Ayna İnsan Dergisi: 3. Sayı

“Şuur, varlığın ve hâkikatin varlığını sürdürmesine imkân tanıyan bir varoluş, bir hayatiyet düzlemine geçmesini sağlar insanın. Şuur, şiirle taçlanacaktır. Şiir, ancak şuur varsa varolabilir ve varkılabilir insanı; ancak o zaman hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılabilir.” Albert Schweitzer/ Medeniyet Felsefesi, Sunuş Bölümü Sayfa 27

Ayna İnsan 3. sayısıyla okurla buluşuyor.

Derginin 3. sayısında Esat Selışık, Hakan Bilge, Metin Dikeç, Semiha Kavak, Zeki Karaaslan deneme ve inceleme yazılarıyla, Nihan Işıker hem kendi yazdığı şiir hem de Granaz Musevi’den çeviri şiirle, yine uzun yıllar dergilerde şiir yayımlamaktan uzak duran, 1987 yılında Attila İlhan’ın Sanat Olayı Dergisi 61. sayısında “çağdaş şiirimizin önemli bir damarını oluşturan, çağrışım şiirinin, ilginç örneğini veriyor..Muhayyilesi yeterince geniş, imge düzeni zaman zaman türün ustalarını hatırlatsa da, yeterince özgünleşmiş” diyerek şiirinden övgüyle söz ettiği Adnan Onay’da bu sayımızdan itibaren Ayna İnsan sayfalarında yer alacak. 3. sayının diğer şairleri Abdurrahman Adıyan, Elif Nuray, Fatih Akıcı, Fatih Budak, Gökhan Ertekin, Hasan Parlak, İshak Altundağ, Kubilay Bürgan, Metin Dikeç, Mehmet Türkmen, Seyit Pelitli ve Zeynep Usman.

Ayna İnsan; İz Bırakan Şairler bölümünde Edip Cansever’i andı.

4. sayıda buluşmak dileğiyle…

İçindekiler:

Ayna İnsan/Sunuş : Bahar Mevsimlerin Şahıdır  

Esat Selışık : Aşka ve Tercihlere Dair

Hakan Bilge : Kadın: Kayıp Kıta

Metin Dikeç : Rainer Maria Rilke Şiirlerine Bakış-I

Semiha Kavak : Ateşi Bölen Gece

Zeki Karaaslan : Şiir Bahçesinde 4 Şair 4 Şiir

(Adnan Durmaz, Murat Üstübal, Murathan Çarboğa, Yılmaz Arslan)

İz Bırakan Şairler : Edip Cansever

Ve şiirleriyle:

Abdurrahman Adıyan : Asıl Aşk Şimdi Başladı

Adnan Onay : Suskun Sözler Aryası

Elif Nuray : Kuyu

Fatih Akıcı : Davet Gazeli

Fatih Budak : Hayallerde Vur Beni

Gökhan Ertekin : Sonbahar Unutkanlığı

Hasan Parlak: Hüzn-ü Hazan

İshak Altundağ : Ölü Dere

Nihan Işıker : Çeviri Şiir/Granaz Musevi/Özlem

Nihan Işıker : Issızım

Kubilay Bürgan : Kilit ve Ayna

Metin Dikeç : Kırk

Mehmet Türkmen : Leyla in the middle of London

Seyit Pelitli : Israr, İspat Ve İtaat

Zeynep Usman : Sen Salın Gün Akşamlıdır

Ayna İnsan Sahibi ve Sorumlu Yazı İşler Müdürü/Semiha KAVAK

Yayın Yönetmeni ve Editör/Fatih Yavuz Çiçek
İletişim: aynaveinsan@gmail.com