Mahmut Öztürk “ANADOLU PODYUMU” Resim Sergisi

Aralık 2, 2024 by admin  
Filed under Manşet, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

MAHMUT ÖZTÜRK “ANADOLU PODYUMU” RESİM SERGİSİ

11 Aralık 2024 – 11 Ocak 2024

EMİMA GALERİSİ

Podyum-Vitrin kavramları, Mahmut Öztürk’ün resimlerinde, gerçekliğinden soyutlanırken, gündelik ve geçmişe ilişkin yaşantılarımızın sorgulanarak, ın kendine özgü öge ve ilkeleriyle yorumlandığı resimsel mekanlara dönüşür. Postmodernitenin çarpıtarak kullandığı Alt Kimlik-Üst Kimlik, Merkez-Çevre, Kamusal Alan-Sınıfsal Alan…gibi çatışmalı kavram pratiklerini, kompozisyon örgenleri temelinde özdeksel ve eleştirel anlamda irdeleyen Mahmut Öztürk, bu sergisinde, emperyalizmin göstermelik “açılım” modellerine tepki olarak Anadolu kültüne ve motiflerine öncülük görevi veriyor..

Eleştirmeni Kaya Özsezgin, Mahmut Öztürk resimleri için şunları yazıyor:

(Mahmut Öztürk’ün) “…Kavisli çizgilerin ve eğrilerin, canlı ve devingen oluşumlara yol açtığı resimleri, tasarım mantığından kaynaklanan dinamizmi benimsemiş görünür. Parça ve kitle ilişkileri, ayrıntı ve bütün arasındaki doğal iletişimin yaratabileceği uyum (ritm) ilkesi üzerine kuruludur. Daha geniş bir açıdan yaklaşıldığında ise, lekeci anlayışın, kompozisyonu kavrayan görüntüsü ağır basar. Figürün boşluk içinde yer alan konumu, döngüsel bir şiirselliğin amaçlandığı devingenlik ve espas gibi birbiriyle ilişkili kavramlara belirginlik kazandıracak bir çözümü düşündürür. Soyutçu leke kombinezonları arasında bile, devingenliğin figür imajına yol açan bir eğilimi gündemde tuttuğu sezinlenir. Figürün saklı ya da açık olması, sonuçta bir şeyi değiştirmez: Saklılık ya da açıklık, bu resmin geneldeki tutumuyla ilgili bir yöntem ve bakış sorunu değil, bu sorunu biçimlendirici bir etkendir yalnızca. Resmin yapım sürecindeki olağan akış ve spontan gelişme, kimi yerde figürü gizlerken, kimi yerde de onu anlatımcılığı dışa vuracak bir çizgi üzerinde biçimlendirir.

Mahmut Öztürk’ü, görüntünün kendisinden çok, oluşumlar ilgilendiriyor. Ayrıca her görüntünün, bu oluşumla doğrudan bir ilintisi olduğu gerçeği, onu, oluşumun özüyle doğrudan bir diyaloga yönlendiriyor. Genç kuşak çılarında sık sık tanık oluğumuz bu tutum, Mahmut Öztürk’te de çevre ve yaşam gözleminin, resimsel modellerden daha önemli olduğu gerçeğine götürmektedir bizi. Kaos ve belirsizlik, bu gözlemin çı algısını oluşturan temel göstergelerinden biri olarak, yüzeyine bir anlatım çeşnisi halinde yansıyor, çının görsel tercihini belirliyor.”

EMİMA GALERİSİ

Üsküp Caddesi (Çevre Sk) Tekdal Apt. B- Blok No:6/-2 Çankaya- ANKARA

Tel/ Faks: 0312 427 22 04

www.emimasanatgalerisi.com e- posta: mahozturk@yahoo.com

SanatLog.com