Bulgar Sanatçılar Resim ve Heykel Sergisi

Bulgar Sanatçılar Resim ve Heykel Sergisi 17-29 Ocak 2024 tarihleri arasında IC Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor…

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından sanatı ve sanatçıyı desteklemek amacıyla kurulan IC Sanat Galerisi; 2024 yılının ilk sergisini Bulgaristan’dan gelen sanatçılara ayırdı.

‘Dünyadan İzlenimler’ konseptiyle; uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, değişik ülkelerden seçkin sanatçıların koleksiyonlarını sergileyerek, hem Ankara’mızın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlamak; hem de farklı kültürlerden sanatçıların yapıtlarını yakından tanımak arzusuyla yola çıkan IC Sanat Galerisi, geçen ayki Kırgız Ressam Momunbek Astar’ın sergisinden sonra, Ocak ayında da Bulgaristan’dan gelecek olan resim ve heykel sanatçılarını ağırlıyor.

Bogoridi Art Gallery, Alliance for Progres, ve Bulgaristan Büyükelçiliği İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan sergide, Jordan Marinov, , Jordan Petrov, Rumen Petkov, Krasimir Savov, Lubka Kirilova’nın eserleri yer alacak.

Sergi IC Sanat Galerisi’nde 17-29 Ocak tarihlerinde 10-00 – 18.00 saatleri arasında, pazar günleri hariç gezilebilir.

Kokteyl: 17 Ocak 2024 Pazartesi, Saat: 18.00-20.00

SanatLog Haber

sanatlog.com

Ihlamur Dergisi “Mevlâna Kitap Projesi”

Ihlamur Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi’nin özel projesi olan “Mevlâna Projesi” önümüzdeki günlerde çılardaki yerini alıyor…

Önsözünü, Ihlamur Dergisi genel yayın yönetmeni Hakan Sarı ve derginin sinema editörü Hakan Bilge‘nin birlikte kaleme aldıkları bu eserde -ki alt başlık olarak “Nev Niyaz” adını taşıyor- Mevlâna’ya dair birçok görüngü, düşünce ve izlenimi birarada bulabileceksiniz.

Yaklaşık 800 sayfayı bulan bu oylumlu çalışma, proje ve tasarım olarak bir yılı aşkın bir çabanın ürünü ve kitaba çalışmalarıyla katkıda bulunan isimler de akademisyenlerden, yazar ve şairlerden, müzisyenlerden, belgeselcilerden, fotoğrafçı ve ressamlardan oluşuyor.

en geç 2024 Ocak ayının sonunda okurlarıyla buluşacak…

KİTABIN İÇİNDEKİLER

HAYATI

A. İlker KÜÇÜKTUNÇ – Düğün Gecesi

Dr. Ahmet GÜZEL - Mevlâna Ailesinin Belh’ten Göç Etmesi ve Konya’ya Geliş Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet KOÇAKOĞLU – Bab-ı Esrar yahut Sisler Şehri Londra’dan, Güneşler Şehri Konya’ya

Prof. Dr. Ali AKPINAR – Hz. Mevlâna’yı Anarken Onu Doğru Anlamak

Prof. Dr. Ali Osman KOÇKUZU - Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler

Bekir ŞAHİN - Hz. Mevlâna’nın Okuduğu Kitaplar ve Etkilendiği Şahsiyetler

Prof. Dr. Belkıs Altuniş GÜRSOY – Aşk Peygamberi: Mevlâna

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ – Bahçıvan

Ceyhun Emre TEOMAN – Mevlâna Çeşmesi

Dr. Erdoğan EROL – Mevlâna’nın Milliyeti

Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN – Şems ve Mevlâna

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ – Mevlâna Gerçeği veya Sırrı

İsmail GÜLEÇ – Elif Şafak’ın Aşk Romanı Üzerine Geç Kalmış Bir Yazı

Makbule ÖZMEN – Zîver Paşa Dîvânı’nda Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî Portresi

Melâhat ÜRKMEZ – Şems-i Tebrizî’nin Mevlâna’ya Etkisi

Mustafa ÖZÇELİK – Anadolu’nun Sönmeyen İki Işığı: Mevlâna ve Yunus Emre

Müjgan CUNBUR – Mevlâna’nın Çevresindeki Kadınlar

Sinan YAĞMUR – Mevlâna’yı Anlamak

Yrd. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK – Türk Kültür ve Medeniyetinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi

ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE – Mevlâna’nın Mecâlis-i Seb’a’daki Sohbet Metodu

Prof. Dr. Ahmet SAVRAN – Mesnevî’de Kur’an Tesiri

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur SIR – Bir Tahkiye Üstadı Mevlâna

Prof. Dr. Cihan OKUYUCU – Mesnevî’den Cevher Beyitler

Yrd. Doç. Dr. Emin IŞIK – Ten Kafesinde Beslenen Dört Kuş

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ – Mesnevî’de Kadın

Doç. Dr. Galip ATASAGUN – Mesnevî’de Bahsedilen Hanîflik

Doç. Dr. Mine YAZICI - Mesnevî ve Divan-ı Kebir Çevirileri Kültürel Sermaye ve Mevlâna Çevirileri

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN – Mevlâna’nın Görüşleri

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU – Mesnevî’deki Hikâyelerin Kaynakları ve Tesirleri

Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK – Mevlâna ve Tevhid Akidesi

Talha Bora ÖGE – O ve Dua

MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎHÂNELER

Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU – Eskişehir Mevlevîhânesi

Dr. Hasan ÖZÖNDER – Bir Eğitim Mektebi: Mevlevîlik

Prof. Dr. Haşim KARPUZ – Can Evlerine Yolculuk: İlk Mevlevîhâneleri Ziyaret

Prof. Dr. Mehmet AYDIN – Mevlevîliğin İslâm Tasavvufundaki Yeri

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ – İzmir’de Mevlevîlik

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ – Mevlevîlik Kültürü Açısından Kütahya

Dr. Naci BAKIRCI – Konya Mevlâna Dergâhı

Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ – Muğla’da Mevlevîlik

Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl DURU – Âşıkların Ka’besi: Kubbe-i Hadrâ

Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER – Mutfakta Pişen Canlar:1001 Günlük Mevlevî Çilesi

Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK – Mevlevîlerde Manevî Eğitim

Uzm. Yusuf İLGAR – Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ – Konya’da Mevlevî Tekke ve Zâviyeleri

PORTRELER

Ahmed Güner SAYAR - Hasan Âli Yücel’de Hz. Sevgisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKŞİT - Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri

Arş. Gör. Bedia KOÇAKOĞLU – Hacı Musa’nın Meyhanesi’nde Hüsamettin Çelebi Olmak

Hayat Nur ARTIRAN ve Şiir Sevdalısı Bir Hakk Dostu Mesnevîhan Şefik Can Dede

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI & Prof. Dr. Cemâl KURNAZ – Mevlevî Şeyhi Mehmed Es’ad Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Şiirleri

Sadık YALSIZUÇANLAR - Kutsalın Beslediği Şiir : Sezai Karakoç-Robert Bly

Dr. Semih CEYHAN – Mevlâna’nın Tasavvufî Düşünce Tarihindeki Yeri: İsmail Ankaravî Yaklaşımı

SEMA VE MÜZİK

Ahmet ÇALIŞIR – Mevlevî Âyini

Ahmet ÖZHAN – Mevlâna ve Musiki

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA – Mevlâna’nın Nefesinden Çıkan Büyülü Ney Sesi

Esin Çelebi BAYRU – Semâ

Yrd. Doç. Dr. H. Serdar MUTLU – Devinimin Sonsuzluğunda Semâ

Hayrettin İVGİN – Mevlâna’da Müzik Sevgisi ve Ney

Prof. Dr. Hüdaverdi ADAM - İslam’da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR – Dervişlerin Semâ ve Raksı

Mehmet YÜCEL – Ney Sözcüğünün Etimolojisi ve Ney’in Tarihçesi

Prof. Dr. Mustafa KARA – Melâna, Mesnevî ve Ney

Nadir KARNIBÜYÜKLER – Semâ Mukabelesinin Açıklaması

Ömer Faruk ARSLAN – Semâ Töreninin Mahiyetleri

Refik Hakan TALU – Mevlevî Âyinleri ve Müziği Üzerine Birkaç Söz

Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÇETİNKAYA – Tasavvuf, Aşk ve Mûsikî

AŞK

A. Hümeyra ASLANTÜRK – Aşk Gönüle Dolunca, Gönül Yâri Bulunca

Ali SARIGÜL – Aşk, Sevgi ve Mûsikî

Atilla BARAN – Ümitsizliğin Aşka Tekâmülü

Cem KURTOĞLU – Mevlâna Aşk’ı

Cemalnur SARGUT – Hz. Mevlâna’da Aşk

Doç. Dr. Derya ÖRS – Mevlâ Sevdalısı Mevlâna

Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU – Mevlâna’ya Göre Aşk Dile Getirilebilinir mi?

Prof. Dr. İsmail YAKIT – Mevlâna’ya Göre Aşk ve Sevginin Önemi

Dr. Mehmet DOĞRAMACI – Münzevî

Merve Bihter ACAR – Aşk’ın Dünyası Mevlâna Rumî

Ömer Tuğrul İNANÇER – Aşka Ulaş Gayriden Gönlünü Kes

Şaban KARAKÖSE – Leylâ’dan Mevlâ’ya Varabilmek İçin

MEVLÂNA VE HAYAT

Prof. Dr. Adem ESEN – Mevlâna Celaleddîn-i Rumî’nin İktisada Dair Görüşleri

Emrah ALTUNTECİM – Aşk Yolunda Adım Adım Hz. Mevlâna: İstanbul’dan Konya’ya Yürüyerek Seyahat

Prof. Dr. Erhan YETİK - Mevlâna Celâleddîn-i Rumî’nin Hayata Bakışı

Prof. Dr. İsmet KAYAOĞLU – Mevlâna’da Tabiat Sevgisi

Yrd. Doç. Dr. Mesut YAZICI – Mevlâna’nın Yoksulluk Anlayışı

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK – Mevlâna ve Kelâm

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ - İslâm’da Tasavvuf ve Mevlâna’nın Tasavvuftaki Yeri

RUH BİLİMİ

Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK – Modern İnsanın Buhranlarına Hz. Mevlâna’nın Mesajları

Ahmet Fevzi YÜKSEL – Bilim Dini Etkiliyor

Dr. Alberto Fabio Ambrosio OP - Başlangıçta, Dinlemeymiş. Dinleme, İnsani Karşılaşma İçin Bir Esas

Ali Rıza BAYZAN – Sûfi ile Terapist ya da Psikoterapiler ve Tasavvuf

Doç. Dr. Mehmet Necmettin BARDAKÇI – Mevlâna Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları

M. Sait KARAÇORLU – Öfke İnsanın Hayvanlık Tarafıdır

Yrd. Doç. Dr. Muammer CENGİL – Mevlâna’nın Yedi Öğüdünün Fert ve Sosyal İlişkiler Açısından Önemi

Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK – Mevlâna’ya Göre İnsanın “Kendini Bilme”si

SANAT

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU – Mevlâna’nın Şiir Dünyası; Şiir Dünyasında Mevlâna

Ahmet KABAKLI – Mevlâna’nın Sanatı ve Şiir Anlayışı

Prof. Dr. Dilaver GÜRER – Bir Cihan Devletinin İlmî ve Kültürel Altyapısı: Mevlânalar Bu Toprakların Mayasıdır

Hakan BİLGE - Sinema & Mevlâna

Porf. Dr. Mahmud Erol KILIÇ - Sûfî Şiirinin Poetikası

Server DAYIOĞLU – Osmanlı Sanatında Mevlevî Hattatlar ve Divan Edebiyatı Müzesi Koleksiyonu

RÖPORTAJLAR

Faik ÖZDENGÜL – Dr. Faik Özdengül ile “Aşkın Terapi” Üzerine Söyleşi

Fehmi GERÇEKER – Fehmi Gerçeker ile “Mevlâna ve Hoşgörü Belgeseli” Üzerine Röportaj (Hakan Bilge & Hakan Sarı)

ŞİİRLER

Hüsamettin OLGUN – Söz Vardır Baldan Tatlı

Rıfat ARAZ - Hâl Ol da Gel Sen

Şevki DİNÇAL – Mevlâna Dedi ki

FOTOĞRAFLAR

Reha BİLİR

TABLOLAR

Nilgün Akder KARAKAŞ

SanatLog Haber

sanatlog.com

Turgut Uyar - Açlık Çoğunluktadır

Aralık 27, 2024 by admin  
Filed under Edebiyat, Sanat, Siir, Ustalara Saygı

Gülü çiğdemi filan bırak
Sardunyayı karidesi filan bırak
Acıyı ve ölümleri bırak
Oy pusulalarını ve seçimleri bırak
Evet
Seçimleri özellikle bırak
Çünkü açlık çoğunluktadır

Her kişinin ukala ömrü
Yeter sanılır çiçeklenmeye
Ve dünyanın karanlığından
Bir aşk bahanesiyle kurtulmaya
Kaçıp giden baharların anısı
Elden ele devredilen bir gençlik duygusu
Laleler sümbüller bütün öbür boklar püsürler
Hakkım var mıdır bunları söylemeye
- vardır
Güneş doğarken ve batarken
Yazdan kışa girerken ve kıştan çıkarken
Ve dağda ve kırda
Hakkım vardır -
Çünkü en azından dünyadan
Dölsüz katırlar geçer
Yüklü vagonlar geçer
Demir yüklü şilepler geçer
Yelkenleri işletenleri ve tayfalarıyla
Ve onların karıları ve çocuklarıyla
Ve bilinmez sanılır geleceği
Bir demiryolu makasçısının
Oysa kesinlikle yazılmıştır
Her sevgi kitabında
Asıl olan açlıktır
Çoğunluktadır

Sevişmek o yüzden gereklidir
Evet açlık, yok olsun bütün incelikler
Mendiliniz var mı, kabak ograten
Bof strogonof mantar fileminyon
Güneş görmemiş midye
Midye görmemiş güneş
Ve soygun halindeki otel malzemeleri
Ve altın arayıcılar
Ve istedikleri yerlerde
Yüksek graviteli petrol bulanlar
Hem thames kıyısında
Hem mekong deltasında
Bir kalça fotoğrafına bunlarla birlikte bakanlar
Çoğunlukta değildir
Açlık çoğunluktadır
Artık her şeyi yaşadık
Ve birlikte düşündük
Ve düşündük ki her şey cehennem
Bir bakışta
Ve cehennem
Başarılmamış bir savaştır
Dünyanın ortasında kullanılmamış bir su
Cehennem, insanın kendi ciğeri
At sırtında taşınan ölü
Kundağa girmeyen bebe
Karanlıklarda açan çiçeklerin
Bir insanın ölümüne dönüşü
Bir insan ölümü olmaya
Çünkü açlık çoğunluktadır

- İşte o zaman diyorum ki -
Gelişin şen olsun senin
Her şey esirgesin seni
Çünkü açlık çoğunluktadır
Ve ezecektir gücüyle dünyayı
- İkimize bir aşk elbette yetmez
Türlü şeylerin savunulduğu -
Diriliğe eşitliğe tokluğa
Artık ayıp olan tokluğa
Çünkü açlık çoğunluktadır
Açlık.

Turgut Uyar

Açlık Çoğunluktadır