Göçebeler Mardin’de…

“BULUŞMA / MEETİNG” sergisi 1-20 Haziran arasında, Mardin Müzesi sergi alanında…

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, göç, göçebelik, göçmenlik kavramlarını referans alarak, oluşturulan bir sanatçı örgütlenmesidir.

Göç üzerinden, kent ve sosyolojisi hakkında sorgulama yapmak , inisiyatif üyelerinin biraraya gelme nedenidir. Bu oluşumun ilgi alanı, toplumun içinde bulunduğu dönüşümü gözlemlemek, anlamak ve yorumlar üreterek gerektiğinde sanat diliyle müdahalede bulunmak üzere göç temasıyla tanımlıdır. Plastik sanatların farklı disiplinlerinden sanatçılar bu oluşumda biraraya gelerek, göçün siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini sorguladıkları yapıtlarıyla yer almaktadırlar. Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, İstanbul’dan başlayarak, “her yerde sanat” sloganıyla, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde sergiler yapmayı ve sanatın göçerliği üzerinden her durakta yeni sanatçıları bünyesine alarak, çok kültürlü, çok uluslu bir yapı olmayı hedeflemektedir.  Bu bağlamda Göçebe; “BULUŞMA / MEETING” adlı ikinci sergisini Mardin Müzesi’nde Mardin Bienali ile eşzamanlı olarak yapacaktır.

Kent yaşamının önemli dinamiklerinden biri olarak göç, farklı coğrafyalarda farklı etkiler yaratarak, kapsamına aldığı yerleri değiştirmekte ve oluşturduğu yeniliklerin etkisi, değişimin hızı fark edilmeksizin toplum tarafından sindirilmektedir. Bu da kontrol dışı bir canlılık ve cazibe yaratmaktadır. “Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi” göçe maruz kalan her yerde, “Göç” temalı sergiler yapmayı ve aynı zamanda, her gidilen bölgedeki sanatçılarla işbirliği yaparak, gerçekleşecek sergilerde, sanatçı katılım ve temsil kapasitesini esnek tutmayı hedeflemektedir. “BULUŞMA / MEETING” sergisi de Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi’ni İstanbul ve Mardin’den katılan farklı disiplinlerdeki sanatçılarla biraraya getirdi. Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi’ne bu sergi için İstanbul’dan katılan sanatçıların yanısıra, Mardinli  3 sanatçının da katılımı ve güçbirliği ile oluşturulan “BULUŞMA”ya paralel olarak Göçebe; Mardin’de farklı disiplinlerle ilgili atölye çalışmaları da yürütecektir.

Detaylı bilgi:

http://gocebesanat.blogspot.com/

immigrantsall@gmail.com

SanatLog Haber

www.saantlog.com