İstisnalar Kaideyi Bozar

9 Aralık 2024 Yazan: admin  
Kategori: Deneme, Edebiyat, Sanat

her zaman insanlığı bir tutsak olarak görür. Beyinlerine çip takılan deney hayvanları gibi bizim de çiplerimiz kurallardır ve bu kuralları yaratan güçtür.

Bilimsel metotlarda bir her zaman doğru olmak zorundadır ki kanun, , olarak adlandırılabilsin. Bilimsel basamaklandırmalarda teoriden sonraki en son adım kanundur ve bu kanunlar genelgeçerdir. Toplumsal yaşamda da durum bilimsel metotla aynıdır. Sosyolojik açıdan bir her daim doğru olmak zorundadır. Zaten kanunlar, kurallar her zaman doğru sayıldığı için onlara uymayanlar cezalandırılıyorlar.

Sisteme dönecek olursak, bizi yönetmek için belli kurallar koyduğunu ve uyguladığını söylemek gerekir. Biz insanlar bunlara uyarız ve sorgulamayız veya kanıksarız. Fakat içinde kuraltanımaz kişilerin sorguladığı ve uymadığı kurallar da yok değildir. bu insanları cezalandırır ama bu tür insanlar diğer örnek vatandaşların kafalarında bir şimşek çaktırırlar. İşte bu noktada diktelere başlar. Reklamlarda, haberlerde, filmlerde ve basın açıklamasında bunları görebilirsiniz. Bu tür diktelerin ve gizli uyutma politikalarının bir örneği de bu cümledir: İstisnalar kaideyi bozmaz. Bir iki çatlak sesin insanları aydınlığın patikasına sürüklemesini önlemek ve insanları sömürmeye devam edebilmek için sistemin en büyük diktelerinden biridir bu söz.

Marc Chagall - Land the Village

İçinizden bazıları her durumun bir istisnası olduğunu ve eğer istisnalar kaideyi bozuyorsa ortada herhangi bir kaide kalmayacağını söyleyecektir. Bu mantık da size sistemin aşıladığı bir mantıktır ama cevap da vermek isterim. Gerçekten de hemen hemen her durumun bir istisnası vardır ve zaten gerçekte ortada bir kaide, ya da kanun yoktur. Bütün bunları bizler yaratırız. Aslında bizleri sınırlayan hiçbir yoktur. Hepsi sistemin illüzyonudur.

Doğa kuralsızlığı ister. Bizler yarattıkça doğa bunları bozmak için istisnalar yaratır. Bu yüzden her durumun bir istisnası vardır. İstisnalar kaideyi yok etmek için doğa tarafından gönderilen antikorlardır. Gerçekte istisna da yoktur; zira istisnayı istisna yapan bir kaidenin olması ve o kaideye zıt durumların varlığıdır. Bir kaide yoksa istisna da yoktur.

BKP (Büyük Koyunlaştırma Projesi) gereği yaratılan her , kanun, kaide, norm veya dikteye karşı doğa da bizim yanımızda savaş halindedir. Bizleri sınırlandıran her yapı özgürlüğümüze, rahatımıza ve aklımıza ket vurmaktan başka bir şey değildir.

Yazan:

colakserhat@hotmail.com