızın eserlerinin yabancı dillere çevrilebilmesi için yurt dışından gelen yayıncı ve ajanslarla görüşmeler yapabilecekler.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da e-kaynaklar, e-yayıncılık gibi sektöre yeni açılım getiren gelişmeler, internet yayın hakları, internet özgürlüğü gibi konular çeşitli panellerde tartışılacak.

Kültür ve sanat faaliyetlerinin yarattığı yumuşak zeminler, farklı kültürlerin, dillerin ve sözcüklerin karşılaşması için en hoşgörülü atmosferi sağlamaktadır. Bu görüşten yola çıkarak, Boğaziçi Kitap Günleri, ilk kez Türkiye’de Türkçe dışında konuşulan dört dili bir araya getiriyor. Yunanca, Ermenice, Kürtçe ve Çerkezce olarak yapılacak edebiyat konulu paneller kültürel zenginliğimizi yansıtması açısından da son derece önemli.

Yayınevlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla pek çok yazar, çevirmen, editör ve okuru bir araya toplayacak olan Boğaziçi Kitap Günleri, önümüzdeki yıllarda içinde bulunduğumuz coğrafi bölgenin ülkelerine hizmet veren ve bu sayede yayıncılık sektörünün her anlamda gelişmesine katkıda bulunan bir kültürel platform yaratmak amacındadır.

2012 yılında Boğaziçi Kitap Günleri 20-26 Eylül’de gerçekleşecek, konuk ülkesi Meksika ve teması “İspanyolca Edebiyat” olacaktır.

BOĞAZİÇİ KİTAP GÜNLERİ ORGANİZASYONU

SanatLog Haber

sanatlog.com

2. Uluslararası Cengiz Aytmatov Şiir Ödülü

Ünlü Kırgız yazar, çevirmen, gazeteci, şair ve politikacı CENGİZ AYTMATOV anısına düzenlenen ‘’2. Uluslararası Cengiz Aytmatov Şiir Yarışması 2011 Etkinliği’’ tüm şiir severlerin katılımına açıktır.

Tüm katılımcıların şiirleri antoloji kitabı olarak basılarak 2 adet gönderilecektir. Türkiye’de uluslararası bir jüriye sahip olan ilk şiir yarışmasıdır.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200′den fazla şairimizin katıldığı etkinliğimiz siz değerli sanatseverlerin ve şairlerin desteği ile büyümeye devam ediyor.

Yarışmanın Amacı;
-Türk dünyasına, genç, yeni ve yetenekli şairleri kazandırmak.
-Fırsat eşitliği sağlayarak daha önce kendini gösterememiş olan şairlerimizin toplum içinde hak ettiği yere ulaşmasına vesile olmak.
-Türk şiir hayatına yeni eserler kazandırmak.
-Türkçemize güzel, içeriği zengin şiirler katmak.

BAŞVURU TARİHLERİ: 10 AGUSTOS – 30 EYLÜL 2011
SONUÇLAR; 15 EKİM 2011 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR.

CENGİZ AYTMATOV ŞİİR ÖDÜLÜ JURİ ÜYELERİ;

Doç. Dr. Roza AMANOVA
Dr.İbrahim TATARLIEV
Embiya ÇAVUŞ
Fatma IŞIKKAYA
Feranek FERİD
Ulviye SATUR
Mateya MATEVSKİ
Sunay HATİPOĞLU

TOPLAM ÖDÜL TUTARI 7.000 TL
1. ESER 2.500TL
2. ESER 1.500TL
3. ESER 1.000TL
ONUR ÖDÜLÜ 500TL
3 ADET MANSİYON ÖDÜLÜ

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.istanbulsiirakademisi.com

ESER GÖNDERİM ADRESİ:
[email protected]
[email protected]

SanatLog Haber

sanatlog.com

Esrar Dergisi’nin 7. Sayısı Çıktı…

Ağustos 15, 2011 by  
Filed under Deneme, Dergi & Fanzin, Duyurular, Edebiyat, Oykü, Sanat, Siir

Esrar 7 bu hafta kitapçılarda ve NT’lerde…

Şiirler

Yürüyüş………..Faruk KOÇ
Dokun………….Metin ŞİMŞEK
Safra suyu……. Kadir KÖZ
Aşk Metrekare …Ahmet YEŞİLYAPRAK
Yaşamın İçine Doğru………..İlhan KAYHAN
Yolunu Değiştirmek Marşı Veysel Karani TUR.
Şiir Murat ÇELİK…
İntihar Kuralı………Alptuğ TOPAKTAŞ
Elmalı Şiir……Bilal ÇİFTÇİ
Kâhil….Muhammed HARUN.
Eskimiş Yanık Türküyü Dillendirmek Tevfik HATİPOĞLU.
Bir Ahta …Mustafa DURSUN.
Rıza…….Said ÖNDEGELEN
Işık İbrahim ÖZTÜRK.
Esrar…Muharrem YENİ..

Yazı ve Hikayeler

Aydınlığı Ararken…Caner IRMAKCAN.
Beyazı Karartmak: SİS….Faruk KOÇ.
yazıntı: Yazının Kötülüğü…..Mustafa İBAKORKMAZ
Şiirde “Ben”in Amansız Yürüyüş.Veysel Karani TUR
Ey, ateşi… En derin yerinde gizli gizli yanan Mustafa SOLMAZ
Karanfilli Çay İçme Saatleri….Şevket KADIOĞLU.
Yedi Dakika…Mustafa BİLGÜCÜ.
Beyhudecan..Doğuhan DAĞ.
Taze Gevrek Simit Alın.Sevgi COŞKUN.
Kırık Kalem: Pinokyonâme’den..Abdullah KOÇAL.

Poetik Tebarüz

Ibaisis’in Ödevi….Deniz Dengiz ŞİMŞEK.
Tekinsiz Bahçeye Çöğdürmek….Alptuğ TOPAKTAŞ.

Sinema

Keloğlan, Hikmet Benol ve Polat……Abdullah KOÇAL
Amerikan Tarzı Propaganda…Hakan BİLGE
Bir Dizinin Anatomisi: Brecht’ten Geleneğe Gelenekten Leyla ile Mecnun’a………..Faruk KOÇ

SanatLog Haber

sanatlog.com

Naim Tirali Adına Öykü Ödülü

Gazeteci-yazar Naim Tirali adına ailesi tarafından, her yıl Naim Tirali’nin doğum günü olan 25 Aralık tarihinde verilmek üzere öykü ödülü konuldu… 

Tutarı 5.000 TL olan ödül, seçici kurulun 1 Eylül 2010 - 30 Eylül 2011 tarihleri arasında yayımlanmış öykü kitapları içinden belirlediği bir esere verilecek.

Seçici kurulunda Doğan Hızlan (başkan), Semih Gümüş, Yekta Kopan, Cevat Çapan, Oktay Akbal, Nursel Duruel ve Emine Tirali’nin yer aldığı ödüle başvurular, 30 Eylül akşamı saat 17.00 ye kadar devam edecek.

Adres: Türk Dili Dergisi, Mühürdar Cad. No:101 Kat 2 Daire 5, 34710 Kadıköy/ İST. Tel : (216) 330 31 21.

SanatLog Haber

sanatlog.com

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »