Ferhan Gözgü Çelik’in ‘Kimliksiz Bedenler’ Adlı Resim Sergisi

Aralık 24, 2010 by admin  
Filed under Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

’in ‘’ Adlı Sergisi 5 Ocak’ta ’da Açılıyor…

5-28 Ocak tarihleri arasında izlenebilecek olan ‘’ adlı sergi çının son on yıllık çalışmalarından bir seçkiyi sunuyor…

Resimlerinde kadın bedenini irdeleyen çalışmalarını şöyle tanımlıyor:

“Resimlerimde çıplak kadın figürü, organik alanı temsil eden, simge yada dışavurum kaygısı taşımayan bir elemandır. Çıplak bedendeki denge ve uyum, ayrıntılı bir gözlem ve teknik beceri istemesi, resimlerimin konusunu sanatsal bir seçimle figürden yana koyuyor.

Kaynak olarak seçtiğim çıplak kadın bedenini resimlerimde tekrarlarken almış olduğum sayfalardaki konumundan, sunuluşundan ve içeriğinden uzaklaştırıyorum. Seçmiş olduğum fotoğrafın hiperrealist bir tavırla tuvale aktarılması söz konusu değildir, o anı donduran fotoğraf, tuvale aktarılırken biçim ve renk olarak yorumlanıp yeniden kompoze edilmektedir.

İmge olarak sürekli tekrarlanan çıplak kadın figürünü resimlerimde kullanırken, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve psikolojik olarak süregelen konumu da beni ilgilendiriyor. Çıplak kadın bedenini resimlerimde tekrarlarken poz verdiği alandan çıkararak ona sanatsal bir anlam yüklemekteyim. Bu imge üzerine yapılan sınırsız talep ve yasaklar, çının yorumuyla izleyicinin yorumunu göreceli bir  konuma getirmektedir. Yorumun doğasında olan bu ilişki, izleyicinin yapıtla kurduğu iletişimle ilgilidir. Çıplak bedenin farkını koyan içeriğidir, bir biçimi olduğu gibi, erotik çağrışımlar yapabilir, eşitsizlik imgesi olarak görülebilir.

Toplumun düşünce biçimiyle doğallığın bir parçası olarak görülebilirken, utanma, ahlaksızlık, cezalandırma nesnesi durumuna düşebilir. Günümüzde çoğunlukla tüketim nesnesi olarak kullanılan çıplak kadın bedeniyle çı toplumsal sorunlara hangi mesafede durduğunu gösterir, yasakları meşrulaştırabilir.”

Sergi, 28 Ocak 2011 tarihine kadar Moda GALERİ PİHA’da izlenebilir.

Açılış Kokteyl: 5 Ocak saat:18:00

Adres: Caferağa mah. Bademaltı sok. 17/B-Moda Kadıköy-İst.

Tel: 0 216 337 15 13 - http://pihasanat.com

sanatlog.com