“Yastık Altı” Sergisi

10 Eylül 2024 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Heykel Sanatı, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Yorum yapın


“YASTIK ALTI”
4 EKİM – 12 Kasım 2024

Zihinde başlayan sanatsal üretim süreci açığa çıkmaya ve üretim sürecinin diğer bileşenleriyle buluşmaya başladığı andan itibaren farklı etkenlerle değişmeye ve dönüşmeye başlar. Sanatsal üretimin pazara çıkma ve paylaşma aşamasında – galerici - alıcı (piyasa) ilişkileri içerisinde bazen gönüllü çoğu zamanda istem dışı bu etkenlerin etkisi altında kalmaya başlar.. En başta uslup dayatması sanatçının özgürce yaratma ve varolma isteğinin üzerinde en önemli engel haline dönüşmeye başlar. bir yandan özgürce yaratma, kendine yabancılaşma ve aykırı duruş sergileme isteği diğer yanda sözünü ettiğimiz açmazlar arasında sıkışıp kalır. Yinede her şeye rağmen sanatçının bu aykırı olma istek ve eylemi içe kapalıda olsa sürmeye,. gerektiğinde sadece kendisi için üretmeye devam eder. Fakat bu üretimin sunumu ve ortaya çıkması konusunda ikirciklidir.

İşte tamda bu noktada YASTIK ALTI projesi sanatçının bu süreçte bir oyun olarak baktığı, bazen kendine yabancılaştığı, çeşitli kaygılarla ortaya çıkarmak istemediği yada bir şekilde değerlendiririm diyerek bir kenarda beklettiği aykırı işlerin (, heykel, video, , çeşitli özel nesneler) özgürce sergilenebilmesi ve sunulması projesidir.. Bu proje bir yanıylada sanatçının saklı kalmış yanının ortaya çıkartılması eğer isterse paylaşma eylemidir.

Sergi düzenlemesini Arte İstanbul Ekibi ve Selahattin Yıldırım’ın üstlendiği proje 4 EKİM – 12 Kasım tarihleri arasında ARTE İSTANBUL’da gerçekleştirilecektir.

Sanatçılar;

Ergin İnan 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Horasan 
Yunus Tonkuş 
Tuğrul Selçuk 
Özdemir Altan 
Selahattin Yıldırım 
Temür Köran 
Mustafa Özel 
Özgür Korkmazgil 
Firuzan Şimşek 
İrfan Önürmen 
Ahmet Sarı 
Komet 
Altan Çelem 
Günay Demir 
Cemal Demir 
Harun Antakyalı 
Gül Ilgaz 
Nazan Azeri 
Alp Tamer Ulukılıç 
Denizhan Özer 
Petra Heöcker (Almanya) 
Marika Wille – Jais (Avusturya) 
Kersten Thieler Küchle (Almanya) 
Günnur Özsoy 
Burcu Perçin 
Antonio Cosantino

Arte Istanbul Sanat Merkezi : Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı No 16/1 34433 Beyoğlu Istanbul Tel +90 212 292 8045 Fax +90 212 292 8046 www.arteistanbul.com

Daha detaylı bilgi ve görsel malzeme için; Ezgi Öz ezgioz@arteistanbul.com, bilgi@arteistanbul.com

sanatlog.com

İki Yeni Sergi 7 Nisan - 3 Temmuz Tarihleri Arasında Pera Müzesi’nde! |

7 Nisan 2024 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

İhsan Cemal Karaburçak
7 Nisan - 3 Temmuz 2024

20. yüzyıl Türk resminin en özgün sanatçılarından biri olan İhsan Cemal Karaburçak, akademik eğitimi reddederek kendini geliştirmiş sayılı otodidakt sanatçılardandır.

Uzun yıllar sürdürdüğü memuriyet döneminde resimle tanışan, yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Ankara’da evinin bir odasından dönüştürdüğü mütevazi atölyesinde çalışmalarını sürdüren Karaburçak, Türk resminin değeri yıllar geçtikçe anlaşılan gizli kalmış ustaları arasında yer alıyor. Retrospektif niteliğindeki bu sergi, özgün üslubu kadar renkleri, özellikle de tuvaline imzası kadar yer etmiş “mor”uyla tanınan İhsan Cemal Karaburçak’ı yeniden tanıma fırsatı veriyor.

fırçasını eline ilk kez 1930 yılında, Telgraf İşleri Müdürlüğü’ndeki görevi gereği bulunduğu Paris’teyken kaydolduğu École Universelle’de alan ancak katı öğretim kuralları ve sanat anlayışına uygun düşmemesi sebebiyle yarıda bırakıp kendi kendini yetiştirmeye karar veren Karaburçak, modern sanatı yakından incelemiş, herhangi bir akım ya da üsluba bağlı kalmadan kendine özgü bir dili oluşturmuştur. 1930-1970 yılları arasında portre, natürmort, görünümleri, kent manzaraları, gece manzaraları, soyutlamalar ve soyut çalışmalar olmak üzere pek çok konuda eserler üretmiştir.

“Ben bir renk ressamıyım. Güneş de renkleri öldürdüğü için tabiatı havanın karardığı, bulutların biriktiği veya yağmurdan sonra toprağın, ağaçların ve binaların yıkandığı, renklerin meydana çıktığı saatlerde sevmekliğim bu yüzden olabilir. Koyu tonları da daha çok bu tonlar arasında uygun yerlere konulan ışıkların veya alttan gelen aydınlanmanın olgun cazibesi altında kaldığım için seçiyor olmalıyım. Belki de kötümser veya melankolik bir ruh veya mizaç meselesidir; kim bilir? Ama sebep ne olursa olsun beni doyuran bir netice aldığıma ve sanatı da sanat için yaptığıma göre sanatımdan, dolayısıyla da hayatımdan memnunum demektir.” İhsan Cemal Karaburçak, 1968

Temelde İnsan

Çağdaş Sanat ve Nörobilim
7 Nisan - 3 Temmuz 2024

Temelde İnsan: Çağdaş Sanat ve Nörobilim sergisi, yapıtları nörobilim araştırmalarıyla kesişen yedi çağdaş sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. Küratörlüğünü New York’taki School of Visual Arts, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Suzanne Anker’ın üstlendiği sergide yer alan sanatçılar: Suzanne Anker (ABD), Andrew Carnie (İngiltere), Frank Gillette (ABD), Michael Joaquin Grey (ABD), Leonel Moura (Portekiz), Rona Pondick (ABD) ve Michael Rees (ABD).

Farklı disiplinlerden gelen, temel öğe olarak robotbilim, üç boyutlu tarama, photoshop, hızlı prototipleme, mikroskopla inceleme ve bilgisayar görüntüsü gibi yeni teknolojileri kullanan bu sanatçılar; doğanın gizemlerini, birliğini ve süreçlerini, bilgi ve inançların aktarımını konu alıyor. Madde, algılama ve belleğin zihinde canlandırdığı metaforları yapıtlarına katan sanatçılar bu sayede, kendine özgü kişiselleştirmelerini, mecazi ve simgesel bir yapı çerçevesine oturtuyorlar.

Sergi, sanat ve bilimi buluşturarak, sanata farklı bir noktadan, bilim penceresinden bakmaya, çağdaş sanatla nörobilim arasındaki güçlü ilişkiyi anlamaya ve sorgulamaya davet ediyor.

SanatLog Haber

www.

“Kayıp Cennet” Sergisi

Kayıp Cennet sergisi çağdaş sanatçıların teknolojiyi kullanma biçimlerini ve doğaya, hayvanlar dünyasına ve son yıllarda dünyayı etkileyen önemli ekolojik değişimlere dair bir dizi güncel konuya yaklaşımlarını mercek altına alıyor…

Serginin merkezini kayıp, yitirilmiş ve belki de yeniden keşfedilmesi imkânsız bir doğa fikri oluşturuyor. Bu doğa, her koşulda kültürün biçimlendirdiği, dönüştürdüğü ve yerine alternatifinin henüz konulamadığı bir gerçeklik olarak tanımlanıyor. Hayvanlar dünyasıyla kurduğumuz ilişki biçimleri, her geçen gün giderek önem kazanan ekolojik dönüşümler, doğanın bir korunak ve yuva olarak yeniden tarifi, apokaliptik bir gelecek öngörüsü ekonomik bir süreç olarak doğadan elde ettiğimiz kazanımlar ve sonuçları üzerinden doğanın varlığına ulaşan farklı kuşak ve coğrafyalardan sanatçılar sergide bir araya geliyor.

Öte yandan, doğayı hayal gücünün kaynağı ve psikolojik süreçlerin itici gücü olarak etüt etmek, doğanın yüceliği karşısında yitip gitmek, doğanın bir korunak, bir yuva olarak yeniden tarifi gibi bilinçaltı alanlarına açılan çalışmalar da mevcut bu sergide. Daha da önemlisi, sergide doğasının, doğanın verili pek çok koşulunu nasıl tekrar ettiğini araştıran ve doğa--kültür ilişkisinin benzerliklerle örülü olduğunu gösteren sanat çalışmaları da yer alıyor.

Dijital medya ve videolar aynı zamanda doğayı seyirlik bir manzara olarak ayağımıza getiriyor. Doğanın kendisine değil dijital, yeniden üretilmiş seyirlik haline bakıyoruz. Kimi apokaliptik görüntüleri izlerken sadece doğanın yitimine değil bir gösterinin renkli anlarına da şahit oluyormuşuz izlenimine kapılıyoruz. Doğa, her halükarda her bir ayrıntıda bizi şaşırtmaya devam ediyor. ise, onu görsel bir şölene dönüştürürüp seyirlik ve bir alternatif dünya olarak yeniden üretiyor. Masumiyeti yitirilmiş dünyada , yeni bir deneyim alanı olarak dominant bir biçimde doğanın yerini alıyor.

Sergide yer alan sanatçılar: Doug Aitken, Francis Alys, Katerina Athanasopoulou, Jim Campbell, Ergin Çavuşoğlu, Desertmed, Shaun Gladwell, Emre Hüner, Nina Katchadourian, Ali Kazma, Laleh Khorramian, Guy Maddin, Rivane Neuenschwander, Ulrike Ottinger, Tony Oursler, Qiu Anxiong, Pipilotti Rist, Charles Sandison, Kiki Smith, Bill Viola, Pae White.

Küratörler: Paolo Colombo – Levent Çalıkoğlu

Tarih: 25 Mart 2024 – 24 Temmuz 2024

SanatLog Haber

sanatlog.com

Spirit Versus Persona Resim Sergisi

28 Şubat 2024 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

ETKİNLİK ADI:

TÜRÜ: Sergisi

SANATÇI:

YER: İSO - ODAKULE  GALERİSİ Beyoğlu

DÖNEM: 2 Mart Çarşamba -18.00 – 2 Nisan Cumartesi 2024 13.00–18.00 Giriş serbesttir

AÇILIŞ KOKTEYLİ: 01 Mart Salı 2024 Saat: 18.00 – 20.00

İSO 2 Mart 2024’den itibaren Nurdan Karasu Gökçe’nin “Spirit versus Persona” adlı resim sergisini ağırlıyor. Sergi 2 Nisan 2024’e kadar devam edecek.

Sanat yapıtı, onu sonsuzluğa ulaştıracak olan zamandan bağımsız, ortak bir besi kaynağına yani evrensel bir auraya (içsel güç) sahiptir.

Yüzyıllar arasındaki değerler dizisi dönüşümü, Nurdan Karasu Gökçe’nin yapıtlarında tinselliğin yorumu olarak tarihsel bir ayinde ifadesini bulur, Modernizm’in benmerkezci tutkusundan sıyrılarak Hümanizm’in doğallığına kavuşur.

Kare formundaki yapıtlar, rengin kendiliğini mağrur ve ketum bir tavırla, karakterlerini dramatikleştirecek akriliklerin (pleksicam) arkasından gösterirler. Böylece biçim, renk ve mekân arasındaki sessiz ayin bizi olaydan çok, olgu arayışına; sonuçta içselliğimizle dışsallık arasında gidip gelinen manevi bir noktaya sürükler.

Bizi örten ya da saklayan dışsal örüntülerden sıyrılma görüngüsü, gerçekliğin yapı çözümü olarak, Platonun idealizmi içinde ya da Hegel’in metafiziğinde bulunacağımız türden düşünsel çağrışımlara iter bizleri.

Karasu’nun eserleri, anlatımcı olmaktan çok tinsel deneyimin sınırlarında gezinir. Yapıtlar tarihsel süreçteki yolculuğunu, Yunan sanatındaki salt geometrik soyutlamadan, Gotikle zirveleşen salt çizgisel soyuta ya da ilkelerini klasik gelenekten uzaklaştıran Modernizm’den, Rönesans doğasını hatırlatan bir formülü kullanmışçasına, ışıkla yıkanan ruhsal bir noktada sürdürürler.

Eleştirmen: Yrd. Doç. Dr. Aygül AYKUT

Anlamlar, hareket noktaları vs için Ek Açıklama metnini de siziz için bu klasöre yerleştirdik…

Nurdan Karasu Gökçe

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan Vekili, Nurdan Karasu Gökçe, iisansını 1990’da Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi, Resim Bölümünden, M.F.A. ini 1994’te Claremont Graduate University, ABD’den, Sanatta Yeterliliğini 2024’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden, Doçentliğini 2024’de Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünden almıştır.

KİŞİSEL VE KARMA SERGİLERİNDEN BİRKAÇI

2009 Floransa Biennali, 2024 “Art in Mind”, The Bricklane Gallery, Londra, İngiltere; 2024 PAPER 2024, Dobrich Gallery, Bulgaristan; 2024 22. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi (Jürili), Akbank Kültür Sanat Merkezi, İstanbul. (Katalog); 1994 “ Get Back ”, Kurator SAGA and sponsor Michael B. Kohn ve Jan Turner - Colborn , Kohn Turner Galerisi, Los Angeles, CA, ABD ; 1994 “Hot Crop”, Kurator Prof. Dr. Jeanne Willette ve sponsor Stuart Katz, East ve West Galerileri, CGU, Claremont, CA, ABD; 1994 “Al İpek/Red Silk”, East Gallery, Claremont Graduate University, CA, ABD.

ÖDÜLLERİ: 2003 Akbank Özel Ödülü, 22. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi; 2006 32. DYO Resim Yarışmasında sergileme

SUNULMUŞ VE YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ

2007 “A Unique Dance Form: Butoh”, The Fifth International Conference on New Directions in The Humanities, Paris, 17-20 July.

2010 “New Directions in Drawing as a Contemporary Art Form”, The Eight International Conference on New Directions in The Humanities, UCLA, CA, ABD, 29 June-2 July

YAYINLARI 2007

1- Desende Işık ve Gölge,GÖKÇE/MEHMET, N. 2- Desen Teknik ve Malzemeleri, GÖKÇE/MEHMET, N.

sanatlog.com

Pera Müzesi’nde Kaçırılmayacak Sergiler…

2005 yılının Haziran ayında kapılarını İstanbullulara açan , koleksiyon sergileri dışında süreli de düzenleyerek, dünya sanatının öncü sanatçılarının yapıtlarını sanatseverlerle buluşturuyor. 20 Mart’a kadar ziyarete açık kalacak “’ndan ve ” ile “Çarlık Rusya’sından Sahneler: Rus Devlet Müzesi Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Rus Klasikleri” sergilerinin gördüğü yoğun ilgi üzerine, ’nden sanatseverlere büyük bir fırsat; Sergi kataloglarından biri ve müze giriş bileti 70 TL yerine 35 TL!

Türkiye’de ilk kez Pera Müzesi’ne konuk olan 20. yüzyılın efsane çifti Frida Kahlo ve Diego Rivera, yapıtları kadar özgün karakterleri, yaşam öyküleri ve merak uyandıran birliktelikleriyle de dünya kamuoyunda ilgi uyandırıyor. “Gelman Koleksiyonu’ndan Frida Kahlo ve Diego Rivera” sergisi Frida Kahlo’nun yaşamının derin izlerini yansıtan otoportreleri ve çizimleri ile Diego Rivera’nın tuvallerini ve dönemin ünlü fotoğrafçıları tarafından çekilmiş fotoğraflarını bir araya getiriyor.

Yaşamı olduğu gibi resmeden dönem sanatçılarının, Çarlık Rusyasının burjuva yaşamının yanı sıra; fakirlik, köy hayatı, çocuklar ve değişen toplumsal değerleri de tuvallerine konu ettiği “Çarlık Rusya’sından Sahneler: Rus Devlet Müzesi Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Rus Klasikleri” sergisinde İlya Repin, Venetsianov, Pavel Fedotov, Vasiliy Perov, Nikolay Yaroşenko, Vladimir Makovski ve Kasatkin gibi dönemin büyük ustalarına ait eserler yer alıyor.

Fırsat Koşulları

 Bu fırsat 20 Mart 2024’e kadar geçerlidir.
 Bu fırsat Salı-Cumartesi günleri: 10.00 - 19.00 saatleri arasında, Pazar günleri: 12.00 - 18.00 saatleri arasında kullanılabilir. Müze Pazar günleri kapalıdır.
 Dilediğiniz kadar fırsat kuponu satın alabilirsiniz.
 Her fırsat kuponu 1 kişiliktir. (Herbir kupon kodu 1 ziyaret için geçerlidir.)
 Fırsat kuponunu satın alan kişiler “kodlarını” onaylattıktan sonra ücretsiz müze giriş biletleriyle birlikte seçtikleri serginin kataloğunu Pera Müzesi resepsiyonundan alabilecekler.
 Fırsat kuponu satın alımı sırasında seçilen katalog sonradan değiştirilemez.
 Bu fırsat başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

Pera Müzesi
Meşrutiyet Caddesi No:65
34443 Tepebaşı - Beyoğlu – İstanbul
Telefon: 0212 334 99 00

www.peramuzesi.org.tr
www.facebook.com/peramuzesi
www.twittter.com/PeraMuzesi
www.flickr.com/photos/peramuzesi

SanatLog Haber

sanatlog.com

Sonraki Sayfa »