Paris’te Ünlü Ressam Metin Asağ’ın Eserlerine Yoğun İlgi…

22 Kasım 2024 Yazar: admin  
Kategori: Manşet, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Fransa’da “Türkiye Mevsimi” etkinliklerinde ünlü ressam Metin Asağ’ın açılışı yapılan “Les turcomanies de Metın Asag” konulu Türkiye ve Harikaları projesi Fransızları büyüledi. Ortak paydada kültürleri buluşturan eserleri  Fransız yetkililer “Muhteşem ve olağanüstü gibi ifadelerle tanımlamaya çalıştılar.

Sergi 07 Aralık 2024 tarihine kadar gezilebilir.

fransa_sergi

fransa_sergi

fransa_sergi

ressam metin asağ

ressam metin asağ

Metin Asağ Kimdir?

1973’te Muradiye’de doğdu. Öğretmen Lisesini bitirdi. 1990’da ODTÜ Felsefe Bölümüne girdi. 1996’da Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans, Newport Üniversitesi İşletme yüksek lisansı yaptı.

Napolyon'un Mısır seferi 160x242 cm yağlıboya

Küçük yaşlarda başladığı çalışmalarını, 1996’dan bu yana profesyonel olarak sürdürmektedir.

Bugüne kadar üniversiteler,özel kuruluşlar, Uluslararası festivallerin yanısıra, Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuayeleri, Ayasofya Müzesi (ana mekan) Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayındaki sergileri ile birlikte Dolmabahçe Sarayı (Sarayın Sultanları), Topkapı Sarayı (Kutsal Emanetler) Fransa-Paris’te, (Fransa’da Türkiye Mevsimi etkinliklerinde ’Les turcomanies de metin asag’, 2024 Eyül’den itibaren İsveç’ten İstanbul’a 16 Avrupa ülkesi, İsveç / Stokholm, Finlandiya / Helsinki, Letonya / Riga, Polanya / Gdansk, Danimarka / Kopenhag, Almanya / Hamburg, Hollanda / Amsterdam, Belçika / Antwerb, İngiltere / Londra, Fransa / LaHavre, Portekiz / Lizbon, İspanya / Barselona, Fransa / Marsilya, İtalya / Napoli,Yunanistan / Pire, Bulgaristan / Varna, Romanya / Köstance ve İstanbul’u kapsayan ile yurtiçi ve yurtdışı projelerine devam ediyor.

Muhteşem Süleyman, kaftan 120x160cm yağlıboya

Sergileri büyük kitleler tarafından beğeniyle izlenen çının tabloları yurtiçi ve yurtdışında bazı Avrupa ülkelerinde İtalya, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Rusya ve Kanada’da özel koleksiyon ve galerilerde yer almaktadır.

hatlı çini vazo 130x195cm yağlıboya

1994-2009 yılları arasında birçok proje üzerinde çalıştı.

çı geçmiş farklı uygarlıklar ve yaşanan coğrafyada;

Desen, türk ı, hat, tezhip, çini, minyatür, mozaik ve eskitme üzerine çalışmalar yaptı.

laleli miğfer165x175cm yağlıboya

Eserlerini İstanbul, saray işlemeleri,sultan portreleri, kaftan, ferman, taht tuğra, miğfer, kılıç ve savaş sahneleri yanı sıra; çeşme, camilerin iç mekanları, halı, kandil, mihrap, Kabe, Hilye-i Şerif, Ortadoğu, Ayasofya, Bizans-Roma, gibi Doğu ve Batı medeniyetlerini içine alan temalar ile işledi Anadolunun onbin yıllık tarihine ve farklı uygarlıkların yaşadığı geniş coğrafyasında Türklerin bin yıllık geçmişi ve İslam sanatlarını da ağırlıklı olarak işledi.

Kaftan 110x170cm yağlıboya

Eserlerini kendi keşfettiği (Dünya’da ilk) doğal eskitme tekniği ile yorumlayarak yaptı.

çı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını burada sürdürmektedir.

Ayasofya Maria mozaik 120x180cm yağlıboya

ÇIYA DAİR

çının tarihe olan ilgisi, resimlerini konu ve teknik olarak etkilemiştir. Bu da ında bugüne kadar birçok ilki keşfederek kendine ait tarzını ve özgün üslubunu oluşturmasında etkili olmuştur. Özellikle tarihi eserlerinin resmedilmesinde tamamıyla kişisel bir hava oluşturmayı başarmıştır. Deforme edilmiş figürler, eskitilmiş yüzeyler ve yoğun renk kullanımı ile olduğu kadar resimlerinde oluşturduğu tarihi atmosfer etkisi ve konuları ile pek çok sanatseveri ve çıyı da derinden etkilemiştir.21.yy. ına getirdiği bu özgün üslup uyguladığı teknik ile resimde yepyeni bir alternatif oluşturmuştur. Kompozisyonlarını dikkatli tasarlamış resimlerini son derece hassas renk kullanımı ile işlediği konularda ışık, renk, doku ilişkilerini ustalıkla vermiş ve boyayı titizlikle uygulamıştır. Resimlerindeki gerçekçilik ve konu seçimi dışında resimlerin üslup ve teknik özellikleri de yenidir. Resimlerin de farklı olarak görünen her şeyi bütün zenginliği ile tabloya aktarmıştır.

tuğra 165x175cm yağlıboya

çının, ının biçimlenmesinde hem geçmiş farklı uygarlıkların, hem de yaşanan coğrafyanın son derece önemli rolü olmuştur. Bilgisi dünü ve bugünü ile geçmiş ve günümüz üzerine iyi bir gözlem gücüne dayanır. Eserlerinde yapmacık ve ucuz öğelere de yer vermemiştir. Çağlar boyu yapılmış anıtları, gördüğü eserlerini tarihi yapıları tüm incelikleriyle tuvale aktararak resime yeni bir boyut katarak çizer ve insanların ulaşamayacakları yerde önlerine koyar. çının tablolarında bazen resimler gerçek duvar üzerinde bir kesit gibidir. Bazen de kapalı mekanlarda gizli kalmış eserleri tüm estetiği ile gün ışığında önümüzdeki panoda duruyor gibidir. Sanata getirdiği bu özgün bakış açısı,kendi deyimi ile resimde eskitme,zamana ve tarihe inat görünen tarihi nesnenin doğal ve orijinal görüntüsünden ödün vermeden tuvale yansımasıdır. Eserlerinde Eski Asur ve Mısırı, Batı Antik Yunan ve Roma’yı, Hıristiyanlık Ortaçağ Avrupa’sını, İslam Kültür ve ı gibi birçok Medeniyeti yaşadıkları dönemlerden günümüze resmetti Böylece çı işlediği konu ve uyguladığı tarz ile yaşanan çağlara tanıklık etmiştir. Bizans ve Romanın mozaik taş işlemeciliğinde ,düşen taşları, yıpranan sıvayı; Selçuklu ve Osmanlının kırılan çinileri,yıpranan hattı, çatlayan portreleri,zamana yenik yıpranmış renkleri,düşen ışığı özgün üslubunda geçmişi günümüze taşıyarak resimlerinde uyguladı.İyi bir gözlemle renkleri zeminde dönemine uygun kullanımı sayesinde mekan ve ışık oyunlarını en basit yolda en gerçekçi şekilde yansıttı.çının güzel sanatlara getirdiği bu farklı yorumu ile birçok konu ve tarz çok çeşitli şekillerde tuvalde yeniden doğal görünümü ile hayat buldu.

tezhipli çini vazo 130x180cm yağlıboya

çı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını burada sürdürmektedir.

ÖZGÜNLÜĞÜ

Daha çok küçükken resme olan ilgisi nedeniyle bu alanda kendini geliştirmek için çok çalıştı ve kendi özgün ürünlerini ortaya çıkarmayı başarmıştır üzerinde yoğunlaştığı çalışmalarını bu yönde konu alan bir dizi projeyi de geliştirmiş bazı çalışmalarından bir kolleksiyon dahi oluşturmuştur,çı kazanılmış kültürün ürünleri olan sanatları reddetmedi aksine daha çok sahip çıktı resimlerinde bu kazanılmış medeniyetin ateşli bir savunucusu kadar duyarlı davrandı ve bu düşünce ile tablolarını işledi bu özellikleriyle yüzyılın belki de en önemli adımını attı Kendi resimlerinde de bu yaklaşımı açıkça görmek mümkün.Yapıtlarındaki renk kullanımıyla izlenimci ı da etkileyen çı Konularını daha çok tarihsel ve yaşanmış olaylardan seçmiş, Bu yüzden tarihçilerin desteğini de kazanmıştır.

üçlü ittifak 152x223cm yağlıboya

2007 de Ayasofaya’ da açtığı Bizans Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerini işlediği konular yaşanan zengin tarihe geniş cuğrafyadaki uygarlığa yönelmesinde etkili oldu çalışmalarının bir çoğuyla izlenimci akımına yakın durmuşsa da, tam anlamıyla bu akıma atılmamıştır.Güçlü ışık-gölge kullanımı ve resimsel düzenlemeyi eski ve özgün bir açıdan ele alışı Osmanlı Varna savaşını işlediği tablosu gerçekçi doğalcılığının bütünüyle ortaya çıktığı doğu -batı sentezinin ilk örneğidir. Ayasofya’da iki ruh adlı eseri de doğu batı karşıtlığından ziyade onu birleştiren ve kavrayan unsurların en iyi örneklerindendir…

camiasında, severler O’nu sıradan çalışmaların ötesinde yeni dönem birçok ekolün yeniden yorumlanışında çok önemli katkıda bulunduğunu düşünmektedirler.Burada bilinen geleneksel formların ötesinde farklı birçok akımın ilk dafa konu ve teknik özellikleri ile bir araya gelmesinde ının en özgün uygulayıcılarından biri olduğudur.

melikşah miğfer

Amerikalı Oryantalist ressam, Frederick Arthur Fransız ressam Jean-Léon Gérôme İtalyan ressam Gentile Bellini, Fausto Zonaro, Halil Paşa ve Osman Hamdi gibi çılardan etkilendi.

Konularını yaşanan farklı uygarlıklar ve geniş coğrafyadan alan çı, teknik olarak realist gruba yakın olmakla birlikte kendine özgü ince ,renkli ve zengin bir üslup geliştirdi düzenlemelerindeki yoğunluk, renklerdeki uyum, resmin genelinde sezilen duygusallık ve ışığın yansımalarıyla belirginleşen çevre çizgileri ının en belirgin özellikleridir.

laleli kaftan 151x198 cm yağlıboya

Bol figürlü dinsel temanın yanısıra önemli şahsiyetlerin portrelerini ve yaşanmış olaylardan yola çıkarak tablolarının konularını belirlemiş, bunu da başarılı bir biçimde uygulamıştır. Böylece Türk resmini 21. yüzyılda çok önemli bir seviyeye taşımış türk ının temel karakterinin oluşmasında çok önemli bir yer edinmiştir.

TÜRKİYE’Yİ İLE TANITIM PROJESİ

çının, yurtiçinde Devlet- çı-özel sektör işbirliğiyle başlayan bu açılım projesi, UNESCO’nun ‘‘Dünya Mirası’’ ilan ettiği ve 1400 yıllık tarihi Ayasofya (ana mekanda) Ekim 2024 de gerçekleşen sergisi ile start aldı; tarihi yapının Bizans-Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin işlendiği ‘Üç Dönem Ayasofya’ sergisi yerli ve yabancı severlerden gördüğü yoğun ilgiden dolayı başlangıçta 15 günlük olan süre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 güne çıkarılmış ve Türkiye’de ilk dafa bir çı bu kadar kısa bir sürede 262 bin ziyaretçi ağarlamakla en dikkat çeken etkinliğini gerçekleştiren çı olmuştur Ayasofya Müzesi’nde düzenlenen ve hala Türkiye’de en çok gezilen sergisi unvanını elinde tutan Metin ASAĞ’ın sadece bir tablosunun önünde 57 bin adet çekilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türk ve İslam eserleri Müzesi’İbrahim Paşa Sarayının ev sahipliği yaptığı, Bir İstanbul ressamı: Metin ASAĞ’ın”Uygarlıkların Kenti İstanbul’dan ’Anadolu Medeniyeti’’ sergisi ile devam etti açıldığı günden beri yerli ve yabancı sanatseverler tarafından büyük ilgi ile gezildi gördüğü ilgiden dolayı 15 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Demir Miğfer 120x173 cm yağlıboya

Yurtdışında, Fransa Türkiye Mevsiminde eserleri 2024 proje arasında seçilen ressam Metin Asağ`ın “les turkomanies de metin Asag” “Türkiye ve Harikaları” konulu sergisi Fransız sanatseverlerin ziyareti ile start aldı. İlk Defa Bir Türk çısının bu kadar zengin koleksiyonu ile katıldığı sergi, ‘Geçmiş ve Geleceğe dair Mesajlar’ ile sanatseverlerin önünde, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Fransa’da Türkiye Mevsimi” İstanbul Kültür Vakfı ve Culturesfrance ile ortak düzenlenen , “les turcomanies de Metin Asag” konulu sergi açılışı Paris’in görkemli tarihi atmosferinde Saray ve Müzelerdeki mevcut eserlerin renk, desen ve form özelliklerinin bire bir yansıtıldığı resimler ile Türkiye’yi ın merkezine taşır gibiydi, Türkiye Mevsimi Etkinliklerinde Ortak paydada kültürleri buluşturan, Asağ’ın eserleri büyük ilgi gördü.

Türkiye’yi ile tanıtım projesi; 2024’Eylülden itibaren İstanbul’dan İsveç’e 16 Avrupa ülkesini kapsayan yurtdışı sergi organizasyonu ile devam edecek.

Çintemani kaftan 160x190 cm yağlıboya

Projelerinde,

Anadolunun onbinlerce yıllık tarihine ve farklı uygarlıkların yaşadığı geniş coğrafyasına ışık tutan Metin ASAĞ, eserlerinde on bin yıllık yerleşik kültür alanı olan Anadolu’yu işaret ediyor. Aynı zamanda yeni yüzyılın tüm Batı değerlerini göz önünde bulundurarak Türklerin bin yıllık geçmişine ve İslam sanatlarına da vurgu yapıyor, bir çok tekniği ustaca bir arada kullanan çı, sergilerinde sanatseverlere medeniyetler beşiği Anadolu topraklarının tarihteki coğrafi, kültürel ve sanatsal etki alanının ne kadar geniş olduğunu göstermek Anadolunun kültürel alanlardaki enerjisi, yaratıcılığı ve kültür çeşitliliğini kamuoyuna daha iyi tanıtmak ve bu topraklar üzerinde binlerce yıllık geçmişi olan Anadolu Medeniyeti’nin zenginliğini zihinlerde diri tutmak düşüncesindedir. Sergileri, çağdaş Türkiye’nin sahip olduğu zengin gelenek ve değerlerimizi koruma, insanları bilinçlendirme ve tanıtım çalışmalarına da örnek teşkil ediyor.

At alınlığı 154x200 cm yağlıboya

Uygarlıklar serüveninde 21.yy yeni oluşumlar süreci gibi görünse de tüm zamanların farklı uygarlıkların birikimlerini içeren resimler yapan çının , eserleri bugünden geçmişe uzanan bir tarihi serüvenin somutlaştırılmış ifadelerini içeriyor birbirinden farklı zamanlardan ortak geçmişe sahip nesneler kendi tarihsel farklılıkları gibi farklı şekillerde yansıyor dünden bügüne ve sonsuzluğa…

İletişim: metinasag@gmail.com

anadolumedeniyeti@gmail.com

SanatLog.com

İlişkili yazılar

Yorumlar

2 Yorum on "Paris’te Ünlü Ressam Metin Asağ’ın Eserlerine Yoğun İlgi…"

  1. wherearethevelvets on Paz, 22nd Kas 2024 9:39 am 

    Aslında çok iyi natürmort ressamı olurmuş kendisi.
    Jan Van Eyck’in “Arnolfiniler” tablosuna yapılan gönderme çok hoşuma gitti. O da aşırı ayrıntıcıdır ya…

  2. bienal on Paz, 22nd Kas 2024 2:38 pm 

    ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği usta isimlerden biri.daha önce bir sergisini gezme şansım olmuştu.çok büyük çalışıyor.tabloların büyüklüğü beni şaşırtmıştı.ama tablolar her ne kadar büyük olsa da ayrıntıya yine de önem vermiş.başarılarının devamını diliyoruz.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz...
Yorumunuzda avatar çıkması için gravatara üye olmalısınız!
Additional comments powered by BackType