İstanbul Konferansları ve Arka Oda Toplantıları Devam Ediyor

İSTANBUL KONFERANSLARI

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’a ilişkin , arkeoloji, tarihi topografya, tarihi gibi konularda, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından sunulacak bir dizi hazırladı.

İlki 26 Ekim Salı günü tarafından gerçekleştirilen dizinin ikinci ını, Akdeniz çevresi geç dönem mimarisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Volos Tesalya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vasilis Colonas verecek.

24 Kasım 2023 Çarşamba, 18:30

Prof. Dr. Vasilis COLONAS
Volos Tesalya Üniversitesi, Yunanistan
Tanzimat’tan Sonra İstanbul’da Rum Mimarlar

dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.
Pera Müzesi Oditoryumu
Etkinlik ücretsizdir.

ARKA ODA TOPLANTILARI 2023 Programı

“Arka Oda Toplantıları”, İstanbul araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla kentin gizli tarihine doğru yolculuğuna Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri üzerinde odaklanan konferanslarla devam ediyor.

21 Ekim 2023 Perşembe 18.30:
Çiğdem Kafesçioğlu
Modern Öncesi Dönemde Osmanlı Kent Tahayyülleri ve İstanbul İmgesi

25 Kasım 2023 Perşembe 18.30:
Turgut Saner
Hayalet Yapılar: İstanbul’un Kaybolmuş Yapılarından Örnekler

22 Aralık 2023 Çarşamba 18.30:
Brigitte Pitarakis
Bizans’ta Büyü, Kişisel Dindarlık ve Takılar

27 Ocak 2023 Perşembe 18.30:
Esra Güzel Erdoğan
Bizans’ın Son Döneminde Manastırlar ve İnsan Sevgisi (Philantropia)

24 Şubat 2023 Perşembe 18.30:
Koray Durak
Orta Bizans Döneminde İstanbul’da Ticaret.

31 Mart 2023 Perşembe 18.30:
Lucienne Şenocak
Osmanlı Döneminde Kadın Baniler: Hatice Turhan Valide Sultan Örneği.

28 Nisan 2023 Perşembe 18.30:
Cengiz Göncü
Belgeler Işığında Beylerbeyi Sarayı’nın Mekân Kurgusu ve Teşkilatı.

12 Mayıs 2023 Perşembe 18.30:
Özlem İlban
İstanbul’da II. Mahmud Dönemi Kışlaları.

sanatlog.com