Belgeler Işığında Beylerbeyi Sarayı’nın Mekân Kurgusu ve Teşkilatı

21 Nisan 2024 Yazan: admin  
Kategori: Duyurular, Sanat, Sanatsal Etkinlikler

Cengiz Göncü, Beylerbeyi ı Müdür Yardımcısı
Belgeler Işığında Beylerbeyi ı’nın Mekân Kurgusu ve Teşkilatı

Beylerbeyi ı Müdür Yardımcısı Cengiz Göncü konferasında, ’ın maliyeti, inşa süresi, mimarisi ve yönetimi, mekân işlevleri ve kullanımına odaklanarak hem ın inşa
süreciyle ilgili son tespitleri paylaşacak, hem de ’dan yola çıkarak 19. yüzyıl teşkilâtı ve kullanımına ilişkin saptama ve analiz yapacak.

Tanzimat sürecinin anıtsal eserlerinden olan Beylerbeyi ı’nın yapımına, Sultan Abdülaziz (h. 1861-1876)’in Mısır seyahatinden (Nisan 1863) sadece birkaç ay sonra başlandı. Bu da ın inşası fikrinin ortaya çıkışında Mısır etkisini hatırlatır. ın iç süslemesinde görülen ve Elhamra ı’nın üslup özelliklerini hatırlatan yoğun arabesk izlerde Mısır seyahatinin belirleyici bir rolü olduğu açıktır. ın süsleme ve dekorasyonunda doğulu motiflerin ağırlıklı olarak kullanılmasında en belirleyici etken şüphesiz Sultan Abdülaziz olmuştur. Hangi salonun süslemesinin ne tarzda yapılacağına kadar, en ince dekorasyon ayrıntısına olan müdahalesi bu tezi doğrular niteliktedir. Tavanda panolar içinde yer alan hayvan resimlerini, verdiği bir emirle gemi ve deniz temalı resimlere dönüştüren de yine padişadır. Dolmabahçe ı ile Beylerbeyi ı arasındaki üslup farklılıkları, aslında Sultan Abdülmecid’le Sultan Abdülaziz’in Tanzimat’ı yorumlamadaki farklarını da somutlaştırır.

sanatlog.com