İstanbul 2010′a Proje: Arpist Şirin Pancaroğlu’ndan “İstanbul ve Arp”

Şirin Pancaroğlu, Dünya arp literatürüne “İstanbul” temalı yeni eserler kazandıracak…

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın destekleriyle, uluslararası arpist ve eğitmen Şirin Pancaroğlu’nun Arp Sanatı Derneği bünyesinde gerçekleştireceği “İstanbul ve Arp” projesi, dünya arp literatürüne Türk kültüründen yeni eserler kazandırılmasını amaçlıyor. Arp Sanatı Derneği Başkanı Pancaroğlu ve İstanbul 2010 AKB Ajansı adına Genel Sekreter Yılmaz Kurt arasında 23 Ekim 2009 tarihinde imzalanan protokolle startı verilen proje, altı bestecinin “İstanbul” temalı eserler üretmelerini, bu eserlerin albüm kaydı yapılmasını ve ayrıca konser programını kapsıyor.

Dünya arp literatürüne Türkiye kültüründen yeni eserler kazandırılmasını amaçlayan “İstanbul ve Arp” adlı projede; “İstanbul” ana teması çerçevesinde arp veya Osmanlı arpı “çeng” için besteler yapmak üzere, Özkan Manav, Hasan Uçarsu, , , ve Arda Agoşyan yer aldılar. Bu sanatçıların bestelerini tamamlama süreci, Mart 2010’da sonuçlanacak. Ardından bu eserlerden bir albüm kaydı yapılacak ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da projenin dünya prömiyeri, 2010 sonbaharında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en tanınmış arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun, başkanı olduğu Arp Sanatı Derneği bünyesinde geliştirdiği bir beste-konser-albüm kayıt projesi olan “İstanbul ve Arp”; İstanbul’daki anıtları, karakteristik ve tarihi açık ve kapalı mekânları, kentle özdeşleşen figürleri, dokuları ve kişilikleri kapsayan bir “İstanbul” ana teması çerçevesinde arp ve/veya Osmanlı arpı “çeng” için bestelenen yeni eserlerden oluşmakta.

Şirin - Çeng ile

Bestelerde işlenen “İstanbul” teması ile Batı kültürüne ait olarak bilinen arpı bir araya getirerek, kültürlerarası diyalogun yoluyla geliştirilmesi ve ayrıca İstanbul’un çok kültürlü yapısının bu eserler aracılığı ile vurgulanması temel alınıyor. Proje ile, “İstanbul” teması üzerine Türkiye’nin seçkin bestecileri “İstanbul” ile ilgili olarak seçtikleri tarihi, mimari, sanatsal herhangi bir yapı veya şehre ait herhangi bir doku, figür ve kişilik üzerine eserlerini yapılandırabilecekler. Bu sayede İstanbul’un kültürel, tarihi, turistik yapısı yolu ile ifade bulacak; arp ve çeng aracılığı ile kültürlerarası dolaşıma girecek. Osmanlı müziğinde önemli yer teşkil eden “çeng”in kültürel ve tarihsel değeri vurgulanarak, Türkiye adına kültürel ve sanatsal kazanım sağlanacak.

Arp sanatçısı Pancaroğlu’nun, 2010 sonrası dönemde de yurt içi ve dışında vereceği konserlerle süreklilik kazanacak olan proje; Türkiyeli çağdaş bestecilerin yapıtlarının daha çok seslendirilmesi, yorumcu-besteci diyalogunun geliştirilmesi, Türkiye’nin çağdaş alanındaki üretiminin artırılması, dünya arp literatüründe Türkiye kültüründen örneklerin sayılarının artırılması gibi hedefleri içeren bir model proje olma özelliğini taşıyor.

SanatLog Haber
SanatLog.com