2011 TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması

9 Mayıs 2024 Yazan: admin  
Kategori: Duyurular, Edebiyat, Etkinlik, Oykü, Sanat, Sanatsal Etkinlikler

Bugün aklımıza bile gelmeyecek pek çok alet veya yöntem, ilk ortaya çıktığı dönemde insanlık için bir devrim yaratmıştı. Örneğin su kabağı, suyu taşımanın ve depolamanın yolunu açtığı için mağaralarda yaşayan atalarımızın yaşamına büyük bir kolaylık getirmişti. Ateş, yazı, takvim, tekerlek, barut, pusula, elektrik, çit, buharlı motor, telgraf, telefon, radyo, sinema, televizyon gibi her yeni buluş, dünyamızı öncesinde düşünemeyeceğimiz kadar değiştirdi. Üstelik farkında olmadığımız pek çok gereksinimi yaşamımıza kattı ya da yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Değişimi yönetebilmenin dolayısıyla gelişmenin yolu teknolojiyi “tüketmekten” değil üretmekten geçiyor. Teknolojiyi üretebilmek için de öncelikle engin bir düşgücü gerekiyor. Bilimkurgu, bilim ve teknoloji kılavuzluğunda işte bu düş gücünü harekete geçiren, deyim yerindeyse “şimdinin tuğlalarıyla” “geleceği inşa eden” bir türü. Bu türü, bilim ve teknolojinin içselleşerek düş dünyamızda boy atmasını sağlıyor…

Geleceği bilimkurgu ı aracılığıyla düşlemek ve inşa etmek için bu yıl on üçüncüsü düzenlenen na öykülerinizi bekliyoruz…

YARIŞMA KOŞULLARI

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER

Yarışmayı kazanan öyküler 17 Ekim 2024 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2024 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
• Öykü Türkçe yazılmalıdır.
• Konu serbesttir, her yazar öyküsünü istediği konuda yazabilir…
• Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacağı kuşkusuzdur.
• Öykü, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
• 2024 yılından önce ya da yarışmaya yollandıktan sonra yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
• Her yazar yalnızca bir öyküsüyle yarışmaya katılabilir.
• Dereceye girecek öyküler TBD’nin İnternet sitesinde ya da Bilişim Dergisinde yayımlanacaktır. TBD isterse, yarışmayı kazanan öykülerle, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküleri kitap olarak yayımlayabilir.
• Öykülerin İnternet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için http://www.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve doldurulan bu belgenin mektupla, faksla ya da taranmış bir dosya olarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum, adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

3. SEÇİCİ KURUL
Hikmet Temel Akarsu, Bülent Akkoç, Zarife Biliz, Irmak Zileli, Murat Batmankaya, Erdem Erkul, M. Ali Özenci, Nezih Kuleyin

4. BİÇİM
• Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” büyüklükte “Arial” karakter” seçilerek yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.
• Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir.
• Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
• e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Yarışmada rumuz kullanmaya gerek yoktur.
• Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.
• Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

5. YAPITIN TESLİMİ
Yapıt, 1 Ağustos 2024 tarihine dek bilimkurgu@tbd.org.tr adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 web: www.tbd.org.tr, eposta: tbd-merkez@tbd.org.tr

sanatlog.com