Merve Tokel


Merve Tokel’in SanatLog’daki yazıları:

 

Bir Sömürü Biçimi Olarak Reklam

Breakfast On Pluto (2005, Neil Jordan)