İstanbul Konferansları ve Arka Oda Toplantıları Devam Ediyor

İSTANBUL KONFERANSLARI

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’a ilişkin tarih, arkeoloji, tarihi topografya, gibi konularda, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından sunulacak bir dizi hazırladı.

İlki 26 Ekim Salı günü tarafından gerçekleştirilen dizinin ikinci ını, Akdeniz çevresi geç dönem mimarisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Volos Tesalya Üniversitesi öğretim üyesi verecek.

24 Kasım 2010 Çarşamba, 18:30


Volos Tesalya Üniversitesi, Yunanistan
Tanzimat’tan Sonra İstanbul’da Rum Mimarlar

dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.
Oditoryumu
Etkinlik ücretsizdir.

ARKA ODA TOPLANTILARI 2010 Programı

“Arka Oda Toplantıları”, İstanbul araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla kentin gizli tarihine doğru yolculuğuna Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri üzerinde odaklanan konferanslarla devam ediyor.

21 Ekim 2010 Perşembe 18.30:
Çiğdem Kafesçioğlu
Modern Öncesi Dönemde Osmanlı Kent Tahayyülleri ve İstanbul İmgesi

25 Kasım 2010 Perşembe 18.30:
Turgut Saner
Hayalet Yapılar: İstanbul’un Kaybolmuş Yapılarından Örnekler

22 Aralık 2010 Çarşamba 18.30:
Brigitte Pitarakis
Bizans’ta Büyü, Kişisel Dindarlık ve Takılar

27 Ocak 2011 Perşembe 18.30:
Esra Güzel Erdoğan
Bizans’ın Son Döneminde Manastırlar ve İnsan Sevgisi (Philantropia)

24 Şubat 2011 Perşembe 18.30:
Koray Durak
Orta Bizans Döneminde İstanbul’da Ticaret.

31 Mart 2011 Perşembe 18.30:
Lucienne Şenocak
Osmanlı Döneminde Kadın Baniler: Hatice Turhan Valide Sultan Örneği.

28 Nisan 2011 Perşembe 18.30:
Cengiz Göncü
Belgeler Işığında Beylerbeyi Sarayı’nın Mekân Kurgusu ve Teşkilatı.

12 Mayıs 2011 Perşembe 18.30:
Özlem İlban
İstanbul’da II. Mahmud Dönemi Kışlaları.

SanatLog Haber

sanatlog.com

İstanbul Konferansları Pera Müzesi’nde

25 Ekim 2010 Yazan: admin  
Kategori: Duyurular, Sanat, Sanatsal Etkinlikler

İSTANBUL KONFERANSLARI
Oditoryumu
2010 Güz Programı

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’a ilişkin tarih, arkeoloji, tarihi topografya, gibi konularda, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından sunulacak bir dizi hazırladı.

İstanbul Konferansları adını taşıyan bu dizinin 2010 Güz programında iki yer alıyor. İlki 26 Ekim Salı günü, Ankara Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, Osmanlı dönemi mimarisi ve çini sanatına ilişkin özgün çalışmalara imza atmış tarafından veriliyor ve “Topkapı Sarayı’nın Gizli Çini Hazinesi” başlığını taşıyor.

İkincisi ise, Akdeniz liman kentlerinin geç dönem mimarisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Selanik Volos Üniversitesi öğretim üyesi ’ın “Tanzimat Sonrası İstanbul’da Rum Mimarlar” konulu ı.

26 Ekim 2010 Salı, 18:30
/ Başkent Üniversitesi, Ankara

Topkapı Sarayı’nın Gizli Çini Hazinesi

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi başkanlığında 2001 yılından beri yürütülen “Topkapı Sarayı Çinileri Dijital Veri Tabanı Projesi” kapsamında, sarayın depolarında yüzyıllardır saklanan duvar çinileri ilk kez inceleniyor ve dijital ortama aktarılıyor. Dizinin ilk konuğu Filiz Yenişehirlioğlu “Topkapı Sarayı’nın Gizli Çini Hazinesi” konulu ında, sarayın mimari tarihine ve sosyal yaşamına dair yeni ipuçları sağlayan araştırmanın güncel sonuçlarını paylaşacak, koleksiyondaki Osmanlı ve Avrupa çinilerini tanıtacak.

*****

24 Kasım 2010 Çarşamba, 18:30
/ Volos Üniversitesi, Yunanistan

Greek Architects in after the Tanzimat
(Tanzimat’tan Sonra İstanbul’da Rum Mimarlar)

dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.

SanatLog Haber

sanatlog.com