Batı Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları

5 Şubat 2024 Yazan:  
Kategori: Edebiyat, Sanat, Ustalara Saygı

için hazırlayan:

İletişim: osmanakyol72@hotmail.com

YAZAR

YAŞADIĞI DÖNEM

UYRUĞU

EDEBİYATA KATKISI

Aristophanes (Aristofanes)

M.Ö. 456-386

Eski Yunanlı

Eşek Arıları adlı komedyasıyla ünlü oyun yazarı

Aiskhylos

(Asiklos)

M.Ö. 525-456

Antik Yunanlı

Zincire Vurulmuş Prometheus (Promete), Persler, Yalvaran Kızlar, Agamemnon gibi tragedyalarıyla ünlü oyun yazarı

Aisopos

(Ezop)

M.Ö. 6. yüzyıl

Eski Yunanlı

Fabl denen hayvan masallarıyla ünlü masal derleyicisi. Masallarını Ezop Masalları adlı kitabında topladı

Aristoteles

M.Ö. 384-322

Antik Yunanlı

Organon (Alet) ve Poetika (Şiir Sanatı) gibi kitaplarıyla ünlü filozof

Alphonse Daudet (Alfons Dode)

1840-1897

Fransız

Natüralist yazar

Arthur Rimbaud (Artur Rimbo)

1854-1891

Fransız

Sembolist şair

Andre Gide

(Andre Jid)

1869-1951

Fransız

Hümanist yazar

Agatha Christie (Agata Kristi)

1890-1976

İngiliz

Dedektif romanlarıyla ünlü yazar

Alexandre Dumas (Aleksandr Düma)

1802-1870

Fransız

Üç Silahşörler ve Monte Kristo Kontu gibi tarihi romanlarıyla ünlü romantik yazar

Alain

(Alen)

1868-1951

Fransız

Deneme yazarı

Aleksandr Puşkin

1799-1837

Rus

Modern Rus edebiyatının kurucusu sayılan, Yüzbaşının Kızı romanıyla ünlü romantik yazar

Anton Çehov

1860-1904

Rus

Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi gibi oyunlarıyla ünlü, aynı zamanda modern kısa öykücülüğün kurucusu sayılan, Rus gerçekçi oyun yazarı

Alphonse de Lamartine

(Alfons dö Lamartin)

1790-1869

Fransız

Şairane Duyuşlar ve Graziella adlı şiirleriyle ünlü şair

Arthur Schopenhauer (Artur Şopenhaver)

1788-1860

Alman

İmmanuel Kant (İmanuel Kant)’ın öğrencisi olan Alman filozof

Albert Camus

(Alber Kamü)

1913-1960

Fransız

Nobel Ödülü sahibi varoluşçu yazar

Antonio Gramsci (Antonyo Gramski)

1891-1937

İtalyan

İtalyan Komünist Partisi’nin kurucu üyesi olan düşünür, siyasetçi ve Marksist kuramcı. Hegemonya, sivil toplum, altyapı-üstyapı ilişkileri ve toplumda aydınların işlevi gibi konularda Marksist literatüre katkı yapmıştır.

Alfred de Vigny (Alfred dö Vinyi)

1797-1863

Fransız

Şiirlerinde karamsar düşünceler hakim olan romantizmin öncülerinden Fransız şair, oyun ve roman yazarı

Alfred de Musset (Alfred dö Müsse)

1810-1857

Fransız

Fransız romantik şair ve oyun yazarı

Andre Breton

(Andre Bröton)

1896-1966

Fransız

Psikolojik çözümlemeler içeren gerçeküstücülük edebiyat akımının kurucusu

Arnold Bennett (Arnold Benet)

1867-1931

İngiliz

İngiliz roman yazarı

Arthur Rimbaud (Artur Rimbo)

1854-1891

Fransız

Sembolist şair

Arthur Miller (Artur Milır)

1915-2005

Amerikalı

ABD’li oyun yazarı

Bertolt Brecht (Bertold Breht)

1898-1956

Alman

Kendini komünist olarak tanımlayan ve epik (diyalektik) tiyatronun kurucusu sayılan Alman şair ve oyun yazarı

Bernard Shaw (Bernard Şov)

1856-1950

İrlandalı

Kadın haklarının koyu bir savunucusu olup aynı zamanda örgün eğitime karşı olan, Pygmalion (Pigmalyon) adlı oyunuyla ünlü sosyalist oyun yazarı

Ben Jonson

(Ben Conson)

1572-1637

İngiliz

İngiliz tiyatrocu

Charles Dickens (Çarls Dikıns)

1812-1870

İngiliz

Oliver Twist (Olivır Tivist), Bay Pickwick (Pikvik)’in Serüvenleri ve David Copperfield (Deyvid Kapırfiyıld) gibi romanlarıyla ünlü gerçekçi roman yazarı

Cicero

(Çiçereo)

M.Ö. 106-43

Latin (Romalı)

Söylevleriyle ünlü hatip

Charles Baudelaire (Şarl Bodler)

1821-1867

Fransız

Elem Çiçekleri şiiriyle ünlü sembolist şair

Chateaubriand (Şatobriyan)

1790-1869

Fransız

Romantizm akımının öncülerinden Fransız yazar

Charles Bukowski (Çarls Bukovski)

1920-1994

Amerikalı

Eserlerinde genellikle alkolikler, fahişeler ve depresyondakiler gibi marjinal yaşayan insanları anlatan şair, öykücü ve romancı. Kült olmuş kitapları arasında “Kadınlar” ve “Pis Moruğun Notları” gibi öykü kitapları sayılabilir.

Demosthenes (Demostenes)

M.Ö. 384-322

Antik Yunanlı

Nutuklarıyla (söylevleriyle) ünlü Yunanlı düşünür

Daniel Defoe

(Denyıl Defo)

1660-1731

İngiliz

Robinson Crusoe (Robinson Kruzo) adlı romanıyla ünlü gerçekçi yazar

Dante Alighieri (Dante Aligiyeri)

1265-1321

İtalyan

Yapay destan İlahi Komedya’nın yazarı ve aynı zamanda Rönesans’ın fikir babası İtalyan şair ve politikacı 

Dale Carnegie

(Deyl Karnec/gi)

1888-1955

Amerikalı

“Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı” ve “Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak” gibi kitapları bir dönem peynir ekmek gibi satılan yazar, hatip, kişisel girişimci ve kişiler arası iletişim uzmanı

Denis Diderot

(Dönis Didero)

1713-1784

Fransız

Aydınlanma Çağı’nda bir tür kaldıraç görevi yapan Ansiklopedi dergisinin baş editörü

Euripides

(Evripides)

M.Ö. 480-406

Antik Yunanlı

İphigenia (İfijenya), Helen, Alkestis, Elektra, Herakles (Herkül) gibi tragedyalarıyla ünlü trajedi şairi

Emile Zola

(Emil Zola)

1840-1902

Fransız

Natüralizmin kurucusu sayılan; Meyhane, Germinal, Nana, Toprak gibi romanlarıyla ünlü yazar

Not: Germinal mutlaka okunmalı

Ernest Hemingway (Örnıst Hemingvey)

1899-1961

Amerikalı

Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz, Silahlara Veda gibi romanlarıyla ünlü gerçekçi yazar

Erich Maria Remarque (Erih Maria Remark)

1898-1970

Alman asıllı Amerikalı

Naziler tarafından romanları yakılmış, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı romanıyla ünlü Alman romancı. 

Edgar Allen Poe (Edgır Elın Po)

1809-1849

Amerikalı

Morg Sokağı Cinayeti adlı öyküsü ve Annabel Lee (Anabel Li) şiiriyle ünlü sembolist şair ve yazar

Erich von Daniken (Erik fon Daniken)

1935-…. /td

İsviçreli

Tanrıların Arabaları adlı New Age türdeki kitabıyla meşhur araştırmacı yazar

Eugene O’Neill (Öjen Oneyl)

1888-1953

Amerikalı

Klasik üslup ve teknikle yazdığı Matem Elektra’ya Yakışır adlı oyunuyla bilinen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı oyun yazarı 

Edmond Rostantd (Edmon Rotsan)

1868-1918

Fransız

Cyrano de Bergerac (Sirano dö Berjerak) isimli oyunuyla bilinen romantik şair ve tiyatrocu

Ezra Pound

(Ezra Paund)

1885-1972

Amerikalı

İmgeci şiir akımının kurucu Amerikalı şair

Edmund Spenser (Edmın Spensır)

1552-1599

İngiliz

Ortaçağ modasına uygun olarak romantik ve destansı şiirler yazan İngiliz şair

Francis Bacon (Frensıs Beykın)

1561-1626

İngiliz

Geliştirdiği tümevarım yöntemiyle mantığa katkı yapmış ekspresyonist yazar

Friedrich Schiller (Fridrih Şiller)

1759-1805

Alman

Wilhelm Tell (Vilhelm Tel), Don Carlos (Don Karlos) gibi oyunlarıyla ünlü oyun yazarı ve didaktik şair

Friedrich Hebbel (Fridrih Ebel)

1813-1863

Alman

Modern tiyatronun kurucusu olan Alman oyun yazarı

Francesco Petrarca (Françesko Petrarka)

1304-1374

İtalyan

Soneleriyle ünlü Rönesans dönemi hümanist şairi

Fyodor Dostoyevski

1821-1881

Rus

Bir başyapıt olan “Suç ve Ceza” romanı yanında Karamazof Kardeşler ve Budala gibi romanlarıyla da ünlü olan gerçekçi Rus yazar

Franz Kafka

(Franz Kafka)

1883-1924

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (Çek Cumhuriyeti)

Alaycı karamsarlığıyla ünlü Yahudi asıllı yazar

François Coppee (Fransuva Kope)

1842-1908

Fransız

Türk şair Tevfik Fikret’i etkilemiş parnasyen (gerçekçi) şair

Friedrich Nietzsche (Frederik Niçe)

1844-1900

Alman

Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabıyla ünlü, “üstün insan” fikrinin savunucusu varoluşçu Alman filozof. Psikanalizde kullanılan “bilinçaltı” kavramından ilk söz eden kişi olarak Sigmund Freud (Sigmund Froyd)’u etkilemiştir. Ateizme inanan ve “tanrı öldü!” aforizmasıyla ünlü yazar. Deccal adlı eserinde Hristiyanlığı eleştirmiş ve kendisinin “deccal” olduğunu savunmuştur. 

François de Malherbe (Fransuva dö Malerb)

1555-1628

Fransız

Tipik 17. yüzyıl Fransız şairi

François Rabelais (Fransuva Rable)

1494-1553

Fransız

Rönesans dönemi Fransa’sının ünlü kurgu yazarı

François Fenelon (Fransuva Fenelon)

1651-1715

Fransız

Edebiyatımızdaki “ilk çeviri roman” ünvanına sahip Telemaque (Telemak) adlı romanın yazarı

Federico Garcia Lorca (Federiko Garsiya Lorka)

1899-1936

İspanyol

İspanya iç savaşında milliyetçiler tarafından öldürülmüş şair ve oyun yazarı

Gustave Flaubert (Güstav Flober)

1821-1880

Fransız

Madam Bovary (Madam Bovari) romanıyla ünlü gerçekçi roman yazarı

Giovanni Boccacio (Covanni Bokkaçyo)

1313-1375

İtalyan

Decameron (Dekameron) adlı Dünya edebiyatında ilk öykü sayılan yapıtın yazarı olan Rönesans dönemi hümanist yazar

Grimm (Grim) Kardeşler:

Jacob (Yakop), Wilhelm (Vilhelm)

Jacob (1787-1865), Wilhelm (1786-1859)

Alman kardeşler

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Bremen Mızıkacıları, Çizmeli Kedi ve Kül Kedisi gibi pek çok masalın derleyicisi

Gustave Apolinaire (Güstav Apoliner)

1830-1918

Fransız

Fransız şair

Goncourt (Gonkur) Kardeşler:

Edmond (Edmond), Jules (Jul)

Edmond (1822-1896), Jules (1830-1870)

Fransız

Doğal (natüralist) romancı kardeşler

Guy de Maupassant (Güy dö Mopasan)

1850-1893

Fransız

Natüralist öykü yazarı

George Orwell

(Corc Orvıl)

1903-1950

İngiliz

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı bilim kurgu romanında yarattığı Big Brother (Büyük Birader) kavramıyla ünlü yazar

Georges Politzer (Corc Politzer)

1903-1942

Macar asıllı Fransız

Paris İşçi Üniversitesinde diyalektik materyalizm derslerine girdi. Öğrencilerinin tuttuğu notlara dayanarak ölümünden sonra yayınlanan Felsefenin Temel İlkeleri adlı eseri Türkiye’de de geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. 12 Eylül darbesinde ilk bu kitap yasaklandı. “Kızıl Kafalı Filozof” olarak bilinen yazar 1942’de Naziler tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü.

George Byron

(Corc Bayron)

1788-1824

İskoç

Romantizm akımının önde gelen şairlerinden

Gerhart Hauptmann

(Gerhar Haupman)

1862-1946

Alman

Natüralizmin en önemli temsilcisi sayılan Alman oyun yazarı

Homeros

M.Ö. 8. yüzyıl

Antik Yunanlı

İlyada (İlyada) ve Odysseia (Odise) destanlarıyla ünlü yazar

Horatius

(Horasyus)

M.Ö. 65-8

Latin (Romalı)

Satirik ve didaktik şiirleriyle ünlü şair

Herodotos

(Herodot)

M.Ö. 484-425

Antik Yunanlı

“Tarihin babası” ünvanına sahip bugünkü adı Bodrum olan antik şehir Halikarnas’ta dünyaya gelmiş Yunanlı tarihçi. Herodotos Tarihi adlı kitabıyla bilinir.

Honore de Balzac (Onore dö Balzak)

1799-1850

Fransız

Goriot (Goryo) Baba, Vadideki Zambak ve Eugenie Grandet (Öjeni Grande) gibi realist romanlarıyla ünlü yazar

Hermann Hesse (Herman Hesse)

1877-1962

Alman asıllı İsviçreli

Eserlerinde kendini kanıtlama, kendi olma ve kendini aşma gibi temaları işlemiş Nobel Edebiyat Ödüllü yazar ve ressam

Hermann Sudermann (Herman Zuderman)

1857-1928

Alman

Alman oyun yazarı

Heinrich von Kleist (Haynrih fon Klays)

1777-1811

Alman

İntihar ederek ölen Alman şair, romancı ve tiyatrocu

Heinrich Heine (Haynrih Hayne)

1797-1856

Alman

Ünlü Alman şair

İvan Sergeyeviç Turgenyev

1818-1883

Rus

Babalar ve Oğulları romanıyla ünlü realist roman yazarı

Jules Verne

(Jül Vern)

1828-1905

Fransız

Dünyanın Merkezine Yolculuk, Aya Yolculuk, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Seksen Günde Devr-i Alem gibi bilimkurgu romanlarıyla ünlü yazar

Jonathan Swift (Conıtın Sıvift)

1667-1745

İngiliz

Gulstrongliver (Güliver)’in Gezileri adlı romanıyla ünlü yazar

Johann Wolfgang von Goethe (Yohan Volfgang fon Göte)

1749-1832

Alman

Genç Werther (Verter)’in Acıları romanı ve Faust (Faust) adlı oyunuyla ünlü, edebiyatta “fırtına ve coşku” döneminin kurucusu ve en önemli temsilcisi olan romantik yazar

John Steinbeck

(Con Ştaynbek)

1902-1968

Amerikalı

Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri ve Sardalya Sokağı gibi romanlarıyla ünlü natüralist roman yazarı

Jean Racine

(Jan Rasin)

1639-1699

Fransız

Andromaque (Andromak), İphigenie (İfijeni), Phaidra (Fedra) gibi tragedyalarıyla ünlü oyun yazarı

Jean-Jacques Rousseau

(Jan Jak Ruso)

1712-1778

Fransız

Fransız İhtilalinin fikir babalarından sayılan, Toplum Sözleşmesi adlı düşünce kitabıyla ünlü romantik Fransız yazar

John Fante

(Con Fante)

1909-1983

İtalyan asıllı Amerikalı

Charles Bukowski’nin yakın arkadaşı olan romancı, kısa hikaye yazarı ve senarist.

John Milton

(Con Milton)

1608-1674

İngiliz

Kaybolmuş Cennet adlı epik (destansı) şiiriyle tanınan İngiliz şair

Jack London

(Cek Landın)

1876-1916

Amerikalı

Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş gibi romanlarıyla ünlü yazar

James Joyce

(Ceymis Coys)

1882-1941

İrlandalı

Getirdiği anlatım yenilikleriyle 20. yüzyıl edebiyatını derinden etkilemiş empresyonist (izlenimci) yazar

Julio Cortazar (Hulyo Kortazar)

1914-1984

Arjantinli

Öykülerinde fantastik öğelere yer veren, gerçek dünyayla olağandışı yaşamı iç içe geçiren Arjantin’in en büyük yazarı

Jean Paul Sartre

(Jan Pol Sartır)

1905-1980

Fransız

Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden yazar, düşünür ve entelektüel

Jose Maria de Heredia (Jose Mariya dö Heredya)

1842-1905

Kübalı

Soneleri ile ünlü; annesi Fransız, babası Kübalı Parnasyen (şiirde gerçekçi) şair. Türk şair Beyatlı üzerinde etkili olmuştur.

John Keats

(Con Kits)

1795-1821

İngiliz

İngiliz romantik şair

Jean de La Bruyere (Jan dö La Bruyer)

1645-1696

Fransız

Klasisizm yanlısı Fransız yazar ve ahlakçı

Jean-Christophe Grange (Jan Kristof Granj)

1961-…

Fransız

Türkiye’de, ülkücülere göndermeler yapan “Kurtlar İmparatorluğu” romanıyla tanınan Fransız yazar

Jane Austen

(Ceyn Osten)

1775-1817

İngiliz

Kadın roman yazarı ve şair

Knut Hamsun

(Nat Hamsın)

1859-1952

Norveçli

Açlık ve Dünya Nimeti gibi romanlarıyla ünlü, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar

Kurt Cobain

(Kört Kobeyn)

1967-1994

Amerikalı

Nirvana grubunun kurucularından olan şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve sanatçı

Karl Marx

(Karl Marks)

1818-1883

Alman

Das Kapital I. Cilt ve Engels’le birlikte kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu kitaplarıyla ünlü komünizmin fikir babası sayılan Alman düşünür

Lev Nikolayeviç Tolstoy

1828-1910

Rus

Savaş ve Barış, Anna Karenina, Diriliş, İvan İlyiç’in Ölümü ve Hacı Murat romanlarıyla ünlü realist yazar

Le Sage

(Lö Saj)

1668-1747

Fransız

Töre romanlarıyla ünlü Fransız yazar

La Fontaine

(La Fonten)

1621-1695

Fransız

Fabl türündeki masallarıyla ünlü klasik yazar

Lewis Carrol

(Luiz Kerıl)

1832-1898

İngiliz

Alice (Alis) Harikalar Diyarında kitabıyla ünlü yazar, matematikçi, mantıkçı, papaz ve fotoğrafçı

Louis Aragon

(Lui Aragon)

1897-1982

Fransız

Mutlu Aşk Yoktur şiiriyle ünlü dadaist (kuralsız) şair ve romancı

Lessing (Lesing)

1729-1781

Alman

Alman edebiyatının ilk önemli eleştirmenidir

Moliere

(Molyer)

1622-1673

Fransız

Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Zoraki Tabip gibi oyunlarıyla ünlü komedi yazarı

Mark Twain

(Mark Tveyn)

1835-1910

Amerikalı

Tom Sawyer (Tom Sevyır)’ın Maceraları, ve Huckleberry Finn (Hakılberi Fin)’in Maceraları gibi romanlarıyla ünlü yazar

Michel de Montaigne (Mişel dö Monteyn)

1533-1592

Fransız

Edebiyatta deneme türünün kurucusu sayılan, Denemeler adlı kitabıyla ünlü deneme yazarı

Miguel de Cervantes (Miguel dö Sörvantes)

1547-1616

İspanyol

Don Quijote (Don Kişot) adlı romanıyla ünlü yazar

Maksim Gorki

1868-1936

Rus

Ana, Küçük Burjuvalar ve Halk Düşmanı gibi romanları yanında 1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı da olan sosyalist gerçekçi yazar

Madame de Stael (Madam dö Stael)

1766-1817

Fransız asıllı İsviçreli

Fransız romantik yazar

Madame de La Fayette (Madam dö La Fayet)

1634-1693

Fransız

Klasisizmin önemli temsilcilerinden olan yazar,  ilk tarihi roman yazarı ünvanına sahip

Marcel Proust (Marsel Prust)

1871-1922

Fransız

Kayıp Zamanın İzinde adlı kitabıyla ünlü, eşcinsel yazar

Mario Puzo

(Maryo Puzo)

1920-1999

Amerika

The Godfather (Baba) romanıyla ünlü romancı ve senarist

Milan Kundera

1929-…

Çek asıllı Fransız

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği romanıyla ünlü roman yazarı

Montesquieu (Monteskiyö)

1689-1755

Fransız

Yasama, yürütme ve yargının ayrı olması anlamına gelen kuvvetler ayrılığı fikrini ortaya atmış bir politik düşünürdür.

Nikolay Vasilyeviç Gogol

1809-1852

Rus

Ölü Canlar romanı ve Müfettiş oyunuyla ünlü gerçekçi yazar

Nicolas Boileau (Nikola Bualo)

1636-1711

Fransız

Klasisizmin kurucusu Fransız şair

Noam Chomsky (Noam Çomski)

1928-…

Amerikalı

Küreselleşme karşıtlığıyla ünlü Amerikalı dilbilimci. Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler adında ABD’nin neo-liberal politikalarını eleştiren bir kitabı var.

Oscar Wilde

(Oskar Vayld)

1854-1900

İrlandalı

Eşcinsel yazar

O’Henry

(Ohenri)

1862-1910

Amerikalı

Öykülerini şaşırtıcı sonlarla bitiren Amerikalı öykü yazarı

Octavio Paz

(Oktavyo Paz)

1914-1998

Meksikalı

Nobel edebiyat ödülü sahibi, gerçeküstücü yazar, şair ve diplomat

Plautus

(Platus)

M.Ö. 254-184

Latin (Romalı)

Komedya yazarı

Platon

(Eflatun)

M.Ö. 427-347

Antik Yunanlı

Batılı anlamda ilk üniversite sayılan Atina Akademisinin kurucusu olan, “Devlet” ve “Sokrates’in Savunması” adlı kitaplarıyla ünlü filozof ve diyalog yazarı

Pindaros

(Pindar)

M.Ö. 4. yüzyıl

Antik Yunanlı

Antik Yunanlı şair

Paul Bourget

(Pol Burje)

1852-1935

Fransız

Halit Ziya Uşaklıgil’i etkilemiş romancı

Pierre Corneille (Piyer Korney)

1606-1684

Fransız

Le Cid (Lö Sid) adlı tagedyasıyla ünlü Fransız trajedi yazarı

Pierre de Ronsard (Piyer dö Ronsar)

1524-1585

Fransız

Rönesans dönemi Fransız şairi

Paul Verlaine

(Pol Verlen)

1844-1896

Fransız

Sembolist şair

Pablo Neruda

1904-1973

Şilili

’e hayranlığıyla bilinen şair

Paul Auster

(Pol Oster)

1947-…

Amerikalı

Absürd türde yazdığı romanlarıyla bilinen postmodern roman yazarı, şair ve senarist

Paul Eluard

(Pol Eluar)

1895-1952

Fransız

Gerçeküstücü Fransız şair

Philippe Soupault (Filip Supo)

1897-1990

Fransız

Gerçeküstücü şair

Percy Bysshe Shelley (Persi Biş Şeli)

1792-1822

İngiliz

İngiliz romantik şair

Roger Garaudy

(Roje Garodi)

1913-…

Fransız

Bir dönem Fransız Komünist Partisi üyesiyken 1982 yılında Müslüman olan düşünür ve yazar

Richard Bach

(Riçırd Bah)

1936-…

Amerikalı

Martı romanıyla ünlü yazar

Ralph Waldo Emerson (Ralf Valdo Emırsın)

1803-1882

Amerikalı

Biçimsel/şekilsel dinin geçerliliğini savunan transandantalizm akımının öncüsü sayılan ABD’li yazar ve düşünür

Sappho

(Safo)

M.Ö. 5. yüzyıl

Antik Yunanlı

Eski Yunan lirik şairi

Sophokles

(Sofokles)

M.Ö. 495-406

Antik Yunanlı

Kral Oedipus (Oidipus), Elektra, Trakhis (Trakis) Kadınları, Aias, Antigone, Philoktetes (Filoktetes) gibi tragedyalarıyla ünlü trajedi yazarı

Seneca

(Seneka)

M.Ö. 4-M.S. 65

Latin (Romalı)

Aynı zamanda filozof olan tragedyalarıyla ünlü oyun yazarı

Stendhal

(Stendal)

1783-1842

Fransız

Kızıl ve Kara, Parma Manastırı gibi realist romanlarıyla ünlü yazar

Samuel Beckett (Samuel Bekıt)

1906-1989

İrlandalı

Godot (Godo)’yu Beklerken oyunuyla ünlü ve aynı zamanda absürd tiyatronun en önemli temsilcilerinden sayılan nihilist oyun yazarı

Stephane Mallarme (Stefan Malarme)

1842-1898

Fransız

Modern Batı şiirinin kurucusu sayılan sembolist şair

Stephen King

(Stefın King)

1947-…

Amerikalı

The Dark Tower (Kara Kule) roman serisiyle ünlü, “korku-gerilim türünün en çok satan yazarı” ünvanına sahip yazar

Stefan Zweig

(Stefan Zvayg)

1881-1942

Avusturyalı

Nazilerin kitaplarını yaktıkları Yahudi asıllı romancı, oyun yazarı ve gazeteci

Sylvia Plath

(Silviya Pilat)

1932-1963

Amerikalı

Trajik yaşamı ve intiharıyla ünlü şair ve yazar. Yaşadığı depresyonu anlatan Sırça Fanus romanıyla ünlüdür. Aynı zamanda gizdökümcü şiirin önemli isimlerinden biridir.

Sully Prudhomme (Suli Prudom)

1839-1907

Fransız

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi parnasyen (gerçekçi) şair

Sir Walter Scott

(Sör Valter Skat)

1771-1832

İskoçyalı

Tarihi roman yazarı

Susanna Tamaro (Suzanna Tamaro)

1957-…

İtalyan

Yüreğinin Götürdüğü Yere Git romanıyla ünlü yazar. Eserlerinde hep bir hüzün vardır.

Tomas Stearns Eliot (Tamıs Störns Elyıt)

1888-1965

Amerikalı

Şair

Thomas Mann (Tomas Man)

1875-1955

Alman asıllı Amerikalı

Tarihi roman yazarı

Thomas More (Tomas Mor)

1478-1535

İngiliz

İdeal ve kurgusal bir adayı anlattığı Ütopya adlı romanıyla ünlü hümanist yazar, devlet adamı ve hukukçudur. Kral VIII. Henry tarafından idam edildi.

Torquato Tasso (Torkuato Tasso)

1544-1595

İtalyan

İtalyan şair

Umberto Eco (Umberto Eko)

1932-…

İtalyan

Gülün Adı ve Faucault (Fuko) Sarkacı romanlarıyla ünlü bilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür

Vergilius

(Virjilyus)

M.Ö. 70-19

Latin (Romalı)

Pastoral ve epik şiirleriyle ünlü şair

Victor Hugo

(Viktor Hügo)

1802-1885

Fransız

Sefiller, Notre Dame (Notr Dam)’ın Kamburu gibi romanlarıyla ünlü, romantik yazar

Voltaire

(Volter)

1694-1778

Fransız

Din ve İfade özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları konularında Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine yazdıklarıyla büyük katkı yapmış Fransız yazar ve filozof

Vladimir Mayakovski

1893-1930

Rus

İntihar ederek yaşamına son veren fütürist şair ve oyun yazarı

William Shakespeare (Vilyım Şekspir)

1564-1616

İngiliz

Hamlet, Macbeth (Makbet), Romeo ve Juliet (Romeo ve Jülyet), Venedik Taciri, Othello (Otello), Kral Lear (Liır), Julius Caesar (Jül Sezar) gibi oyunlarıyla ünlü romantik oyun yazarı

William Faulkner (Vilyım Folknır)

1897-1962

Amerikalı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi modernist yazar

Wilhelm Thomson (Vilhelm Tamsın)

1842-1927

Danimarkalı

1893 yılında Orhun Kitabelerini okumuş dilbilimci 

Walt Whitman

(Volt Vitman)

1819-1892

Amerikalı

ABD’li şair

 sanatlog.com

Philip Larkin - Susamak Özgürlüğe

17 Mart 2024 Yazan:  
Kategori: Edebiyat, Sanat, Siir, Ustalara Saygı

Artık ayrılmak gerek, sevdiğim; ne yıkıcı,
Ne de acı gelsin bu bize. Eskiden
Pek çok ay ışığı vardı, pek çok kendimize acıma;
Bitirelim bunu burda; çünkü gün
Hiç böyle yiğitçe dolaşmadı gökyüzünde,
Yürekler hiç böyle susamadı özgürlüğe,
Dünyaları yıkmaya, ormanları yakmaya.
Tutamayız bunları, biz şimdi kabuklar gibiyiz
Tohumların büyüdüğünü gören bir başka iyiliğe.

Böyle olmasaydı, diyeceğiz; böyle söylenir hep.
Ama çözülsün daha iyi yaşamlarımız birbirinden,
Kendini rüzgârlara bırakmış, ışıklarla ıslak,
Rotaları çizili iki koca gemi, nasıl kopup
Uzaklaşırlarsa el sallayıp bir limandan,
El sallayıp nasıl kaybolurlarsa gözden.

Philip Larkin

Çeviren: Cevat Çapan

Nazım Hikmet Ran

3 Mart 2024 Yazan:  
Kategori: Biyografi, Edebiyat, Manşet, Sanat, Ustalara Saygı

Ran 15 Ocak 1902, Selanik doğumludur. Ailesini incelediğimizde, toplumda tanınan birçok insanla karşılaşırız. Babasının babası, şair Nazım Paşa ve eşi İstanbulludur. Mevlevi tarikatından olan Nazım Paşa, valiliklerde bulunmuş, özgürlükçü bir insandır. Babası, İttihatçılar devrinde Matbuat Müdürlüğü ve Hamburg Başşehbenderliği yapmış, Hikmet Beydir. Sonradan ticarete atılan Hikmet Bey, zarar edince gazete idare müdürlüğü yapar ve daha sonra Kadıköy’de Süreyya Paşa sinemasının müdürü olur. Uzun yıllar gazete yazarlığı yapan oyun yazarı Celalettin Ezine, ’in halasının oğludur.

Annesinin büyükbabası Mustafa Celalettin Paşa, Borjenski soyadlı bir Polonyalıdır. Ancak Slav ırkından değil, Gagavuz denilen Hıristiyan Türklerindendir. Daha Polonya’dayken Türkçeyi lehçeleriyle bilen Borjenski, Türkoloji bilgini, askeri mühendis ve topografya ressamıdır. Bir gruba katılarak yurdumuza gelir ve müslüman olur. Ömer Paşa’nın kızı Saffet Hanım’la evlenir. Oğulları Enver Paşa, Türkçeye özelliğini kazandırma savaşının önderlerinden, ünlü bir dil uzmanıdır. Önemli görevlerle Hindistan’da, Çin’de, Japonya’da bulunur. Fakat asıl Tisalya’daki Golos kumandanlığıyla anılır. Son dönemlerinde Erenköy’de özel bir lise açmış ve çok öğrenci yetiştirmiştir.

Enver Paşa, Nazım Hikmet’in annesi ressam ’ın ve yine ressam olan teyzesi Sara Hanım’ın babasıdır. Enver Paşa’nın Mehmet Ali adında yetenekli bir mühendis, ressam ve şair olan oğlu, çocuk yaşta gönüllü olarak Balkan Savaşı’na katılmış ve Çanakkale’de şehit olmuştur. Nazım Hikmet, özellikle bu dayısının etkisi altında kalmıştır.

Berlin Kongresi’nde, Osmanlı Devletinin temsilciliğini yapmış olan Müşir Mehmet Ali Paşa da Nazım Hikmet’in anneanne tarafından büyük dedesidir. Mehmet Ali Paşa, Hügönot asıllı Alman’dır. Aslında Protestan mezhebini kabul ettiği için Almanya’ya göçen Fransızların soyundandır. Karl de Troi ailesinden ve Magdeburgludur. On iki yaşındayken okul gemisiyle İstanbul’a gelmiş ve Kızkulesi açıklarında kendini denize atmıştır. Kızkulesi’nin bekçisi tarafında kurtarılmış, çeşitli olaylara sebep olduktan sonra ünlü Sadrazam Ali Paşa onu korumasına almış ve Mekteb-i Harbiye’de okutmuştur.

Mehmet Ali Paşa hoşsohbet, şakacı bir insandır. Orduda yaşama düzeyini yükseltmiş, Avrupalı tarzı özenli giysi, çatal, bıçak gibi yenilikler getirmiştir. Kızı Leyla Hanım Nazım Hikmet’in büyükannesidir. Mehmet Ali Paşa, rakipleri tarafından Rumeli’ye isyan bastırmaya gönderilmiş, Berlin Anlaşması’nda Hıristiyan cemaatına hak tanımak zorunda kaldığında, “Sizi gâvura bu sattı’” diye, Müslüman halk el altından kışkırtılmış ve Mehmet Ali Paşa kırk dört yaşındayken Arnavut’lar tarafından linç edilmiştir.

Nazım Hikmet’in anne soyundan bir büyükbabası da Mısır ordusunun isyanına karşı kumandanlık eden Dağıstanlı Hafız Paşa’dır. Ali Fuat Cebesoy, annesinin teyzesinin oğludur. Mehmet Ali Aybar, annesinin teyzesinin torunudur. Oktay Rifat, teyzesinin oğludur. Ali Fuat Cebesoy’un babası İsmail Fazıl Paşa, Nazım Hikmet’teki şairlik yeteneğini keşfeden ilk insandır.

Nazım Hikmet, ilköğrenimini İstanbul Göztepe Taşmektep’te tamamladıktan sonra, Galatasaray Lisesi ilk bölümü ve Nişantaşı Numune Mektebi’nde okumuştur. 1919 yılında bitirdiği Heybeliada Bahriye Mektebi’nden sonra Hamidiye kruvazörüne güverte subayı olarak atanmış, geçirdiği zatülcenp hastalığından sonra 1920 yılında askerlikten çürüğe çıkarılmıştır.

Nazım Hikmet, çok küçük yaşta şiir yazmaya başlamış ve “Mehmet Nazım” imzasıyla yayınlanan ilk şiiri “Servilikler” hececiler çevresinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Nazım Hikmet bu şiiri on dört yaşındayken yazıp bir kenara atmış, daha sonra annesi Celile Hanım tarafından bulunan şiir, ’e gösterilmiş ve de bu şiiri, 1918 yılında Yeni Mecmua’da yayınlatmıştır. Aslında Nazım’ın ilk dizesi, ’e göre “Yanıyor!…. Yanıyor!…. Müthiş Tarrakalar”dır. Hececi şairler içinde gittikçe ün kazanan Nazım Hikmet, 1920 yılında Alemdar gazetesinin açtığı bir şiir yarışmasında birincilik kazanarak bu ününü pekiştirmiştir.

İstanbul’un işgal edildiği yıllarda direniş şiirleri yazan Nazım, arkadaşı Vâlâ Nurettin ile birlikte, 1921 yılında ulusal kurtuluş savaşına katılmak üzere Anadolu’ya geçmiştir. Nazım Hikmet, Anadolu’da özgür olacağına ve şiirlerinin oradan daha iyi duyulacağına inanmıştır. İstanbul’dan İnebolu’ya gidişlerini, kendilerinden daha yaşlı şair arkadaşları tertiplemiş ve İstanbul polis müdüriyetindeki millici polisler, sahte isim ve mesleklerle düzenledikleri geçiş tezkerelerini sağlamışlardır. Yol paralarını ise, Sirkeci’de dişçilik yapan hiç tanıyamadıkları Şevki Bey adında biri vermiştir. Nazım Hikmet Anadolu’ya geçeceğini ailesine açıklamadığı için hazırlıksız olarak buluşma yerleri olan Cenyo adındaki birahaneye gelmiş ve 1920 yılının son gecesini, Sultan Mahmut Türbesi’nin yanındaki Mahmudiye Oteli’nde geçirmiştir. 1921 yılının ilk günü Sirkeci rıhtımından kalkan çok eski ve küçük “Yeni Dünya” vapuruna binerek üç hececi şair arkadaşıyla birlikte İnebolu’ya gelmiştir. Birlikte yola çıktığı şairler, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç ve Vâlâ Nurettin’dir. Ancak Ankara’dan sadece Nazım Hikmet ve Vâlâ Nurettin’e izin çıkmıştır.

Anadolu’ya geçmek için İnebolu’da kaldıkları günlerde yine kendileri gibi Ankara’dan izin çıkmasını bekleyen Almanya’dan gelmiş genç öğrencilerle karşılaşırlar. Alman Spartakist hareketini yakından tanımış olan bu grubun içinde, sonradan CHP milletvekili olan, Mehmet Sadık Eti, Vehbi Sarıdal ve Nafi Atuf Kansu gibi sosyalizmi savunan ve Sovyetler Birliği’nden övgüyle söz edenler vardır. Onların anlatımlarıyla, Nazım Hikmet ve Vâlâ Nurettin Marxist düşünceyle tanışırlar.

Ankara’ya vardıklarında kendilerine verilen ilk görev, İstanbul gençliğini ulusal savaşa çağıran bir şiir yazmalarıdır. Yazdıkları şiir, 1921 yılının Mart ayında basılıp dağıtılır ve yankıları çok büyük olur. İsmail Fazıl Paşa, bu iki şairi Paşa’ya takdim etmek üzere Meclis’e çağırır. Vâlâ Nurettin’e göre , şairlerin elini sıkmış ve onlara hiçbir giriş cümlesine gerek duymaksızın, “Bazı genç şairler modern olsun diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız.” demiştir.

Ankara Hükümeti’nin isteğiyle Bolu’da öğretmenlik yapmaya başlarlar. Kalpak giyinmeleri, camiye gitmemeleri gibi nedenlerle din adamlarının ve eşrafın tepkisini toplayan şairleri, Ağır Ceza Mahkemesi reis vekili Ziya Hilmi korur. Ziya Hilmi onlara, Fransız Devrimi’ni, Lenin’i, Kautsky’i ve Sovyetler Birliği hakkındaki düşüncelerini anlatır. Nazım Hikmet ile Vâlâ Nurettin, kısa süre sonra öğretmenliği bırakarak yeni tanıştıkları düşüncelerin etkisiyle Ekim Devrimi’ni yerinde yaşamak için 1922 yılında Batum yoluyla Moskova’ya giderler. Bu kararı vermelerinde, tutucu çevrelerin baskısı, gizli polis örgütünün güvensizlik belirten davranışları ve Ziya Hilmi’nin düşüncelerinin de etkisi vardır.

Nazım Hikmet, Moskova’da yeni açılan Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi (KUTV)’nin ilk öğrencilerinden biri olur. Sovyetler Birliği’nde bulunduğu ilk yıllarda şiirinin biçimini ve özünü değiştirir. Serbest ölçüyle yazdığı bu dönem şiirlerinin bazılarını, 1923 yılında Yeni Hayat, Aydınlık gibi dergilere göndererek yayınlatır. KUTV döneminde aynı zamanda Türkiye Komünist Partisi’nin üyesi olur. TKP’nin “Toparlanış Kongresi” için 1924 yazında Türkiye’ye döner. Aydınlık dergisinde çalışmaya başlar. 1 Ocak 1925′te İstanbul’un Akaretler semtinde Şefik Hüsnü’nün evinde toplanan TKP’nin 2. Kongresine KUTV delegesi olarak katılır ve Merkez Komuta üyeliğine seçilir.

Şubat 1925′te Şeyh Sait ayaklanmasının başlaması üzerine, 4 Mart 1925′te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu çerçevesinde yapılan tutuklamalardan kurtulur. Ankara İstiklal Mahkemesi’nin takibatı üzerine bir süre İzmir’de saklanır ve daha sonra tekrar Sovyetler Birliği’ne gider. Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından gıyabında 15 yıl kürek cezasına mahkûm edilir. 1926 Mayıs’ında Şefik Hüsnü tarafından Viyana’da toplanan Parti konferansına katılır. 1927 Tevkifatı’nda soruşturmaya uğrayarak yapılan yargılama sonunda gıyaben 3 ay hapse mahkûm olur. 1928 yılında partili arkadaşı Laz İsmail (Marat) ile birlikte Sovyetler Birliği’nden Hopa’ya pasaportsuz olarak geldiklerinden ötürü tutuklanır. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı sonunda 3 aya mahkûm edilir. Hopa-Ankara-İstanbul arasında geçen tutukluluk süresinde cezasını tamamlamış olduğundan, 1928 yılının sonlarında tahliye edilir.

İstanbul’a gelerek Resimli Ay dergisinde gazeteciliğe ve yazarlığa başlayan Nazım Hikmet, yayınlanan şiirleriyle ününü pekiştirir. Yeraltındaki TKP içinde çalışmalarını sürdürürken, Parti üst kadroları ile girdiği tartışmalar sonucunda, Parti’den atılır. Bu arada bazı şiir kitaplarında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanır ve duruşma beraatle sonuçlanır. 1932′de İstanbul’da dağıtılan bildiriler yüzünden toplu tutuklamalar olur ve Nazım Hikmet de Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanır. 4 yıl ağır hapse mahkûm edilir. 1933 yılında çıkarılan, Cumhuriyet’in 10. yıl affı ile cezası düşer.

1936′da Endüstri Dokumacılar Cemiyeti kurucusu işçiler ve ile birlikte gizli örgüt yöneticiliği iddiasıyla tutuklanır ve 1937 Nisanına kadar tutuklu kalır. Yargılama sonunda beraat eder. 1937 yılı sonlarında kendisini ziyarete gelen Ankara Kara Harp Okulu öğrencisi Ömer Deniz’i, askeri öğrenci kılığına girmiş polis sanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Komünist Masası’na telefonla haber vermesinden sonra Harp Okulu öğrencilerinin tutuklanması üzerine, 1938 yılı Ocak ayında gözaltına alınır ve Ankara’ya götürülür. Mart 1938′de Askeri Mahkeme tarafından “askeri isyana tahrik ve teşvik” suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkûm edilir. 15 yıllık cezası Askeri Yagıtayca da onaylanan Nazım Hikmet, aynı yılın yazında İstanbul’a getirilerek Donanma Davası sanıkları arasına katılır. Bu kez, arkadaşı Hamdi Şamilof aracılığıyla, 1934′te tanıdığı Yavuz Zırhlısı başgediklilerinden Hamdi Alevdaş vasıtasıyla donanmada “isyan tahrik ve teşvikçiliğinde” bulunmakla suçlanır. Askeri Mahkeme’nin yargılaması sonucunda bu davadan da 20 yıl hapis cezasına çarptırılır. Birlikte yargılandıkları ve ’le birlikte bir süre Çankırı Cezaevi’nde, sonra on yıla yakın Bursa Cezaevi’nde yatar. 1950 yılı yazında afla tahliye olur.

Nazım Hikmet, hapisten çıkmasına rağmen açıkça polis tarafından izlenir ve kitaplarını yayınlatma olanağı bulamaz. Askeri okul geçmişi ve çürüğe çıkarılana kadar yaptığı subaylık görevi olmasına karşın, askerliği için karar alınınca, şubeden hazırlıklarını yapmak için izin alan Nazım, ’ın kullandığı bir sürat motoruyla İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e açılır ve Bulgaristan sahillerine çıkmayı düşünürken, yolda rastladığı bir Rumen şilebiyle Romanya’ya gider. Oradan Moskova’ya geçmesi üzerine, 25 Temmuz 1951′de Bakanlar Kurulu kararıyla, Türk vatandaşlığından çıkarılır.

Nazım Hikmet, TKP’nin Yurt Dışı Bürolarında faaliyet gösterir, uluslararası kongrelere katılır, çeşitli ülkelere yolculuklar yapar, yapıtları birçok dillere çevrilir ve büyük bir ün kazanır. 1963 yılında, kalp krizi sonucu Moskova’da ölen Nazım Hikmet, Novodeviçiy Mezarlığı’na gömülür.

Moskova'da Novodeviçiy Mezarlığı'nda Nâzım Hikmet'in mezarı

…..

Nazım Hikmet, ilk şiirlerini hece ölçüsüyle yazar. Hececilerden içerik açısından farklılıklar gösterir ve onların bireyci şiir anlayışlarını benimsemez, toplumcu bir şiir anlayışını benimser. Şiirlerinin içeriği geliştikçe, hece ölçüsünün dar kalıpları yetersiz kalır ve Nazım Hikmet yeni biçim arayışlarına yönelir. Türkçenin zengin ses özelliklerine uyum sağlayan serbest ölçüyle yazmaya başlar.

Nazım Hikmet, kendi çağının dramını, düşüncelerini, olaylarını, değer yargılarını en iyi anlatan sanatçılar arasındadır. Onu okuyanlar, yaşadığı yılları yapıtlarından, tüm renkleri ve sorunlarıyla izleyebilir ve o dönemin macerasını bu yapıtlarda bulabilirler. Türk Kurtuluş Savaşımızdan, Asya ve Afrika’daki çeşitli kavgalara; İspanya savaşından, Habeşistan dramına; Ekim Devrimi’nden, Hindistan’a, Çin’e, İngiliz adalarına ve Dünya Savaşından, tüm gelişmelere kadar her konuya ilgi göstermiştir. Bundan dolayı uluslararası sanat çevrelerinde, dünya şairi olarak kabul edilir.

Türkçenin şairidir. Türk dilini yalnız Türkiye sınırları içine hapsetmemiş, onu inkâr edenler çıkmasına rağmen, Nazım, Türkçeye sınırlarımızı aşırtmıştır. Vâlâ Nurettin’e göre Nazım Hikmet elbette Pantürkist değildir ama yazı Fransızcası nasıl Fransa’da, Belçika’da, İsviçre’de, Kanada’da ve bazı eski sömürgelerde ortak dil ise, Türkiye içindeki ve Türkiye dışındaki Türkler arasında manevi köprü kuracak olan ortak Türkçeyi, Nazım yazmıştır.

“Dünyanın en iyi insanlarından olan Türk halkını ve dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden olan Türk dilinin diyarı küfürde tanınmasına vesile olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefi olur. Bir köylü, toprağını ve öküzünü; bir marangoz, tahtasını ve rendesini nasıl severse ben de Türk dilini öyle seviyorum.” Nazım Hikmet

Nazım Hikmet’in Yapıtları:

Güneşi İçenlerin Türküsü – 1928
825 Satır – 1929
Jakond ile Sİ-YA-U – 1929
Varan 3 – 1930
1+1=1 – 1930
Benerci Kendini Niçin Öldürdü – 1932
Gece Gelen Telgraf – 1932
Kafatası (oyun) – 1932
Bir Ölü Evi (oyun) – 1932
Taranta Babu’ya Mektuplar – 1935
Unutulan Adam (oyun) – 1935
Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı – 1936
Memleketimden İnsan Manzaraları – 1941
Kuvâyi Milliye – 1941
İvan İvanoviç (oyun) – 1956

Ölümünden sonra yayınlananlar:

Saat 21–22 Şiirleri – 1965
Şu 1941 Yılında – 1 965
Sabahat – 1965
İnek – 1965
Ferhat ile Şirin – 1965
Kan Konuşmaz (roman) – 1965
Rubailer – 1966
Yeni Şiirler – 1966
Dört Hapishaneden – 1966
Ocak Başında / Yolcu (oyun) – 1966
Yusuf ile Menofis (oyun) – 1967
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (roman) – 1967
Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar (mektup) – 1968
Oğlum, Canım Evladım, Memedim – 1968
Sevdalı Bulut (masal) 1968
Bursa Cezaevinden Vâ-Nû’lara Mektuplar 1970
Demokles’in Kılıcı – 1974
Nazım ile Piraye – 1975

……….

Tüm Eserleri 1975-80′de Asım Bezirci tarafından 8 cilt olarak hazırlandı. 1988–92 arasında yayınlanan bütün yapıtları dizisinden şiirleri (8 cilt), çeviri şiirleri (La Fontaine’den Masallar, 1 cilt), mektupları (3 cilt), oyunları (5 cilt), romanları (3 cilt), öyküleri (1 cilt), çeviri öyküleri (1 cilt), masalları (1 cilt), yazıları (5 cilt) ve konuşmaları (1 cilt), toplam 29 cilt olarak yayınlandı.

……….

Yararlandığım kaynaklar: Bu Dünyadan Nazım Geçti (Vâlâ Nurettin), Nazım Hikmet’in Şiirinde Gizli Tarih (Emin Karaca).

Yazan: