Salih Keleş, ‘Şehrin Ritmi’yle Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi’nde

28 Şubat 2024 Yazan: admin  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Ressam Salih Keleş’in ‘Şehrin Ritmi’ isimli onuncu kişisel sergisi 23 Şubat-29 Mart tarihleri arasında ÇırağanPalace Kempinski Sanat Galerisi’nde gezilebilir…

Ressam Salih Keleş, ‘Şehrin Ritmi’ ismini verdiği ve Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi’nde yer alan onuncu kişisel sergisinde, isminde de anlaşılacağı üzere, şehir hayatının ritmini ve bu ritimde yaşayan insanların ruh hallerini anlatıyor. Yağlıboya tablolardan oluşan sergide, annesiyle deniz keyfi yapan küçük bir kız çocuğundan, dua eden, piknik yapan, caddelerde gezen insanlara kadar pek çok şehirli ile tanışmak mümkün.

Salih Keleş bu sergisiyle ilgili şunları söylüyor. “Şehrin içinde de bir ritim vardır; tıpkı müzik gibi. Mesela zenginlik, fakirlik. Ya da iki farklı iş yapan memurun çalışma halleri. Bir tanesi, sabah dokuz akşam altı arası rutin bir şeklide çalışır. Vapur kaptanı olan diğeri ise şehri daha çok görür. Elbette her ikisinin ruh halleri farklı olacaktır. İşte bu, şehirdeki insanın ritmidir. Benim yaptığım da insanları Beyoğlu’nda, Fenerbahçe’de ya da Londra’da yürürken ruh hallerini tuvale yansıtmak.” Sadece çalışan insanlar değil, şehrin değişiminin yanı sıra her konumda, her yaştan insanı Salih Keleş’in tuvallerinde görmek mümkün. Şehirde yaşanan değişimlerin de kendi içinde bir lezzeti olduğunu belirten Salih Keleş, “Ben şehirdeki farklılıkları işliyorum. Örneğin şehircilik açısından İstanbul’daki değişimi beğenmiyorum ama onun da kendi içinde güzellikleri var. Sonuçta ne yaparsam yapayım şehirde yaşıyorum, köye de gitsem burayı yapacağım” diyor. Sanatçının bu sergisinde neşeli, hüzünlü, çalışan, avarelik eden, çocuk, genç, yaşlı ergen ama tamamen gerçek ve şehirli insanların onlarca hallerine tanıklık edilecek.

Figür ağırlıklı çalışan Keleş’in resimleri insan ruhunu heyecanlandırıyor ve izleyenleri düşünmeye itiyor. Bu dramatik yapısıyla sanatçının yarattığı ekspresyonist resimler insanın acıdan neşeye kadar bütün ruh hallerini anlatıyor. Prof. Kaya Özsezgin, Keleş’in resimlerinin yaşamla kan bağını canlı tuttuğunu, günün yaygın ve geçerli üsluplarına değil, kişisel tercih kriterlerine uyumlu bir yönde geliştirdiğini belirtiyor. Özsezgin “Salih Keleş söyleme vurgu yapmaktan çok, bu söylemin dolaylı yollarla izleyicide yaratacağı görsel etkinin önemini göz ardı etmiyor. Resmin her şeyden önce renk ve biçim olgusunun dışavurumu olduğu gerçeğine tabanda yer veriyor” diyor.

22 Şubat-29 Mart tarihleri arasında Çırağan Sarayı Sanat Galerisi’nde izlenecek olan sergide Keleş’in yağlıboya ve akriliklerden oluşan 50 tablosu yer alıyor.

Salih Keleş kimdir?

Fotoğraf, sinema, kitap, tiyatro ve müziğin resminin temelini oluşturduğunu belirten Keleş 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Çok küçük yaşta geldiği İstanbul’da ailesiyle Dragos’a yerleşti ve kırk beş yıldır bu semtte yaşıyor. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitimi Ana Sanat Dalı Muammer Öner atölyesinden mezun oldu. 1987-1988 yılları arasında İngiltere’de The National Gallery, Tate Gallery, The British Museum ve Hayward Gallery’de araştırma ve etütlerde bulundu. Keleş’in, 1989-2007 yılları arasındaki çalışmalarını kapsayan ve Prof. Dr. Ayla Ersoy’un metinleriyle yayınlanan bir de kitabı bulunuyor. Sanatçı 1987-2010 yılları arasında birçok grup, karma ve yarışmalı sergilere katıldı. Yapıtları 20 değişik kitap kapağında ve tiyatro afişlerinde kullanıldı. Sanatçı ayrıca 2024 yılında ASPAT Bodrum Sanat Sempozyumu’na katıldı. Eserleri yurtiçi ve dışı koleksiyonlarda yer alan Salih Keleş, çalışmalarına Dragos’daki atölyesinde devam ediyor.

Kişisel Sergileri:

1992 Akbank Kuzguncuk Sanat Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açtı

1997 Çatı Sanatevi’nde ikinci kişisel sergi

1997 Tüyap Sanat Fuarı’na Çatı Sanatevi adına katıldı

1998 Tolga Eti Sanatevi’nde üçüncü kişisel sergisini açtı

2000 Karadeniz Ereğli AKM Sanat Galerisi’nde dördüncü kişisel sergisini açtı

2001 Kartal Sanat Tiyatrosu Galerisi’nde beşinci kişisel sergisini açtı

2003 Art Studio’da altıncı kişisel sergisini açtı

2003 Çatı Sanat Evin’de yedinci kişisel sergisini açtı

2005 Maltepe Sanat Merkezi’nde sekizinci kişisel sergisini açtı.

2005-2006 Tüyap Sanat Fuarı’na Maltepe Sanat Merkezi adına katıldı.

2010 Caddebostan Kültür Merkezi’nde dokuzuncu kişisel sergisini açtı.

2011 Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi’nde onuncu kişisel sergisini açtı.

Yer: Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi

Tarih: 23 Şubat-29 Mart

SanatLog Haber

sanatlog.com

Spirit Versus Persona Resim Sergisi

28 Şubat 2024 Yazan: admin  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

ETKİNLİK ADI: Spirit versus Persona

TÜRÜ: Sergisi

SANATÇI: Nurdan Karasu Gökçe

YER: İSO - ODAKULE  SANAT GALERİSİ Beyoğlu

DÖNEM: 2 Mart Çarşamba -18.00 – 2 Nisan Cumartesi 2024 13.00–18.00 Giriş serbesttir

AÇILIŞ KOKTEYLİ: 01 Mart Salı 2024 Saat: 18.00 – 20.00

İSO Odakule Sanat Galerisi 2 Mart 2024’den itibaren Nurdan Karasu Gökçe’nin “Spirit versus Persona” adlı sergisini ağırlıyor. Sergi 2 Nisan 2024’e kadar devam edecek.

Sanat yapıtı, onu sonsuzluğa ulaştıracak olan zamandan bağımsız, ortak bir besi kaynağına yani evrensel bir auraya (içsel güç) sahiptir.

Yüzyıllar arasındaki değerler dizisi dönüşümü, Nurdan Karasu Gökçe’nin yapıtlarında tinselliğin yorumu olarak tarihsel bir ayinde ifadesini bulur, Modernizm’in benmerkezci tutkusundan sıyrılarak Hümanizm’in doğallığına kavuşur.

Kare formundaki yapıtlar, rengin kendiliğini mağrur ve ketum bir tavırla, karakterlerini dramatikleştirecek akriliklerin (pleksicam) arkasından gösterirler. Böylece biçim, renk ve mekân arasındaki sessiz ayin bizi olaydan çok, olgu arayışına; sonuçta içselliğimizle dışsallık arasında gidip gelinen manevi bir noktaya sürükler.

Bizi örten ya da saklayan dışsal örüntülerden sıyrılma görüngüsü, gerçekliğin yapı çözümü olarak, Platonun idealizmi içinde ya da Hegel’in metafiziğinde bulunacağımız türden düşünsel çağrışımlara iter bizleri.

Karasu’nun eserleri, anlatımcı olmaktan çok tinsel deneyimin sınırlarında gezinir. Yapıtlar tarihsel süreçteki yolculuğunu, Yunan sanatındaki salt geometrik soyutlamadan, Gotikle zirveleşen salt çizgisel soyuta ya da ilkelerini klasik gelenekten uzaklaştıran Modernizm’den, Rönesans doğasını hatırlatan bir formülü kullanmışçasına, ışıkla yıkanan ruhsal bir noktada sürdürürler.

Eleştirmen: Yrd. Doç. Dr. Aygül AYKUT

Anlamlar, hareket noktaları vs için Ek Açıklama metnini de siziz için bu klasöre yerleştirdik…

Nurdan Karasu Gökçe

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan Vekili, Nurdan Karasu Gökçe, iisansını 1990’da Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -İş Eğitimi, Bölümünden, M.F.A. ini 1994’te Claremont Graduate University, ABD’den, Sanatta Yeterliliğini 2024’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden, Doçentliğini 2024’de Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bölümünden almıştır.

KİŞİSEL VE KARMA SERGİLERİNDEN BİRKAÇI

2009 Floransa Biennali, 2024 “Art in Mind”, The Bricklane Gallery, Londra, İngiltere; 2024 PAPER 2024, Dobrich Gallery, Bulgaristan; 2024 22. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi (Jürili), Akbank Kültür Sanat Merkezi, İstanbul. (Katalog); 1994 “ Get Back ”, Kurator SAGA and sponsor Michael B. Kohn ve Jan Turner - Colborn , Kohn Turner Galerisi, Los Angeles, CA, ABD ; 1994 “Hot Crop”, Kurator Prof. Dr. Jeanne Willette ve sponsor Stuart Katz, East ve West Galerileri, CGU, Claremont, CA, ABD; 1994 “Al İpek/Red Silk”, East Gallery, Claremont Graduate University, CA, ABD.

ÖDÜLLERİ: 2003 Akbank Özel Ödülü, 22. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi; 2006 32. DYO Yarışmasında sergileme

SUNULMUŞ VE YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ

2007 “A Unique Dance Form: Butoh”, The Fifth International Conference on New Directions in The Humanities, Paris, 17-20 July.

2010 “New Directions in Drawing as a Contemporary Art Form”, The Eight International Conference on New Directions in The Humanities, UCLA, CA, ABD, 29 June-2 July

YAYINLARI 2007

1- Desende Işık ve Gölge,GÖKÇE/MEHMET, N. 2- Desen Teknik ve Malzemeleri, GÖKÇE/MEHMET, N.

SanatLog Haber

sanatlog.com

Emin Güler Resim Sergisi

26 Şubat 2024 Yazan: admin  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Emin Güler’in “Anadolu Düşleri” isimli sergisi 7-24 Mart 2024 tarihleri arasında İZMİR SANAT’ta izlenebilir…

Açılış:

7 Mart 2024 Pazartesi

Saat: 18:00

Yer:

İZMİR SANAT

26 Ağustos Kapısı - Kültürpark

SanatLog Haber

sanatlog.com