“Yastık Altı” Karma Sergisi

Eylül 27, 2011 by  
Filed under Duyurular, Heykel Sanatı, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Leave a Comment

Arte İstanbul’un yeni projesi sanatçıların yastık altı çalışmalarını ortaya çıkarıyor…

Arte İstanbul‘un yeni projesi YASTIK ALTI sanatçının üretim sürecinde bir oyun olarak baktığı, bazen kendine yabancılaştığı, çeşitli kaygılarla ortaya çıkarmak istemediği yada bir şekilde değerlendiririm diyerek bir kenarda beklettiği  işlerin (resim, heykel, video, fotoğraf, çeşitli özel nesneler) özgürce sergilenebilmesi ve sunulması projesidir.. Bu proje  bir yanıylada sanatçının saklı kalmış yanının ortaya çıkartılması eğer isterse paylaşma eylemidir.

Sergi düzenlemesini Arte İstanbul Sanat Ekibi ve Selahattin Yıldırım’ın üstlendiği proje 5 EKİM – 12 Kasım tarihleri arasında Arte İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sanatçılar: Ahmet Sarı, Alp Tamer Ulukılıç, Altan Çelem, Antonio Cosentino, Ardan Özmenoğlu, Arzu Başaran, Burcu Perçin, Cemal Demir, Cemil Güç, Denizhan Özer, Ergin İnan, Füruzan Şimşek, Gül Ilgaz, Günay Demir, Günnur Özsoy, Harun Antakyalı, İrfan Önürmen, Karolin Fişekçi, Kersten Thieler-Küche, Komet, Marika Wille-Jais, Mustafa Horasan, Mustafa Özel, Nazan Azeri, Özdemir Altan, Özgür Korkmazgil, Petra Heöcker, Selahattin Yıldırım, Temür Köran, Tuğrul Selçuk, Yunus Tonkuş.

Arte Istanbul: Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı No:16/1 34433 Beyoğlu Istanbul - T: 0212 292 80 45 F:0212 292 80 46 - www.arteistanbul.com [email protected] 

SanatLog Haber

sanatlog.com

Simya Galeri Sabrina Fresko Takılabilir Heykeller Seminer Programı

Eylül 25, 2011 by  
Filed under Duyurular, Heykel Sanatı, Sanat, Sanatsal Etkinlikler

Leave a Comment

SİMYA GALERİ SABRİNA FRESKO TAKILABİLİR HEYKELLER 7 EKİM-28 OCAK EKİM 2011 SEMİNER PROGRAMI

SEMİNERLER MAYIS, TAKI ATÖLYESİ HAZİRAN 2012 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR.

Kayıt için (0212) 259 7748 telefonu arayabilir veya [email protected] adresine yazabilirsiniz.

 

SANAT TARİHİ OKUMALARI:

SERAP YÜZGÜLLER ARSAL
3, 10, 17, 24, 31 Ekim Pazartesi günleri saat 11.00-1300

“Sanat Tarihi Okumaları” seminerinde sanat tarihi disiplininin sanat yapıtlarını çözümleme yöntemleri üzerine odaklanan bir içerik söz konusudur. Genel çerçevede belli bir sanat dönemi, akım, sanatçı ya da yapıt temelinde çözümleme önerileri sunan metinlerin rehberliğinde gerçekleşecek derslerde sanatın felsefe, din, ideoloji, ‘zamanın ruhu’ gibi olgularla ilişkisi irdelenecektir. Sanat tarihini “sanatçıların tarihi” olarak ele alan yaklaşımı benimsemeyen bu seminerin amacı, Ortaçağ, Rönesans, Maniyerizm, Barok başta olmak üzere odaklandığı dönem sanatını ‘temsil’ ettiği ‘söz’ bağlamında yorumlamaktır. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens, Caravaggio gibi pek çok ustanın yapıtlarının belirli bir ‘görme biçimi’ üzerinden okunacağı seminerlere, metinler üzerine gerçekleştirilecek tartışmalar da önemli bir katkı sağlayacaktır.

Seminer kapsamında ele alınacak metinler ve konulardan seçmeler:

Heinrich Wolfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları (‘biçem tarihi’ olarak sanat tarihi: Rönesans ve Barok karşılaştırması)

Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe (bir sanat biçemi ve bir felsefi düşünce arasındaki ‘dolaysız’ ilişki!)

Erwin Panofsky, İkonografi ve İkonoloji (Sanat tarihinin kılcal damarlarından biri: İkonografik yöntem)

Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine (Michelangelo’nun Musa’sı neyi betimler?)

Nicos Hadjinicolaou, Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi (Marksist yaklaşım üzerinden Görsel İdeoloji kavramı)

Chris Murray, 20. Yüzyılda Sanatı Okuyanlar (Sanat tarihi kuramcılarının yaklaşımlarına genel bakış)

AÇIK YAPIT POETİKASI 20. YÜZYIL SANATI

Resim, Heykel, Fotoğraf, Mimarlık ve Sinema

SEDA YAVUZ EROL

3, 10, 17, 24, 31 Ekim Pazartesi günleri saat 16.00-18.00

Görmekten hissetmeye: 20. ve 21.yy’da Sanat: 20. yüzyıl sanatı formu görmeyi, özgün ifade biçimlerini, söylem oluşturmayı öncüller. 20. yüzyılda izleyici, görsel ve anlamsal bir bombardıman altındadır; anlamak niyetiyle ‘yeni’ olanı kavramaya çalışır. Sanatçı ise özerkliğini ilan etme savaşındadır; zaman zaman kazanırda.

Seminerlerin amacı 20. Ve 21. yüzyıl sanatına 360 derece bir bakış oluşturmak. Özellikle kavramlar üzerinden yapılacak sunumlar, basit bir tarihsel özet sunmaktansa derinlemesine bir okuma yapmayı hedefler. Modernizm ve sonrasında ‘aşk, eğlence, korku, sadakat, ihanet, doğurganlık, yalnızlık, yabancılaşma, terk etme/edilme‘ gibi temalar seçilerek, sanatçıların yapıtlarını oluşturma mantığı ve izleyicinin konumlanışı tartışılacaktır.

Herkese yönelik duygulanımların görsel ifadesinin etkisi izleyicisini hissetmeye davet edecek. Zaman zaman sanatçının bu ifadeyi oluşturma biçimi öncüllenerek, seçilen yapıtların karşısından bakmak yerine içerisinde devinme cesaretiyle sanatsal okumalar sürecek.

Program

3 EKİM.2011 Modernizm’in plastik sanatlarda önerisi nedir?

10 EKİM 2011 ‘Yeni’lik nasıl eskir?

17 EKİM 2011. Kandinski &Schönberg: müziği görmek

24 EKİM 2011 Aşk’ın aşkın halleri

“GÖĞE BAKMA DURAĞI” METİN VE YORUM SEMİNERİ

EMİNE AYHAN

3, 10, 17, 24, 31 EKİM Pazartesi günleri saat 13:30 – 15:30

“İnsanın görmek için elli çift gözü olmalı, diye düşündü, o kadını her yanından adamakıllı görebilmek için bu kadarı bile yetmezdi. Bu gözlerden biri onun güzelliğine karşı tümden kör olmalıydı.” Virginia Woolf’un Deniz Feneri romanında Mrs. Ramsay’nin görsel bir imgesini yakalamaya çalışan ressam Lily’e söylettiği bu sözler sanki bütün bir modernist edebiyatı, hatta genel olarak edebiyatı ve onun bütün disiplinleri aşan kapsayıcılıktaki sözünü “görmeye” niyet edenlerin kulağına küpe olacak cinsten. Basmakalıp bir şekilde hep dilinin, içeriğinin, temalarının, yeniliğinin vs. güzelliğinden dem vurulan bu koca metinler külliyatını değerlendirmek için “falanca da çok güzel yazmış” demek ne kadar yeter? Yoksa edebiyat çirkinlikten, hoşnutsuzluktan, dünyayla başı hoş olmamalardan besinini alan bir bataklık çiçeği mi? Onu görenlere “başka” denen şeyin imkânını, umudunu belleten, kişiye sıkıntılı “aynılıktaki” payını gösteren? Sözün hâlâ dünyayı değiştirmeye muktedir olduğunu hatırlatan? Gücünün yanında güzelliğinin esamisi okunmayacak yırtık bir çiçek. Olabilir mi?

Bu seminerde edebiyat ve yazı hakkındaki klişeleşmiş değer ölçütlerimizi (güzelliği, iyiliği, kötülüğü, yüksekliği, alçaklığı) yeniden gözden geçirecek ve her metnin nasıl kendine has değerlendirme ölçütleri sunduğunu görmeye çalışacağız. Metinleri öylece karşımızda duran ve bize hoşça vakit geçirttikten sonra bir kenarda unuttuğumuz bütün o nesneler gibi “tüketmeyeceğiz.” Turgut Uyar’ın deyişiyle, zamane “uyartılarından” biraz beri durup, insanın bu en ilgi çekici somut “üretiminin” evvela kendimizi yeniden üretmek üzere bize yaptığı Seirene davetinin ayartısına kapılmak niyetimiz. Gene Turgut Uyar’ın deyişiyle, “Göğe Bakmak” belki tam böyle bir olanaklılıklar evrenine bakmak gibi.

Üzerinde duracağımız izleklerden bazıları şöyle: temsil fikri, retorik ve mecazlar, edebiyatın diğer bilgi alanlarıyla (siyaset, felsefe, vs) ilişkisi, edebiyatın kurumlaşması ve estetik özerklik, metinsel/anlatısal bütünlük-bütünsüzlük, eser/yapıt fikri, yazarlık…

3 Ekim Pazartesi: Platon, Gorgias: Söylev Sanatı Üzerine, çev. Melih Cevdet Anday, Remzi Yay.

10 Ekim Pazartesi: Fyodor Dostoyevski, Karamazov Kardeşler (1881), “Büyük Engizisyoncu” Bölümü (1880), çev. Nihal Yalaza Taluy, İş Kültür Yay.

17 Ekim Pazartesi: — Fredrich Nietzsche, Putların Batışı ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır, çev. Mustafa Tüzel, İthaki Yay.

24 Ekim Pazartesi: James Joyce, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi (1916), çev. Murat Belge, İletişim yay.

31 Ekim Pazartesi: Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (1925), çev. Tomris Uyar, İletişim Yay.

Thomas Mann, Venedik’te Ölüm (1912), çev. Behçet Necatigil, Can Yay.

Aslı Erdoğan, Kırmızı Pelerinli Kent (1998), Everest Yay.

Samuel Beckett, Son Band/Radyo Skeci (1958), çev. Ahmet Soysal & Fatih Özgüven, İletişim Yay.

Turgut Uyar, Terziler Geldiler (1962), Yenilgi Günlüğü (1959), Büyük Saat, YKY. “Çıkmazın Güzelliği” (1963).

Peter Weiss, Direnmenin Estetiği’nden (1975-81) çeşitli bölümler, çev. Çağlar Tanyeri&Turgay Kurultay, YKY.

Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli (1973), YKY

Kazuzo Ishiguro, Beni Asla Bırakma (2005), çev. Mine Haydaroğlu, YKY.

Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler (1995), İletişim Yay.

-“Okuyana Mektup,” Harfler ve Notalar (2008), İletişim Yay.

Gilbert Adair, Yazarın Ölümü (1992), çev. Aslı Biçen, YKY.

Roland Barthes, “Yazarın Ölümü,” (1968).

Michel Foucault, “Yazar Nedir?,” çev. Osman Akınhay, Sonsuza Giden Dil, Ayrıntı Yay.

ANTİK ANADOLU KENTLERİ. TARİH, MİTOLOJİ ARKEOLOJİ(Akşam Semineri)

SANAT FELSEFESİ (Akşam Semineri)
EMRE ZEYTİNOĞLU

31 EKİM Pazartesi günü saat 18.30-20-30 başlayacak

Emre Zeytinoğlu Simya Galeri’de Bir Şehir Bir çok hikaye, Anadolu Antik kentleri: Tarihi, Mitolojik, ve Arkeolojik yönleriyle anlatacak, daha sonra seminerlerimize Antik Felsefe, Sanat Felsefesi ile devam edeceğiz

Emre Zeytinoğlu’nun yöneteceği seminerlerin 2. bölümünde 18. yüzyıl Batı Aydınlanması’ndan itibaren tartışmaya açılan “birey” ve “toplum” tasavvurları ile sanat arasında kurulmuş “sürekli ilişki” ; Sanatın, özellikle siyaset ve ideolojiler ile kurulan ilişkisi, modernizm ve modernizm-sonrası süreçlerde ele alınacaktır.

Diğer bazı konu başlıkları :

Modernizm üzerine eleştiriler ve estetik

Postmodern durum, estetiğin sorgulanması ve değişen sanat

Küreselleşme: Ekonomi, siyaset ve felsefe bağlamında sanat

Küreselleşme’nin vaadleri ve tıkanma noktaları

Yukarda sıralanan konu başlıkları, dönem boyunca birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu süreçte öte yandan, estetiğin ilişki kurduğu farklı disiplinler de konu edilecek, böylece sanat ve toplumsal dinamikler arasındaki bağlantı, açık bir biçimde ortaya konulacaktır. Gerektiğinde görseller kullanılacak, kimi sanatçılar ve yapıtları üzerinde yorumlara yer verilecektir.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEMİNERLERİ
ASUMAN KAFAOĞLU BÜKE

4, 11, 18, 25 Salı günleri saat 18:30-20:30

Asuman Kafaoğlu-Büke’nin yöneteceği KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seminerlerinde, KADIN ESERLERİ ele alınacak

Karşılaştırmalı edebiyat, kültürel sınırların kalktığı, dilsel ve sanatsal ifadelerin yer bulduğu edebiyat çalışmalarıdır. Karşılaştırmalı edebiyat seminerlerinde geçen senelerde olduğu gibi bu sene de, hem kültürler arası bağlantılar üzerine duracağız hem de farklı sanat dallarının, örneğin müzik, plastik sanatlar, vb., edebiyat metinleriyle bağlantılarından söz edeceğiz. Kadın yazar ve şairlerin metinlerinden yola çıkarak, edebiyat ve sanat tarihi boyunca birbirlerinden çok farklı kadın sanatçıların kendilerini ifade ediş tarzları incelenecek. Ayrıca kadın yönetmenlerin filmleri izlenecek, Clara Schumann, Fanni Mendelsohn gibi bestecilerin müzik örnekleri dinlenecektir.

Okunacak eserlerden bazıları:

Gülten Akın “Şiirleri”

Leyla Erbil “Cüce”

Latife Tekin “Unutma Bahçesi”

Semra Topal “Gece Gülüşü”

Virginia Woolf “Kendine Ait Bir Oda”

Elif Şafak “Mahrem”

Aslı Erdoğan “Hayatın Sessizliğinde”

Sarah Waters “Ustaparmak”

Margaret Atwood “Penelopia”

TAKI ATÖLYESİ , HEYKELİN ÖYKÜSÜ, “TAKILABİLİR HEYKELLER”

SABRİNA FRESKO

Çarşamba, Cuma veya Cumartesi günleri 10:30-13:30

2011-2012 döneminde takı atölyesinde Sabrina Fresko antik heykelden çağdaş heykele, heykel tarihi, heykelden takıya geçiş konulu bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Modern takının çağdaş sanatın paralelinde konu ve duruş sergilemesi takı tasarımının önüne sonsuz bir açılım getirmiştir. “Simya takı atölyesinde bu açılımın izinde şimdiye kadar kimsenin gerçekleştirmediği özgün takılara imza atacağız”. Takı teknikleri tasarımın gerektirdiği zaman ve ölçüde uygulanacaktır.

BEETHOVEN VE SONRASI ; MÜZİKTE 19.YÜZYIL

AYDIN BÜKE

5, 12, 19, 26 Çarşamba günleri saat 15.00-17.00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyesi ve müzik yazarı Aydın BÜKE, Klasik Müziğin Beethoven’dan sonraki gelişimini ele alacak ve 19. yüzyılın tarihi ve sosyal olaylarının müziği nasıl etkilediğini anlatacak. Romantizmin gelişmesi, Ulusal Akımların ortaya çıkması, kısacası 1800′lerin başından sonuna dek tüm yaşanan gelişmeler ayrıntılı olarak bir yıl boyunca işlenecek.

GÜZEL SANATLARDA VE MİTOLOJİDE TEMA OLARAK YEMEK

GÜZİN YALIN

6 , 13 , 20 , 27 Perşembe günleri 14:00 - 16:00

· Genel temalı sohbetler yerine, belirli bir alanda daha derinlemesine sohbet/anlatılar. Aşağıdaki konulardan birisi tema olarak seçilmek üzere:

- Güzel Sanatlarda Tema Olarak Yemek

- Mitolojide Yemek

- Dünya Mutfakları

· Zaman zaman aşağıdaki etkinliklerle desteklenmek üzere:

- Konuk konuşmacılar

- Konuk şeflerden demolar

SİNEMA TARİHİNDE ”FARKLI BİR GEZİNTİ”

MURAT ERŞAHİN

7, 14 ,21 ,28 Cuma günleri 15:00 - 17:00

Seminerlerde sinema tarihine yön veren temel taşı olan filimler tarihsel, siyasi ve sanatsal perspektif içinde ele alınarak film çözümlemesi yapılacak. Bu yolla bir filmin, sanatsal yapımının toplum ve tarihle ilişkisi, yönetmenlerin kişiliği ve sanat üzerinde ayrıntılı durularak irdelenecek. Sinema tarihine yön veren usta yönetmenlerin yaşamları ve sanatları, sinemaya katkıları onların başyapıtları izlenip okunarak tanıtılacak.

CAZIN FARKINA VE TADINA VARMAK - YENİ BAŞTAN
SEDA BİNBAŞGİL

1, 8,15, 22, 29 Cumartesi günleri 14.30 – 16.00

Bu seminer, cazın doğuşunu, nasıl icra edildiğini, doğaçlamanın anlamını, başlangıcından günümüze kadar cazı şekillendirmiş belli başlı akımları, bu akımların yansıttığı dönemlerin sosyal, politik ve ekonomik şartlarını, ve caz tarihine damgasını vurmuş önemli müzisyenlerin stillerini inceleyerek katılımcılara caz müziği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Semineri bitirdiklerinde, katılımcıların caz müziğini, farkına ve tadına vararak dinlemeleri ve kendi caz arşivlerini oluşturma becerisini kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcılarda müzik bilgisi aranmamaktadır.

Seminerde sözel anlatımlar görsellerle desteklenecek, çeşitli albümlerden örnekler dinletilerek aktarılan bilgilerin teoride kalmamasına özen gösterilecektir.

Jazz’ın farkına ve tadına varmak 1 Bölüm:

Jazz’ın temel unsurları: Hangi müziğe jazz diyoruz? Jazz doğaçlaması, Jazz enstrümanları, Jazz terminolojisi

Modern Dönem öncesinde Jazz: Jazz’ın kökenleri, Erken Dönem Jazz, Swing

Modern Jazz: Bebop, Cool Jazz, Hardbop, Avantgarde Jazz, Fusion, Günümüzde Jazz.

Jazz Arşivi Oluşturma Yöntemleri.

Jazz’ın farkına ve tadına varmak II.Bölüm

İki bölümden oluşan bu atölyenin ikinci ve son bölümü, ilk bölümün noktalandığı “Hard Bop” döneminden günümüz ve dünya jazz’ına kadar genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İki dönem devam ederek bu atölyeyi bitiren katılımcıların jazz müziğini, farkına ve tadına vararak dinlemeleri ve kendi jazz arşivlerini oluşturma becerisini kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcılarda müzik bilgisi aranmamaktadır.

Atölyede sözel anlatımlar dvd ve video formatında ilgili filmlerle desteklenecek, çeşitli albümlerden örnekler dinletilerek aktarılan bilgilerin teoride kalmamasına özen gösterilecektir.

PROGRAM : Modern Jazz; Hard bop, Miles Davis, John Coltrane, Avangard ve “Free” Jazz, Piyano Okulu (Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett), Fusion, Latin Caz, 1980-2006, Günümüzde Jazz, Kişisel jazz arşivi oluşturma yöntemleri

CAZIN FARKINA VE TADINA VARMAK MASTER CLASS

SEDA BİNBAŞGİL

1, 8,15, 22, 29 Cumartesi günleri saat 16.30-18.00

Bu seminer ‘Kuzey Caz’ı ile başlayacak, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa’nın önemli caz merkezlerine uğrayacak. Son etapta ise Kuzey Afrika’dan başlamak üzere dünya’nın diğer bölgelerindeki önemli cazcılara kulak verecek olan seminer, 2 yıldır sürdürmekte olduğu ‘Dünya’da Caz’ turunu da böylece tamamlamış olacak.

Seminerin bundan sonraki programı ise kurs katılımcılarıyla etkileşimli olarak ve doğaçlama yöntemiyle belirlenecek. Yurt dışında pek çok başarılı örneğini gördüğümüz ‘Kitap kulübü’ tadında bir müzik kulübü havası yakalamayı amaçlıyoruz. Gündemi yeni çıkmış güzel bir caz albümü de belirleyebilir, ilginç bir caz müzisyeni de…Yeni çıkan bir caz kitabı okunup tartışılabilir veya müzisyen konukları ağırlayabiliriz.

SİMYA GALERİ
Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 2597740
e-mail: [email protected] web: www.simyagaleri.com www.sabrinafresko.com

SanatLog Haber

sanatlog.com

“Sanat Akmerkez’de 7” Etkinlikleri “Genç Karma” Sergisi

Akmerkez çatısı altında yarattığı sanat platformunda, çağdaş Türk sanatını toplumla buluşturmayı amaçlayan “Sanat Akmerkez’de 7” etkinlikleri kapsamındaki Genç Karma sergisi, sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı büyük bir davetle kapılarını açtı.

Tunca Sanat Galerisi işbirliği ile gerçekleştirilen ve 16 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan Genç Karma sergisinde, günümüz sanat anlayışı ile üreten, yaş ortalamaları otuzbeş civarındaki 73 sanatçının eserleri yer alıyor. Bu karma sergiyle kendine özgü tarzlarıyla öne çıkan, farklı üslupları olan sanatçılar ilk kez böyle bir sanat ortamında bir araya geliyor.

Genç Karma sergisindeki eserler, Akmerkez bünyesinde özel olarak hazırlanan, yaklaşık 700 m2’lik bir alanda sanatseverlerle buluşuyor. Geniş bir alana yayılan sergide sanatçıların resim, video art, fotoğraf ve heykel gibi farklı disiplinlere ait daha önce sergilenmemiş eserleri yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana, sanata ve sanatçıya verdiği büyük destek ile öne çıkan Akmerkez’in etkileyici sanat ortamında buluşan sanatseverler, Türkiye’de üreten dinamik, heyecanlı ve yetenekli genç sanatçıların sanatsal kaygılarına, üretimlerine, beslendikleri kaynaklara, deneyimlerine başka bir deyişle günümüzdeki duruşlarına tanık olacak.

16 Eylül – 22 Ekim 2011 tarihleri arasında, Sanat Akmerkez’de 7 Genç Karma sergisi tüm sanatseverleri bekliyor.

Sanat Akmerkez’de - Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez – Zemin Çarşı No: 206 – 207, Üst Çarşı: No:332 – No:335 Ulus, Etiler - Tel: 0212 282 01 70    

SanatLog Haber

sanatlog.com

“Yastık Altı” Sergisi

Eylül 10, 2011 by  
Filed under Duyurular, Heykel Sanatı, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Leave a Comment

Arte İstanbul Sanat Merkezi
“YASTIK ALTI”
4 EKİM – 12 Kasım 2011

Zihinde başlayan sanatsal üretim süreci açığa çıkmaya ve üretim sürecinin diğer bileşenleriyle buluşmaya başladığı andan itibaren farklı etkenlerle değişmeye ve dönüşmeye başlar. Sanatsal üretimin pazara çıkma ve paylaşma aşamasında sanatçı – galerici - alıcı (piyasa) ilişkileri içerisinde bazen gönüllü çoğu zamanda istem dışı bu etkenlerin etkisi altında kalmaya başlar.. En başta uslup dayatması sanatçının özgürce yaratma ve varolma isteğinin üzerinde en önemli engel haline dönüşmeye başlar. Sanatçı bir yandan özgürce yaratma, kendine yabancılaşma ve aykırı duruş sergileme isteği diğer yanda sözünü ettiğimiz açmazlar arasında sıkışıp kalır. Yinede her şeye rağmen sanatçının bu aykırı olma istek ve eylemi içe kapalıda olsa sürmeye,. gerektiğinde sadece kendisi için üretmeye devam eder. Fakat bu üretimin sunumu ve ortaya çıkması konusunda ikirciklidir.

İşte tamda bu noktada YASTIK ALTI projesi sanatçının bu süreçte bir oyun olarak baktığı, bazen kendine yabancılaştığı, çeşitli kaygılarla ortaya çıkarmak istemediği yada bir şekilde değerlendiririm diyerek bir kenarda beklettiği aykırı işlerin (resim, heykel, video, fotoğraf, çeşitli özel nesneler) özgürce sergilenebilmesi ve sunulması projesidir.. Bu proje bir yanıylada sanatçının saklı kalmış yanının ortaya çıkartılması eğer isterse paylaşma eylemidir.

Sergi düzenlemesini Arte İstanbul Sanat Ekibi ve Selahattin Yıldırım’ın üstlendiği proje 4 EKİM – 12 Kasım tarihleri arasında ARTE İSTANBUL’da gerçekleştirilecektir.

Sanatçılar;

Ergin İnan 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Horasan 
Yunus Tonkuş 
Tuğrul Selçuk 
Özdemir Altan 
Selahattin Yıldırım 
Temür Köran 
Mustafa Özel 
Özgür Korkmazgil 
Firuzan Şimşek 
İrfan Önürmen 
Ahmet Sarı 
Komet 
Altan Çelem 
Günay Demir 
Cemal Demir 
Harun Antakyalı 
Gül Ilgaz 
Nazan Azeri 
Alp Tamer Ulukılıç 
Denizhan Özer 
Petra Heöcker (Almanya) 
Marika Wille – Jais (Avusturya) 
Kersten Thieler Küchle (Almanya) 
Günnur Özsoy 
Burcu Perçin 
Antonio Cosantino

Arte Istanbul Sanat Merkezi : Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı No 16/1 34433 Beyoğlu Istanbul Tel +90 212 292 8045 Fax +90 212 292 8046 www.arteistanbul.com

Daha detaylı bilgi ve görsel malzeme için; Ezgi Öz [email protected], [email protected]

SanatLog Haber

sanatlog.com

“Sanat Akmerkez’de 7” Etkinlikleri “Genç Karma” Sergisi

“Sanat Akmerkez’de 7″ Etkinlikleri Kapsamındaki “Genç Karma” Sergisinde, Genç Sanatçılar Hayata Bakışlarını Yansıtıyor…

Akmerkez İçerisindeki 700 m2’lik Alanda, 70’e Yakın Genç Sanatçının Daha Önce Sergilenmemiş Eserleri Yer Alıyor…

“Sanat Akmerkez’de 7” Etkinlikleri, Tunca Sanat Galerisi işbirliği ile çağdaş genç sanatçıların eserlerini,    16 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Genç Karma sergisinde sanatseverlerle buluşturacak.

Sergide, günümüz sanat anlayışı ile üreten, yaş ortalamaları otuzbeş civarındaki 70’e yakın sanatçının eserleri yer alacak. Bu karma sergiyle kendine özgü tarzlarıyla öne çıkan, farklı üslupları olan sanatçılar ilk kez böyle bir sanat ortamında bir araya gelecek.

Genç Karma sergisindeki eserler, Akmerkez bünyesinde özel olarak hazırlanan, yaklaşık 700 m2’lik bir alanda sanatseverlerle buluşacak. Geniş bir alana yayılacak sergide sanatçıların resim, video art, fotoğraf ve heykel gibi farklı disiplinlere ait daha önce sergilenmemiş eserleri yer alacak.

Kuruluşundan bu yana, sanata ve sanatçıya verdiği büyük destek ile öne çıkan Akmerkez’in etkileyici sanat ortamında buluşacak sanatseverler, Türkiye’de üreten dinamik, heyecanlı ve yetenekli genç sanatçıların sanatsal kaygılarına, üretimlerine, beslendikleri kaynaklara, deneyimlerine başka bir deyişle günümüzdeki duruşlarına tanık olacak. 

16 Eylül – 22 Ekim 2011 tarihleri arasında, Sanat Akmerkez’de 7 Genç Karma sergisi tüm sanatseverleri bekliyor.

Sanat Akmerkez’de: Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez – Zemin Çarşı No: 206 – 207, Üst Çarşı: No:332 – No:335 Ulus, Etiler - Tel: 0212 282 01 70     

SANAT AKMERKEZ’DE 7 GENÇ KARMA  SERGİSİ SANATÇI LİSTESİ

ADEVİYE ENDİRLİK

AYŞE ECE DERYAOĞLU

BAHADIR ÇOLAK

BARIŞ GÖKTÜRK

BARIŞ MENGÜTAY

BAŞAK AKÇAKAYA

BEYZA BOYNUDELİK

BİLAL HAKAN KARAKAYA

BURÇİN PERVİN

CANDAŞ ŞİŞMAN

ÇAĞATAY ODABAŞ

ÇAĞDAŞ ERÇELİK

DEMET KAYA GÜNGÖRÜR

DENİZ GÖKDUMAN

DENİZ BAKKALBAŞIOĞLU

DENİZ HAVZALI

DİLEK AŞKIN

DİLEK BUDAK

DİNÇER GÜNGÖRÜR

EBUBEKİR AYDIN

EMEL ÜLÜŞ

EMRAH AKKAYÜZ

ERHAN ÖZIŞIKLI

ERKAN YAPRAKKIRAN

FERİT YAZICI

FIRAT BİNGÖL

GAZİ SANSOY

GÖKAY ÇATAK

GÖKHAN BALKAN

GÜLİZ BAYDEMİR

GÜNEŞ ÖZMEN

HURİ KİRİŞ

HÜLYA BAKKAL

HÜMA BİRGÜL

HÜSEYİN RÜSTEMOĞLU

HARİCE KARADAĞ

IRMAK DÖNMEZ

İSMAİL ÜNER

KADİR ABLAK

KAZIM KARAKAYA

KEREM AĞRALIGİL

KIVILCIM HARİKA ŞEYDİM

MEHMET LÜTFİ KARAASLAN

MERİH YILDIZ

METİN YERGİN

MURAT İRTEM

MUSTAFA ALBAYRAK

NESLİHAN PALA

NEŞE ÇOĞAL

NEVRES AKIN

OKAY ÖZKAN

ORAL ÜNLÜ

ÖZGE ENGİNÖZ

ÖZGÜL ARSLAN

RAŞİT ALTUN

RECEP BAYDEMİR

REŞAT BAYRAKTAR

RIZA AYDAN TURAK

SEDA AYTAR

SEMA MAŞKILI

SEMİH ZEKİ

SERDAR AKKILIÇ

SERPİL ARSLAN

SEVİNÇ YILDIZ

SEYDİ MURAT KOÇ

ŞAFAK EYÜBOĞLU

ŞEVKET SÖNMEZ

TAHİR ÜN

TONGUÇ GÖKALP

TÜLAY İÇÖZ

VOLKAN KIZILTUNÇ

YİĞİT ALTIPARMAKOĞULLARI

YUSUF ŞENGÜR

SanatLog Haber

sanatlog.com

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »