Selçuk Başaran “ARTölye” Resim Sergisi

3 Ağustos 2011 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Yorum yapın

Selçuk Başaran, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Egitimi Bölümü, 1998 Mezunu. 1993 – 2000 yılları arasında çeşitli reklam ajanslarında grafik tasarımcı olarak çalıştı. 2001 – 2008 yılları arasında, ODTU Geliştirme Vakfı Özel Lisesinde Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. Aynı zamanda (2004 – 2008, 2009 – 2010) yılları arasında ODTU Mezunları derneği’nde yetişkinlerle ve çocuklarla atölye çalışmalarında bulundu. 

İlk kişisel sergisi 2006 yılında Ankara TCDD Sanat galerisinde açıldı.

2008 – 2009 yılları arasında çalışmalarına New York City’de devam etti. Burada ki çalışmalarının içeriği NYC izlenimleri üzerineydi. Aynı zamanda Manhattan PS 217 no’lu okulda çocuklarla workshop çalışmalarında bulundu.

İkinci kişisel sergisi 2010 yılının Ocak ayında Amerikan Büyükelçiliği sponsorluğunda Ankara Cağdaş Sanatlar merkezinde açıldı. Sergi daha sonra Gaziantep Kültür Merkezinde, Erzurum Atatürk Üniversitesinde ve Kayseri Erciyes Üniversitesinde izleyicilerle buluştu.


Bu serginin adı “New York Times”, konsepti New York City’di. 

Sanatçı birçok karma sergiye katıldı.

2010 yılı Şefik Bursalı Resim Yarışması ve 2011 yılı Nuri İyem Resim Yarışmaların’da eserleri sergilenmeye değer görüldü.

Sanatçı 2010 yılından beri Çankaya Universitesi’nde öğretim elemanı olarak Temel Resim Atölyesi I – II dersleri vermektedir.

Sanatçı “ARTölye” ismini vermiş olduğu sergisinin temasını şöyle tanımlıyor:

“Sanat zamandan ve mekandan bağımsızdır. Her yerdedir ve her zamandır ama genellikle doğduğu yer sanatçının atölyesidir. 

Bir sanatçının atölyesi onun çalıştığı yerdir. Yaşadığı, nefes alıp verdiği, yarattığı, ürettiği yerdir. Hayatının geçtiği, o sonu gelmez kavgaların verildiği yerdir. Var olduğu yerdir. Atölye’nin kapısı yalnızca sanatçının görebildiği bambaşka, gizli bir dünyaya açılır. Orada kapılar kapı, duvarlar da duvar değildir. Hatta belki duvarlar da yoktur, kapılar da… İmgelerden, düşlerden, görüntülerden, duygulardan, heyecanlardan süzülüp biçimlenmiş gizli bir dünyadır atölye… Bu sergimle sizleri son çalışmalarımın doğum yerine, kendi ARTölye’me davet ediyorum.”

5 – 20 Eylül 2011 tarihleri arasında  Selçuk Başaran’ın “ARTölye” isimli resim sergisini Galeri Selvin’de görebilirsiniz.

GALERİ SELVİN   - Arnavutköy Dere Sok. No:3 Arnavutköy Beşiktaş - İstanbul

Tel: 212.263 74 81 [email protected]  - www.galeriselvin.com

SanatLog Haber

sanatlog.com

Kağan Hanoğlu Kişisel Sergisi

311artworks, 21 Haziran- 9 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Kağan Hanoğlu’nun kişisel sergisine yer vermeye hazırlanıyor…

Sergide Kağan Hanoğlu’nun 2002-2011 tarihleri arasında yaptığı resim ve heykel eserleri izleyicilerle buluşacak.

Hanoğlu’nun çalışmaları bize sanatçının zaman icindeki deneyimlerinden kazandığı farklı tekniklerle yaptığı işlerin bir sürecini anlatır. Bu eserler metal, plastik ve kompozit malzeme teknikleri ile bilgisayar ortamında tasar-lanmış, özel olarak endüstriyel sistemlerde üretilmiş heykel-leri de içermekte.

Yüksek ve farklı tekniklerle uygulanmış şaşırtıcı desenler ve heykeller. izleyiciye Kağan Hanoğlu’nun bu uzun zaman aralığında yasadığı meceraya şahitlik etme olanağı sunuyor…

SanatLog Haber

sanatlog.com

Ali Balkan: “Masallar Şehri İstanbul” Resim Sergisi

9 Mayıs 2011 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Sanat, Sanatsal Etkinlikler

Ali Balkan’ın “Masallar Şehri İstanbul” Resim Sergisi, 17 Mayıs 2011 tarihinde MAKSEM/Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açılacak…

Ali Balkan’ın 3. Kişisel Resim Sergisi “Masallar Şehri İstanbul” Maksem olarak da anılan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 17—31 Mayıs 2011 tarihleri arasında sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Serginin açılış kokteyli 17 Mayıs Salı günü saat 18.00 de verilecektir.

Sergide yer alan yaklaşık 200 resim, Masallar Şehri İstanbul—Şehrin Haleti Ruhiyesi—3010 ve Şehirden Önce, üst başlıkları ile 4 seri ve 10 alt seri halinde sergilenecektir.

Serginin temasını, İstanbullular ve şehir hatları vapurları arasındaki büyük sevgi oluşturur. Bu resimler İstanbul’un, kişisel tecrübenin biraz da iterasyon ile ulaştığı noktadır. Diğer ifade ile “Masallar Şehri İstanbul”, bizi götürebileceği İstanbul’lardan bir tanesidir.

Sanat eleştirmeni Ümit Gezgin’in Ali Balkan’ın sanatına dair kaleme aldıkları;

“Ali Balkan genç kuşak ressamları içinde iddialı ve özgün bir sanatçı olduğunu bu resimleriyle kanıtlamaktadır. Kente yönelik ilgisi ve onu çok yönlü bir estetik tasarıma, üslup bütünlüğü içinde götüren çabası; hem sanatseverlerde hem de sanat camiasında hakettiği yeri alacak gibi görünüyor. Bu resimler Türk çağdaş resmi için de önemli soluk alma noktası olarak görülmeli. Yaşadığı kenti algılayıp, dönüştüren; mekân, zaman ve gelecek olgularını, hem kavramsal ve hem de estetik boyutta görüp, çözümleyen Ali Balkan, iddasını ve çok yönlü özgünlüğünü kanıtlayacak bir büyük sergiyle ortaya çıkıyor. Ali Balkan’ı çağdaş Türk resmi adına selamlarken, buna herkesin ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum…

Farklı bir disiplin ve formasyon eğitimi almış olsa bile Ali Balkan resmin dilini biliyor. Bu dil yıllar yılı sürdüregeldiği bilincin, sevginin ve pratiğin yansıması olarak karşımıza çıkarken, genç kuşağa mensup bir sanatçı olarak olgun bir resim diline sahip olduğunun da tüm göstergelerini ortaya koyuyor. Bakın bütün resimler tek tek incelendiğinde birçok döneme, ara döneme ve estetik bakış açısına sahip olduğu görülecektir sanatçının. Farklı renk-biçim değerleri, algılama nosyonunun zenginliği içinde, fikrin ve kentin gerçekliğini geçmiş, şimdi ve gelecek tasarımı boyutunda nasıl estetik bir sahiciliğe ve en önemlisi görsel etkileyiciliğe taşıdığı algılanacaktır.

Genç kuşak içinde de, İstanbul’u kent gerçekliği, gelecek tasarımı ve kaotik yönü ve özelliğiyle tanımlayan, yorumlayan; kâh soyuta, kâh fantastik algılara taşıyan pek sanatçı yoktur. İşte Ali Balkan’ın İstanbul yorumları bu yönüyle daha bir önem kazanmaktadır. O İstanbul’u bütün yönleriyle görmek istemektedir. Onun için İstanbul tarihsel bir imgenin zengin çağrışımıyla olduğu kadar, fantastik algının ve sürreal çağrışımın boyutlarıyla da vardır. Aynı zamanda kaotik gerçekliğin ve felaketin içinde de gezinir kent. Gelecek üç binlerin içinde ve ötesinde, şimdi hayal dahi edilemeyecek forma, yaşama ve olgulara sahip olarak da, genç kuşak ressamının muhayyelinde canlanır. Hem şiirseldir İstanbul onun bir seri resimlerinde, hem de yalnızlığın, umutsuzluğun ve acının içinde devinir. Kısacası çok yönlü bir algı boyutunda çok yönlü bir İstanbul ortaya çıkar…”

MAKSEM

TAKSİM CUMHURİYET SANAT GALERİSİ

Taksim Meydanı-İstanbul - GSM: 0535 285 0 185

SanatLog Haber

sanatlog.com

Aslı Vural - “Point of View” Sergisi

27 Nisan 2011 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

6 Mayıs 2011-24 Mayıs 2011

Salı –Cuma 11:00/ 19:00 C.tesi 13:00/ 19:00

1975 yılında Ankara’da doğan Aslı Vural, Bilkent Üniversitesi’nde güzel sanatlar eğitimi aldıktan sonra, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun oldu.

Yaşadığımız dünya ve bu evren üzerinde anlamlandırdığımız her şey, kelimenin karşılığında zihnimizde yarattığımız imgeden ibaret. Her kelime bir imgenin karşılığı olarak anlamını buluyor. Bütün isimler ve sıfatlar bu dünyanın gerçekliğinde anlam kazanıyor. Oysa ki kelimenin anlamı, nesnenin varlığından bağımsız bir evren içerisinde kendini yitirebilir. Günlük yaşamda karşılaştığımız tüm varlıkların isimleri, farklı dillerde bile olsa anlam olarak aynı. Gözün gördüğü bütün dünya, kelime ile adlandırılıyor ve anlam kazanıyor. Elbette bütün bu anlamlanmalar bu dünya ve bu evren bütününde geçerli.

Başka bir evrende, başka bir yaşamda artık bambaşka adlandırmalar karşımıza çıkacaktır. Altında yaşadığımız gökyüzü limit değilse, başka evrenlerde başka hayatlar varsa, orada çok daha farklı anlamlar olacaktır. Bahsedilen, kavramları resmetmekten çok başka bir evrenden peysajlar sunmaktır. İlk bakışta yaptığımız, her forma bu dünyaya ait bir anlam, isim, yakıştırma çabasıdır. Oysa ki başka evrenlerde başka bir tasarım ve buna bağlı olarak başka adlandırmalar olacaktır. Bu anın kavramlarını resmetmekten öte, bilinmeyen başka bir dünyanın araştırması ve temsili bu serginin ana temasını oluşturuyor. Sergide yer alan resimler ve video çalışması başka bir evrene yapılan geziyi ve akılda kalanların görsele dönüşümünü anlatıyor. Ressam  hem anlamı sorgulamamızı, hem de hayali bir dünyayı keşfetmemizi sağlıyor. Bilinmeyenin peysajları arasında bir gezinti yapıyor, başka bir dünyaya doğru yolculuğa çıkıyoruz.

Sanatçı 2010 yılındaki sergisinde, “Acaba başka dünyalar var mı? Bildiğimizin ötesinde neler olabilir?” sorularını sormuş ve “Sadece üstünde yaşadığımız bu dünyayı biliyoruz oysa bilmediğimiz başka dünyalar olmalı” diyerek  bu sergi için bir ip ucu bırakmıştı.

“Bu sergiyi 2010 yılında, başka bir dünyaya yaptığım gezide çizdiğim eskizlerden yola çıkarak hazırladım. Sergide ayrıca kamerama takılan görüntülerden montajladığım bir de video var. Bu sergi o başka evrende gördüklerimin ufak bir derlemesi, tüm bu peysajlar benim baktığım noktadan gözlemlenmiş bir bütünün ufak parçaları.”

SanatLog Haber

sanatlog.com

We Are in Istanbul - Biz İstanbul’dayız

21 Nisan 2011 Yazan:  
Kategori: Duyurular, Resim, Sanat, Sanatsal Etkinlikler, Sergiler

Burdur Eğitim Fakültesi’ndeki hocalar İstanbul’da sanat severlerle buluşuyor…

Hatice Keten, Nadire Özbek, Gülçin Karaca, Sevgi Dülgeroğlu eserleriyle 22 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Moda Deniz Kulübü sanat galerisinde olacaklar.

SanatLog Haber

sanatlog.com

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »